Breadcrumbs

Blog

Forcensurprøverne 2023 afvikles fra og med d. 11. april til og med d. 24. april på testogprøver.dk.

Rent teknisk er booking og afvikling af forcensur ikke anderledes end sommerprøverne. Det er eksempelvis kun ledere på de udtrukne skoler, der har adgang til at booke forcensurprøver, imens enhver lærer på skolerne kan afvikle dem på prøvedagen.

Lige som sommerens udtræksfag er forcensurfagene også hemmelige, så lærere kan ikke se bookingerne før selve prøvedagen.

Det materiale der skal bruges til forcensurprøverne er tilgængelige i Filkassen. Alle skoler der skal deltage i forcensur har modtaget et brev fra STUK med link til Filkassen, i forbindelse med at de blev udtrukket. Det samme materiale er midlertidigt fjernet fra Prøvebanken.dk indtil forcensurprøverne er afviklet.

Resultaterne af forcensur bliver tilgængelige for skolerne dagen efter prøvens afvikling.

I dag ser det sådan her ud, når du skal logge ind med Unilogin:

Gammel Unilogin broker

Efter d. 24. april vil det se sådan her ud: 

Ny Unilogin broker

Hvad betyder det for mig? 

 • Hvis du logger ind med Unilogin IdP skal du vælge Unilogin inden du kan taste dit brugernavn
 • Hvis du logger ind med en anden IdP skal du vælge "Lokalt login" og finde din IdP på listen
 • Du kan ikke længere vælge en anden IdP ved at bruge "@" efter dit brugernavn i Unilogin IdP

Ordforklaring

IdP
IdP står for Identity Provider. En IdP er en service der bekræfter identiteten på den bruger der logger ind. Den synlige del af Unilogin IdP er felterne til indtastning af brugernavn og adgangskode. Nogle kommuner og institutioner har valgt at tilbyde en lokal loginløsning - det kalder vi en lokal IdP.

Broker
Når du logger på Unilogin kan du vælge at logge ind på forskellige måder. Det er fordi Unilogin er en broker som kan "mægle" mellem forskellige IdPer. Med Unilogin brokeren kan du vælge at logge på via Unilogin IdP, NemLog-in eller en lokal IdP. 


Du kan læse mere om denne ændring på siden Releases

Kommende ændringer i Unilogin

Unilogins nærmeste fremtid byder på flere ændringer, som vil få betydning for dit arbejde som brugeradministrator/administrativt personale, leverandør, kommunalt ansat mv.

I denne artikel kan du få et overblik over alle ændringer, samt finde links til mere detaljerede artikler hvor du kan få svar på dine spørgsmål.

Unilogin Brugeradministration ba.emu.dk lukker

BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE

Den 17. oktober 2022 vil en af Unilogins databaser blive nedlagt og erstattet af en mere fremtidssikret løsning. I den forbindelse vil Unilogin Brugeradministration ba.emu.dk lukke, og der vil ikke længere eksistere brugeradministratorer i Unilogin-regi med særlige rettigheder på tværs af mange systemer. 

Læs mere om lukningen af Unilogin brugeradministration

Ny proces for udlevering af Unilogin brugernavn og adgangskode

BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE KOMMUNER

Fremadrettet får nye brugere ikke automatisk et Unilogin-brugernavn. I stedet skal medarbejdere selv aktivere deres bruger og for elever kan forældre eller skolens brugeradministrator aktivere brugernavnet.

Ligeledes får nye brugere ikke længere en initial adgangskode, men skal selv lave en adgangskode med MitID, eller spørge forældre eller skolens brugeradministrator om hjælp.

Læs mere om den nye proces for udlevering af Unilogin brugernavn og adgangskode

UniID ændrer format og afkobles fra brugernavn

KOMMUNER LEVERANDØRER BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE

Nye brugere i Unilogin vil få et brugernavn der er forskelligt fra deres UniID. UniID vil fremadrettet bestå af 10 tegn (tal og bogstaver) i vilkårlig rækkefølge. UniID vil samtidig ophøre med nødvendigvis at være brugernavn i Unilogin IdP. Der ændres ikke i UniID for eksisterende brugere.

Læs mere om afkobling af Unilogin brugernavn og UniID

Ændringer i givadgang.uni-login.dk

LEVERANDØRER

Den 17. oktober 2022 vil en af Unilogins databaser blive nedlagt og erstattet af en mere fremtidssikret løsning. I den forbindelse vil Givadgang gennemgå flere ændringer, blandt andet at adgang til Givadgang fremadrettet styres af rettigheder tildelt i NemLog-in.

Læs mere om ændringerne i Givadgang

Siden 'mit.uni-login.dk' lukker

BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE KOMMUNER

Som følge af ovenstående databasenedlæggelse vil mit.uni-login.dk (alias mitunilogin.dk og unilogin.dk) ligeledes lukke. Der vil i første omgang ikke være en erstatning for siden.

Lukningen af mit.uni-login.dk har ingen betydning for brugen af Unilogin ellers.

Det er nu blevet muligt at søge på emner i kursussøgningen, så du fx kan søge på: Kommunikation, ledelse, BAB, varmt arbejde, GLU, Den grundlæggende lederuddannelse osv., og få vist liste med kurser, som er knyttet til ”emneordet”.

Hvis søgning på et emne ikke giver resultater, så prøv at fjerne filtrene ”Vis kun kurser med hold” og ”Gyldig tilmeldingsfrist”.

