Generel info ang. tilføjelse af kontaktpersoner

 • Hver elev kan have op til to kontaktpersoner tilknyttet. Kontakter kan tilknyttes i forbindelse med oprettelse af en ny elev, eller i forbindelse med redigering af en elev
 • For at tilknytte en kontaktperson til eleven, indtastes kontaktpersonens CPR-nummer i CPR-nummer feltet, og data hentes fra CPR ved at klikke på 'Hent fra CPR'
 • Relevante, tomme felter udfyldes inden kontaktpersoner gemmes.


Følgende felter er obligatoriske for hver kontaktperson:

 • Relation
 • Navn
 • Alias (ved navnebeskyttede kontaktpersoner)
 • Vej
 • Postnummer
 • By


Følgende felter er valgfrie:

 • Mobiltelefon
 • E-mail

Vær opmærksom på:

 • Hvis kontaktpersonen har forældremyndighed, skal der sættes flueben i feltet 'Myndighed'. Dette er vigtigt for systemer som fx Optagelse.dk
 • Har kontaktpersonen navnebeskyttelse eller beskyttet telefonnummer i CPR, vil dette automatisk blive valgt
  • Ønsker kontaktpersonen navnebeskyttelse eller beskyttet telefonnummer - og er dette ikke registreret i CPR - kan det tilvælges ved at sætte flueben i 'Navnebeskyttelse'
  • Tilsvarende kan navnebeskyttelse fravælges - selvom det er registreret i CPR - ved at fjerne fluebenet i feltet
 • Har kontaktpersonen en anden adresse, end den, der hentes i CPR, kan adressen overskrives, inden der gemmes
 • Når alt relevant er udfyldt, gemmes oplysningerne ved at klikke på 'Gem'.