Generel info ang. tilføjelse af kontaktpersoner

Hver elev kan have op til to kontaktpersoner tilknyttet. Kontakter kan tilknyttes i forbindelse med oprettelse af en ny elev, eller i forbindelse med redigering af en elev


For at tilknytte en kontaktperson til eleven, indtastes kontaktpersonens CPR-nummer i CPR-nummer feltet og følgende felter udfyldes:

  • Relation
  • Navn
  • Alias (ved navnebeskyttede kontaktpersoner)
  • Vej
  • Postnummer
  • By

Følgende felter er valgfrie

  • Mobiltelefon
  • E-mail

Øvrig registrering

  • Hvis kontaktpersonen har forældremyndighed, skal der sættes flueben i feltet 'Myndighed'. Dette er vigtigt for systemer som fx Optagelse.dk
  • Har eller ønsker kontaktpersonen navnebeskyttelse eller beskyttet telefonnummer kan det tilvælges ved at sætte flueben i 'Navnebeskyttelse'

Når alt relevant er udfyldt, gemmes oplysningerne ved at klikke på 'Gem'.