Nu kan du som lærer og leder se testresultaterne for hele landet i matematik og læsning, del 1 og 2, på samme side, som du har kunnet se de enkelte elevers og klassens resultater. Det betyder, at du nu kan se, hvordan din/e klasse/r ligger i forhold til elever på folkeskoler i resten af landet

Vejledningen til overgangstestene her på viden.stil.dk er nu opdateret med de ændrede skærmbilleder - se denne side om testresultater.


Øvrig information om Folkeskolens Nationale Overgangstest

Ifølge bekendtgørelsen om Folkeskolens Nationale Overgangstest https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1223 skal de obligatoriske overgangstest gennemføres i første del af skoleåret.
Det betyder, at de obligatoriske test næste gang skal gennemføres:

Dansk, læsning 2. – 3. – 4. – 6. – 8. klasse i uge 35-37 (mandag den 28. august til og med fredag den 15. september) 2023
Matematik: 2. – 4. – 6. - 7. – 8. klasse i uge 38-40 (mandag den 18. september til og med fredag den 6. oktober) 2023

Der skal ikke bookes tid til testene, så du kan logge ind i systemet via www.testogprøver.dk med din klasse, når det passer ind i de to nævnte perioder.

Find teknisk vejledning til Folkeskolens Nationale Overgangstest her - inkl. demovideo - på viden.stil.dk

Find de faglige vejledninger til lærere, forældre og elever m.m. her på uvm.dk

Læs mere om hele aftalen om det nye evaluerings- og bedømmelsessystem her: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/evaluerings-og-bedoemmelsessystem


Bemærk

På disse sider vejledes nu både om de nye obligatoriske overgangstest i dansk (læsning) og matematik og om de frivillige, adaptive nationale test i
engelsk, dansk som andetsprog, fysik/kemi, biologi og geografi, som skolerne kan gennemføre i skoleårene 2022/23 til og med skoleåret 2025/26.

Hvem er det relevant for?

Hvis du er én af de skoler i Esbjerg eller Holbæk kommune der er omfattet af ordningen om forsøgsprøver jf. lov om velfærdsaftaler, skal du til at indberette jeres elever manuelt i karakterdatabasen. Sandsynligvis, for første gang. Vi har derfor lavet en ny vejledning som forhåbentlig kan guide jer igennem. Hvis du alligevel syns du har brug for hjælp, er du altid velkommen til at kontakte supporten.

Se vejledningen i fuld størrelseManuel indberetning kan kun foretages af skoler, som ikke er understøttet af et administrativt system til at sende karakterer, og kræver en dataaftale med STIL.

→ Anmodning om manuel indberetning til Karakterdatabasen.

1) Log på og vælg 'Indberet'

Først skal du logge ind på karakterdatabasen, og vælger "Indberet" i topmenuen. Det kræver at du har den rigtige rettighed på din medarbejdersignatur, at signaturen er CPR-valideret, samt at skolen har en databehandleraftale med STIL som er godkendt på tilslutning.stil.dk.

Se her hvordan du får adgang til at indberette manuelt


2) Indtast fællesoplysninger

Vælg hvad du ønsker at indberette

Standpunktskarakterer, prøvekarakterer eller bevis

Vælg institution

Indtast evt. institutionsnummer hvis der ikke dukker noget på på navnet

Vælg skoleår

Bemærk, du skal vælge det skoleår eleven har modtaget undervisning i det/de pågældende fag. Hvis du fx indberetter karakterer for et fag, som eleven fulgte i 2021/2022, så er dette skoleåret du skal vælge.

Vælg klassetrin

Bemærk, du skal vælge det klassetrin, hvorpå eleven har fulgt undervisningen i det pågældende fag. Hvis du fx indberette karakterer for et fag, som eleven fulgte i 8. klasse, så er dette klassetrinnet du skal vælge. Også selvom eleven går i 9. eller 10. klasse på indberetningstidspunktet.

Vælg klassetype

Hvis du er i tvivl om hvilken type din klasse høre under, kontakt venligst Styrelsen for Undervisning og Kvalitet for afklaring herom.

Indtast klassebetegnelse (fx 9D)

Feltet er til fritekst (dvs. skriv hvad du vil), og er til for, at I nemmere kan holde styr på jeres klasser. 

Vælg fag

Hvis alle elevens karakterer skal indberettes (hvilket oftest vil være tilfældet), er det nemmeste at vælge "Alle fag" 

Når alle felter er udfyldt, kan du trykke "Næste" 

Billedet viser udfyldningsfelter under Fællesoplynisnger og Inberetning

3-a) Indtast elevoplysninger | Karakterindberetning

Indtast elevens CPR-nummer, og tryk herefter på "Hent Oplysninger".

Hvis det er første gang du indberetter på eleven, skal du herefter også indtaste for- og efternavn. 

Indtast elevens karakterer

 • Standpunktskarakterer gives for de fag eleven har haft undervisning i.
 • Prøvekarakterer gives for alle de fag eleven har været oppe til prøve i.
 • Bemærk, at felter for fag, som eleven ikke har, skal ikke udfyldes. 
 • Tidligere indtastede standpunktskarakterer i samme skoleår overskrives, når der indtastes nye karakterer i faget.
 • Hvis en elev er fritaget for karakterer i faget, skal du indtaste den relevante fritagelseskode.

Se alle Karakterværdier og fritagelseskoder

Læs mere om Prøvekarakterer i 8.-9.-10. klasse | hvilke prøvekarakterer skal indberettes?

Vær opmærksom på fagniveauer og prøveform.

FP8, FP9 og FP10 henviser til fagets niveau - mere specifikt, om faget afsluttes på 8., 9. eller 10. klassetrin. Det er derfor naturligt at elever i 8. eller 10. klasse skal have karakterer i et eller flere FP9 fag. Der vil derfor stå 'FP9, Bundne prøvefag', også når du taster for elever på 8. eller 10. klassetrin.

De mulige kategorier er:

  • FP8, Bundne prøvefag (obligatoriske fag der afsluttes efter 8. klasse)
  • FP9, Bundne prøvefag (obligatoriske fag der afsluttes efter 9. klasse)
  • FP9, Prøvefag til udtræk (Fag i den naturvidenskabelige og samfundsfaglige fagblok, hvorfra de to udtræksprøver trækkes)
  • FP9, Frivilligt prøvefag (fag der afsluttes efter 9. klasse, og som ikke er obligatoriske at aflægge prøve i)
  • FP10, Frivilligt prøvefag (fag der afsluttes efter 10. klasse, og som ikke er obligatoriske at aflægge prøve i)

Billedet viser fanen Elevoplysninger og herunder udfyldningsfelter for eleven

3-b) Indtast elevoplysninger | Bevisindberetning

Indtast elevens CPR-nummer, og tryk herefter på "Hent Oplysninger".

Hvis det er første gang du indberetter på eleven, skal du herefter også indtaste for- og efternavn. 

Vælg bevistype og indtast elevens vægtede gennemsnit

 • 9.-klassebevis (PRB9), er et bevis for elevens resultater i 9. klasse. Beviset bruges typisk, hvis eleven ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • Bevis for folkeskolens afgangseksamen (EKS9), er et bevis på at eleven har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 • Bevis for elever der udskrives efter 7. klassetrin (EFT7), gives som bevis på de opnåede resultater til elever der forlader skolen.
 • 10.-klassebevis (AFG10) er et bevis på elevens resultater i 10. klasse. Det er ikke unormalt, at 10. klasses elever prøver at forbedre resultatet af deres folkeskolens afgangseksamen ved at tage FP9 fag i 10. klasse.

→ Beviser - EKS9, PRB9, AFG10, EFT7 | Hvad skal beviset indeholde?

→ Beregning af gennemsnit

 • Gennemsnit er kun påkrævet for bevis for folkeskolens afgangseksamen.
 • Beviser af den samme bevistype i samme skoleår skal annulleres, før der kan indberettes et nyt.

Indtast karaktererne for de fag, eleven har fået karakterer i

Hvis der tidligere er indberettet standpunktskarakterer og/eller prøvekarakterer vil disse automatisk følge med over i beviset. Felter for fag, som eleven ikke har, skal ikke udfyldes

3-c) Særligt for indberetning af forsøgsprøver

Forsøgsprøver tilføjes i det trin der hedder "Elevoplysninger", hvor alle elevens karakterer påføres.

For at indberette forsøgsprøver er der især to ting du skal være opmærksom på:

Du skal selv navngive faget

Forsøgsprøver har et tekstfelt under navnet. Her kan du skrive fagets navn, fx "Kitesurfing". Det navn vil fremgå af elevens bevis. Hvis feltet efterlades tomt, anvendes automatisk navnet "Forsøgsprøve jf. lov om velfærdsaftaler"   

Hvilket felt du skal vælge afhænger af, hvilket fag forsøgsprøven erstatter.

Der vil typisk være flere felter til at indtaste en forsøgsprøve, som alle ser ens ud. Men det er feltets placering du skal være opmærksom på. Et felt til indtastning af en forsøgsprøve vil nemlig være placeret under de fag, som prøven kan erstatte.

På billedet herunder, ses forsøgsprøver i den kategori der hedder FP9, prøvefag til udtræk.

1) felt nummer et skal anvendes, hvis forsøgsprøven erstatter et fag fra den samfundsfaglige fagblok (oplistet over forsøgsprøve-felt nr. 1)

2) felt nummer to skal anvendes, hvis forsøgsprøven erstatter et fag fra den naturvidenskabelige fagblok (oplistet over forsøgsprøve-felt nr. 2) 

På billedet herunder, ses forsøgsprøver i den kategori der hedder FP9, prøvefag til udtræk

4) Kontroller resuméet og vælg næste indberetning

Kontroller oprettelsesresuméet

Hvis du opdager fejl, skal du gå tilbage og rette dem. Hvis alle oplysninger er korrekte, klik på 'Indberet'.

(tick) Karaktererne eller beviset er nu indberettet

Hvis den næste elev du vil indberette går i samme klasse, tryk på knappen "Ny oprettelse - Elev fra samme klasse"

Derved genanvendes fællesoplysningerne så du ikke behøver taste dem ind igen, og du kommer direkte til Elevoplysninger. Hvis du skal videre til næste klasse, kan du blot trykke "Ny oprettelse".

Billedet viser markering ved knappen Ny oprettelse - Elev fra samme klasse

Vejledning til rettelser eller sletning af indberettede beviser og karakterer

Rettelser til karakterer og beviser

Hvis der tidligere er indberettet en eller flere karakterer, som I ønsker at ændre, skal den manuelle indberetning foretages igen, hvorved karaktererne bliver opdateret.

Hvis du ønsker at ændre et bevis, foregår det ved at du sletter det eksisterende bevis, og herefter indberetter et nyt - se fremgangmåde herunder.

Hvis der tidligere er overført karakterer via et elevadministrativt system, er det ikke muligt at indberette manuelt. Benyt i stedet det elevadministrative system igen, til at overføre nye oplysninger.

Slet karakterer/bevis, som er indberettet manuelt

Hvis du indberetter manuelt i Karakterdatabasen.dk og gerne vil slette en karakter eller et bevis, skal du følge nedenstående fremgangsmåde. 

 1. Log på karakterdatabasen.dk
 2. Vælg fanen 'Opslag' 
 3. Vælg karakterer eller bevis under 'Opslag'
 4. Søg elev frem via CPR-nummer
 5. Markerer med flueben i højre side, hvilke der skal slettes
 6. Tryk på knappen 'Slet valgte karakterer/bevis' i bunden til højre
 7. Ved pop-up vindue skal du godkende sletning med tryk på knappen 'Slet karakterer/bevis'.

Herefter er karakterer/bevis slettet. Drejer det sig om beviser, kan nye beviser indtastes/indsendes efterfølgende.

Billedet i det nedenstående viser et eksempel på sletning af karakterer:

Billedet viser et eksempel på sletning af karakterer, hvor der kan foretages en søgning på det, du ønsker at slette.

Knappen Slet karakterer

Nedenstående billede viser pop-up vinduet, der fremkommer ifm. at sletningen skal godkendes ved tryk på knappen 'Slet karakterer' (trin nr. 7).

På billedet ses det pop-up vindue og heri knappen Slet karakterer, som du skal trykke på for at godkende sletning.


Indberetter du fra et administrativt system?

OBS: Hvis du indberetter fra et administrativt system, skal du altid slette via dit eget system.Se video-eksempel


STIL arbejder løbende med videreudvikling af Sprogvurdering.dk og fra november 2022, er der nye funktioner til både kommunalt ansatte og ansatte på skoler og i dagtilbud. De nye funktioner er centreret omkring at give bedre muligheder for at arbejde med data på både individ- og gruppeniveau.

Nye datavisninger

De nye datavisninger dækker tre niveauer:

 • Kommunalt niveau: Her vises samlede sprogvurderingsresultater for hele kommunen fordelt på sprogvurderingens to dimensioner (førskriftlige og talesproglige færdigheder), samt for de enkelte deltest, som sprogvurderingerne består af. Du får også vist de samlede resultater for de enkelte daginstitutioner, enheder i daginstitutioner, dagplejen og skoler i kommunen. Derudover kan du få et overblik over, hvor mange børn i kommunen, der er sprogvurderet.
 • Skole-/dagtilbudsniveau: Her vises de samlede resultater for den enkelte daginstitution, enhed i daginstitution, den enkelte dagpleje/den enkelte skole svarende til de data, der vises på kommunalt niveau.
 • Børne/elevniveau: Her vises en oversigt over hvert enkelt barns sprogvurderingsresultater med visualisering af progression i de tilfælde, hvor der er foretaget flere sprogvurderinger af barnet i forskellige aldre, både på de overordnede dimensioner (førskriftlige og talesproglige færdigheder) og i de enkelte deltest.

Login for kommunale brugere

Som noget helt nyt bliver det nu også muligt for kommunale brugere at logge ind på Sprogvurdering.dk og få adgang til data for hele kommunen. Denne nye mulighed erstatter den tidligere løsning, hvor kommunalt ansatte skulle tilknyttes igennem institutionernes administrative system, for at kunne se data på den enkelte institution.

Når man logger ind som kommunebruger, skal man bruge NemID/MitID medarbejdersignatur med tilknyttet CPR-nummer. Medarbejdersignaturen skal oprettes af kommunens Nemlogin administrator, som også skal tildele kommunebrugeren de relevante rettigheder. Rettighederne svarer til den rolle, brugeren skal have. Der kan vælges mellem 2 forskellige rettigheder:

 • Ansvarlig for sprogvurdering (testansvarlig): Benyttes af de personer i kommunen, som foretager sprogvurdering af børn og/eller har et arbejdsbetinget behov for at kunne tilgå sprogvurderingsresultater for det enkelte barn/den enkelte elev.
 • Ansvarlig for opfølgning på data (Opfølgningsansvarlig): Benyttes af de personer, som arbejder med statistik, rapportering og politikerbetjening i kommunen, og som ikke har et arbejdsbetinget behov for at kunne tilgå navne og cpr-numre på børn, der er sprogvurderet.

Når medarbejdersignaturen har fået tildelt en rettighed, er man klar til at logge på.

Vejledninger og support

Find mere hjælp og information om de udstillede data i STILs Vejledninger om Sprogvurdering.

Ved tekniske spørgsmål kontakt supporten ved Styrelsen for it og læring skriftligt via webformular, eller på telefon 70 21 21 55

Introduktion

STIL har i november 2022 lanceret en ny udgave af Ordblindetesten på ordblindetest.dk. I den forbindelse er der ændringer i hvordan man logger ind.

Alle personer med et privat MitID eller et Unilogin kan logge ind på ordblindetest.dk, og kommer ind med rollen Testtager.

Den følgende vejledning er henvendt til Testvejledere der sammen med en elev/studerende/borger skal gennemfører den Nationale Ordblindetest, og gennemgår de rettigheder du som Testvejleder skal bruge, for at komme ind med rollen Vejleder


Helt overordnet er der tre ting, der afgør om man kan logge ind som vejleder:
 1. En brugerrolle i Unilogin 
 2. MitID Erhverv 
 3. En rettighed i NemLog-in


Det er som udgangspunkt medarbejdere i din egen organisation, der skal tildele dig alle ovenstående tre ting.

Vi anbefaler derfor at du viser denne vejledning du finder på denne side til din IT-ansvarlige eller ledelse, så de kan hjælpe dig videre.

Hvis I har brug for yderligere vejledning om de specifikke rettighedskrav for ordblindetest.dk, er I meget velkomne til at kontakte supporten på 7021 2156 eller via skriftlig kontaktformular.

1: Dit Unilogin

Du skal være oprettet i Unilogin og tilknyttet med rollen lærer, leder eller ledelse på de institutioner, du skal have adgang til.

Det er den enkelte skole som sørger for denne tilknytning, via skolens eget administrationssystem. Det er typisk administrationen der styrer dette.

Hvis du har haft benyttet den tidligere version af ordblindetesten, og der ikke er sket nogen ændringer i din Unilogin-tilknytning siden da, er det meget sandsynligt at du allerede har den brugerrolle du skal have.

2: Dit MitID Erhverv

Som testvejleder logger man på Ordblindetesten med et MitID erhverv.

Det er ikke muligt at logge ind som vejleder med Unilogin eller med privat MitID.

3: Din rettighed i NemLog-in

For at kunne logge ind og tilgå ordblindetestrapporter skal man have rettigheden: ”Ordblindetesten: Ret til at vejlede”. Det er din institutions NemLog-in brugeradministrator der kan tildele dig denne rettighed, men du kan også selv finde den og anmode om at få rettigheden, via https://erhvervsadministration.nemlog-in.dk/.

Du vælger 'Få flere rettigheder' > ruller hen til kategorien 'Uddannelse og prøver'> trykker på + > ruller ned til bogstavet 'O'.

Rettigheden skal begrænses til p-nummeret for den institution, du er ansat på. Den må ikke gælde for hele organisationen. Dette kan din brugeradministrator styre under tildelingen, men hvis du selv anmoder om at få rettigheden, bør du gøre din brugeradministrator opmærksom på dette krav via kommentar feltet.

Sådan ser du om din rettighed allerede er begrænset til jeres P-enhed

Hvis du allerede har fået tildelt den korrekte rettighed, men du stadig har problemer med at logge ind som vejleder, kan du selv se om din rettighed er begrænset til en p-enhed eller ej.

 1. Gå til mitid-erhverv.dk
 2. Klik de tre streger ved 'Menu' i højre side.
 3. Vælg Log på MitID Erhverv' med dit MitID
 4. Under 'Stamdata' kan man trykke 'Rettigheder”. Under kolonnen ”Organisationsenhed” kan du se om din rettighed 'Ordblindetesten - ret til at vejlede' er begrænset til en p-enhed.

Lokal IDP

Som alternativ til MitID Erhverv kan man have et Lokalt IDP-login (for eksempel et særligt kommunalt login).

Det er din organisations eget ansvar at disse loginløsninger virker.

Uanset om du bruger Lokal IDP eller MitID Erhverv, skal du bruge den samme NemLog-in rettighed som alle andre vejledere.

Særligt for kommunalt ansatte

Er du ansat i den kommunale forvaltning skal du have rettigheden ”Ordblindetesten: Ret til at vejlede” uden begrænsning til en organisationsenhed. Det vil sige at rettigheden skal gælde for hele kommunens CVR-nummer.

Derudover er det også nødvendigt at være tilknyttet i Unilogin med rollen lærer, leder eller ledelse på hver enkelt af de institutioner, hvor du skal have adgang til rapporterne.


Yderligere vejledning og support

Du finder alle vejledninger til Ordblindetesten her på viden.stil.dk

Har du brug for yderligere hjælp, kan du kontakte supporten på 7021 2156 eller via skriftlig kontaktformular.

Eksamensdatabasen skifter til NEMlog-in

Fra den 17 november og frem skifter eksamensdatabasen til NEMlog-in. Det betyder, at du fremover skal have tildelt en bestemt rettighed til din medarbejdersignatur for at kunne logge på med din nøglefil.

Medarbejdersignaturen skal samtidig være tilknyttet CVR og P-nummer i din organisation, så systemet kan verificere hvilke data du må få adgang til. Rettigheden tildeles af din NEMlog-in administrator, og du kan anmode om den på NEMlog-ins brugeradministration.

Ændringerne gælder kun for at logge ind og lave opslag i sine karakter- og bevisindberetninger. Der er ingen ændringer i forbindelse med selve indberetningsproceduren, som forsat sker gennem jeres studieadministrative system.

Se vejledning til at få adgang til eksamensdatabasen

→ Hvem er min NemLog-in administrator?

→ Se den fulde oversigt over Nemlog-in rettigheder til STIL-tjenester

Kontakt erhvervsstyrelsens kundecenter for teknisk support til brugeradministrationen 

Lukket for adgang fra 17. oktober til 17. november

I forbindelse med overgangen til det nye login, vil der være lukket for login til eksamensdatabasen i perioden fra og med 17. oktober til og med 17. november.

Der kan stadig indberettes karakterer og beviser via de studieadministrative systemer i perioden! Det er kun muligheden for at logge ind og se sine indberetninger der er lukket.

Support

Spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til STIL support

Telefon: 7021 2154

Skriftlig kontaktformular

Styrelsen for It og Læring er i gang med at udvikle en ny version af Ordblindetesten, som skal gå i luften ultimo 2022. I den nye version har vi arbejdet med at forbedre adgangsstyringen for Ordblindetestvejledere og arbejdsgangene omkring testoprettelse og meget mere. Testen som den er i dag vil være den samme, det er alene systemet omkring testen, som er blevet moderniseret.

Forbedret adgangsstyring

Når den nye Ordblindetest er idriftsat, skal du som ordblindetestvejleder logge på med NemLog-in. Det betyder, at du skal have et privilegie/en rettighed knyttet til din NemID medarbejdersignatur for at kunne logge på Ordblindetesten.

Hvordan kan du forberede dig?

For at få adgang til testen skal du som testvejleder på en skole/institution logge på med NemLogin. Det betyder, at du skal have en NemID medarbejdersignatur med tilknyttet CPR-nummer og med rettigheden: ”Ordblindetesten: Ret til at vejlede”. Rettigheden skal tildeles på p-nummeret for den institution, du hovedsagelig er ansat på.

Du skal bestille NemID medarbejdersignaturen hos din organisations NemID administrator. 

https://brugeradministration.nemlog-in.dk/ kan du tjekke om du har en NemID medarbejdersignatur og bestille den nye rettighed.

Derudover skal du oprettes som ”lærer”, ”leder” eller ”ledelse” i Unilogin på de andre institutioner, du skal have adgang til.

Er du ansat i kommunen skal du have rettigheden ”Ordblindetesten: Ret til at vejlede” med kommunens CVR-nummer og tilknyttes i Unilogin som ”lærer”, ”leder” eller ”ledelse” på de institutioner, du skal have adgang til.

Bedre understøttelse af oprettelse af test for personer, der ikke har et Unilogin

Testtagere som har et NemID eller MitID får mulighed for at logge på med dette. Vi har bygget en ny funktion, som gør det muligt for en ordblindetestvejleder at booke en test for personer, der ikke har et Unilogin. De vil i stedet skulle logge på med deres NemID eller MitID. Vær opmærksom på at du stadig kun må teste de personer, du har ret til at teste i kræft af din ansættelse på en eller flere institutioner. 

Adgang til egne data

Som testtager der er fyldt 15 år kan du få adgang til at se dit testresultat. For at få adgang til at se dit testresultat skal du logge på med NemLogin.

NY URL

Ordblindetesten skifter webadresse. Den nye webadresse er Ordblindetest.dk

Support

Spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til STIL support

Telefon: 7021 2155

Skriftlig kontaktformular

Den 17. oktober lukker STIL for https://ordblindetest.nu/

STIL lukker for Ordblindetesten for at gøre klar til lanceringen af den nye udgave af ordblindetesten, som sker i november, hvor STIL åbner for den nye Ordblindetest på den nye URL https://ordblindetest.dk/

I perioden fra den 17. oktober til ultimo oktober vil det altså ikke være muligt at tilgå systemet Ordblindetesten.

Når den nye version går i luften, skal du som ordblindetestvejleder logge på med NemLog-in. Det betyder, at du skal have en NemID medarbejdersignatur for at kunne logge på Ordblindetesten.

Hvordan kan du forberede dig?

Du kan forberede dig ved at bestille NemID medarbejdersignatur hos din organisations NemID administrator. Har skal du være opmærksom på at dit CPR nummer skal knyttes til din NemID medarbejdersignatur og du skal have have privilegiet ”Ordblindetesten: Ret til at vejlede”.

Derudover skal du oprettes som ”lærer” i Unilogin på alle de skoler, hvor du har elever, som du skal teste. Vi bruger den oplysning til at styre hvilke skoler, som du kan tilgå.

Support

Spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til STIL support

Telefon: 7021 2155

Skriftlig kontaktformular

Målgruppe: KOMMUNER LEVERANDØRER ADMINISTRATIVT PERSONALE

UniID ændrer format

Ændringen trådte i kraft den 23. august 2023

I perioden fra den 14. august til den 1. september 2023 skifter formatet for uniID'et for nyoprettede brugere. UniID er ikke brugernavnet. UniID'et vil fremadrettet bestå af 10 tegn (tal og bogstaver) i vilkårlig rækkefølge (hexadecimal). Skiftet vil ske løbende per leverandør henover perioden, og der vil derfor være forskel på, hvornår den enkelte institution og/eller leverandør vil opleve skiftet.  

OBS: Der ændres ikke i uniID’et for eksisterende brugere.

Unilogin brugernavn og UniID afkobles

Ændringen trådte i kraft den 22. februar 2023.

Elever der bliver oprettet efter den nye proces er trådt i kraft, vil få et brugernavn der er forskelligt fra deres UniID. UniID vil samtidig ophøre med nødvendigvis at være brugernavn i Unilogin IdP. Der ændres ikke i UniID for eksisterende brugere.

Når ændringen træder i kraft vil nye brugernavne i Unilogins loginløsning (Unilogin IdP) ikke længere være det samme som brugerens UniID. Brugeren vil stadig have et UniID, der kan bruges som nøgle til at identificere brugeren, men UniID'et vil ikke længere være brugerens brugernavn i Unilogin IdP.

Hvis man ønsker det, kan man fortsat anvende brugerens UniID som brugernavn i lokale loginløsninger, og UniID'et bliver formidlet i webservices som i dag.

Brugernavnet i Unilogin IdP vil ikke blive formidlet via webservices, men lærere og brugeradministratorer vil kunne se elevers brugernavne i Elevadgang i tilfælde af, at de har behov for at formidle brugernavnet til elever.

Målgruppe: BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE

Dato for ændring? Den 17. oktober 2022

Den 17. oktober 2022 erstattes endnu en del af Unilogin med et mere fremtidssikret system.

Brugere skal som hidtil i udgangspunktet oprettes, vedligeholdes og nedlægges i institutionernes administrative systemer, men den bagvedliggende database erstattes. I den forbindelse vil Unilogin Brugeradministration ba.emu.dk blive nedlagt, og der vil ikke længere eksistere brugeradministratorer i Unilogin-regi med særlige rettigheder på tværs af mange systemer.

De funktioner en brugeradministrator har i dag vil for de flestes vedkommende blive understøttet i andre systemer, som kan tilgås med et NemID medarbejdercertifikat eller MitID Erhverv, når brugeren er tildelt de nødvendige rettigheder i NemLog-ins brugeradministration. Denne opdeling vil gøre det muligt mere individuelt at styre, hvem der skal kunne opfylde hvilke funktioner.

Nedenfor kan du se, hvilke funktioner der vil blive understøttet hvor:

Funktioner der rykkes fra Unilogin brugeradministration (ba.emu.dk)

Oversigt over brugerdata

Du vil fremadrettet kunne få indblik i dine importerede brugere via tjenesten Brugeroversigt.stil.dk.

Der logges på Brugerportalen med medarbejdersignatur (Bemærk: personligt NemID kan ikke benyttes) med rettigheden 'Brugeroversigt: Giv administratorrettighed til brugeroversigt.stil.dk'

Din virksomheds NemLog-in administrator kan tildele rettigheden på brugeradministration.nemlog-in.dk eller du kan selv anmode om rettigheden via siden.


Bemærk: Det er kun muligt at se data og ikke at redigere i dem.

Se alle vejledninger til Brugeroversigten

Manuel administration af brugere

Det vil ikke længere være muligt at administrere brugere manuelt via Unilogin brugeradministration, når denne lukker. Administration af brugere bør i udgangspunktet foregå i et administrationssystem. For at lette overgangen i forbindelse med lukningen af Unilogin brugeradministration, vil det dog være muligt for alle, der har behov for administrere brugere manuelt, at få adgang til STILs elevadministration.stil.dk.

Hvis I ønsker at bruge Elevadministration.stil.dk

Se alle vejledninger til Elevadministration.stil.dk

Nedlæggelse af importer

Det vil ikke fremadrettet være muligt for institutioner selv manuelt, at nedlægge forældede importer. Nedlæggelse af importer skal ske ved henvendelse til STILs support.

Skift af CPR-nummer (Omidentificering)

Det vil ikke fremadrettet være nødvendigt at foretage skift af CPR-nummer ad to trin – det vil være tilstrækkeligt at ændre cpr-nummer for den pågældende bruger direkte i institutionens administrative system uden yderligere handling.

Vejledningen ’Skift CPR-nummer på Unilogin bruger’ på viden.stil.dk vil afspejle processen når denne ændres

Unilogin-rettigheder erstattes af rettigheder i NemLog-in

Adgangsgivende rettigheder i Unilogin nedlægges og erstattes af nedenstående rettigheder som administreres i NemLog-ins brugeradministration.


NemLog-in-rettighed: ’Unilogin – Brugeradministrator i ElevAdgang


NemLog-in-rettighed: ’Unilogin – Ret til at administrere licens i GivAdgang


 • Ungedatabasen adgang

NemLog-in-rettigheden er under etablering og meldes ud så snart den foreligger.


 • Karakterdatabasen adgang

NemLog-in-rettigheden er under etablering og meldes ud så snart den foreligger.


 • Eksamensdatabasen adgang

NemLog-in-rettigheden er under etablering og meldes ud så snart den foreligger.


NemLog-in-rettighed: Ordblindetesten: Ret til at vejlede


Desuden skal man være opmærksom på, såfremt man er ny bruger af Elevadministration.stil.dk, at adgang hertil ikke styres af Unilogin rettigheder, men med NemLog-in-rettighed: 'Elevadministration: Giv administratorrettighed til elevadministration.stil.dk'

Se alle Nemlog-in rettigheder til STIL-tjenester

Spørgsmål og svar, i forbindelse med lukningen

Hvad sker der med skolens manuelt oprettede brugere?

Brugere, som er oprettet manuelt via ba.emu.dk vil fortsat være oprettet og fungere efter lukningen den 17. oktober. Men der vil også fortsat gælde den almindelige levetidspolitik i Unilogin, for brugerne. Det vil sige, at brugernes tilknytning til institutionen skal 'bekræftes' minimum en gang årligt fra oprettelsestidspunktet - normalt sker bekræftelsen automatisk via skolens administrationssystem men i ba.emu.dk var det en håndholdt opgave som skulle udføres af skoles brugeradministrator. Da opgaven fremadrettet ikke kan udføres i ba.emu.dk er det nødvendigt at de brugerne bliver oprettet og vedligeholdt i et nyt brugeradministrationssystem, hvis I har brug for at sikre, at deres Unilogin bliver ved med at virke.

Oprettelse og vedligehold kan ske via Elevadministration.stil.dk som nævnt i afsnittet 'Manuel administration af brugere' ovenfor, såfremt jeres institution ikke selv har et administrativt system.

Hvor kan jeg se, mine importerede brugere?
Styrelsen for It og Læring lancerer en tjeneste til at understøtte dette behov. Tjenesten forventes at blive lanceret inden den 1. oktober.
Hvorfor lukker Brugeradministrationen?
Lukningen af Unilogin brugeradministration skyldes dels et behov for at sikre bedre adgangsstyring og dels, et behov for at fremtidssikre den bagvedliggende teknik og arkitektur. På baggrund af lukningen lancerer Styrelsen for It og Læring nye tjenester som kan erstatte flere af de funktioner som kendes fra Unilogin Brugeradministration.

Styrelsen for It og Læring er i gang med at forbedre sikkerheden ift. anvendelsen af Unilogin. Dette opnås bl.a. ved at ændre i processen for aktivering af nye brugere i Unilogin som ikke længere automatisk får et Unilogin brugernavn eller en adgangskode. En brugers UniID kan altså ikke længere benyttes som brugernavn, for nye brugere.

Bemærk: Dette gælder kun nye brugere og brugere, der ikke inden for de seneste 12 måneder har været tilknyttet en institution med Unilogin.

Ændringen trådte i kraft den 22. februar 2023.

For alle brugere med MitID

Første gang du skal bruge dit Unilogin skal det aktiveres så du får dit brugernavn. Dette skal du bruge dit MitID til.

Aktiver dit Unilogin og få dit brugernavn

 1. Gå til en side med Unilogin, vælg Unilogin i loginvælgeren
 2. Klik på linket ’Få mit eller mit barns brugernavn’ under Andre muligheder.
 3. Brug dit MitID til at logge ind og få dit brugernavn
  1. Hvis du er elev uden MitID, skal dine forældre eller en lærer på din skole hjælpe dig.

 4. Første gang du skal logge ind, skal du ligeledes bruge dit MitID til at lave din adgangskode.


Aktiver din bruger og få dit Unilogin brugernavn

Gå til en side med Unilogin og vælg Unilogin i loginvælgeren


Klik på ’Få mit eller mit barns brugernavn’ under Andre muligheder.

Billedet viser en pil til tekst-knappen Få mit eller mit barns brugernavn

Klik på ’MitID/NemID’ og log ind

Klik på ’Klik for at oprette bruger

Billedet viser tekst-knappen Klik for at oprette bruger

Husk dit brugernavn og klik på ’Afslut’.

Lav din adgangskode

Første gang du logger ind med dit brugernavn, skal du lave din adgangskode.

Gå til en side med Unilogin og vælg Unilogin i loginvælgeren

Indtast dit brugernavn i feltet og tryk Næste

Du har nu forskellige muligheder for at komme videre

 1. Hvis du selv har MitID, og du forsøger at lave en adgangskode til dig selv, skal du klikke på MitID/NemID knappen
 2. Hvis du er elev uden MitID, kan du:
  1. fortælle din lærer at du har brug for en adgangskode. Skolen kan hjælpe via deres værktøj elevadgang.unilogin.dk.
  2. få hjælp fra dine forældre, som skal klikke på linket nederst, og bruge deres MitID til at lave en ny kode.

Systemet tildeler dig/barnet en ny adgangskode. Du kan vælge at lave en adgangskode selv, eller bruge den systemtildelte.

Vær opmærksom på, at der gælder forskellige regler for adgangskodens kompleksitet. Såfremt du oplever at den selvvalgte adgangskode ikke accepteres, anbefales det at bruge den systemtildelte.

Klik Bekræft, hvis du vil bruge den systemtildelte

Gentag din nye adgangskode og tryk Næste

Din nye adgangskode er nu gemt og skal bruges, næste gang du logger ind

Særligt til forældre

Aktivér dit barns Unilogin, første gang det skal bruges

Som forældre, kan du, via Unilogin, aktivere og se brugernavne til dine børn ved hjælp af MitID

Gå til en side med Unilogin vælg Unilogin i vælgeren


Klik på ’Få mit eller mit barns brugernavn’ under Andre muligheder.

Klik på ’MitID/NemID

Klik på ’Klik for at oprette bruger’ under dit barns navn

Husk brugernavnet og klik på ’Afslut’.

Første gang dit barn logger ind med sit brugernavn, skal barnet oprette sin adgangskode.

Som forælder kan du ligeledes hjælpe med denne del, ved brug af dit MitID.

Hjælp dit barn med at få en ny adgangskode

Hvis dit barn har glemt sin adgangskode, eller blot ønsker at skifte til en ny, kan du bruge dit NemID til at hjælpe med dette.

Skift adgangskode for dit barn i Unilogin

 1. Gå til en side med Unilogin
  1. Vælg Unilogin i loginvælgeren
 2. I login-billedet skal dit barn skrive sit brugernavn til Unilogin og klikke på ’Næste’

  Hvis det er første gang dit barn bruger sit Unilogin, kommer der automatisk en besked om at barnet ikke har en adgangskode.

  Klik på linket 'Dine forældre kan give dig en ny adgangskode med MitID/NemID' under Andre muligheder, og brug dit MitID til at lave en adgangskode til dit barn.

 3. Under ’Andre muligheder’ skal dit barn vælge 'Få en ny adgangskode'
  1. Hvis I kender den nuværende adgangskode, skal I klikke på 'Skift adgangskode'. Indtast herefter den gamle adgangskode
  2. Hvis I ikke kender den nuværende adgangskode, skal I klikke på 'Glemt adgangskode'. Log herefter ind med dit eget MitID/NemID
 4. Du møder nu en side, der informerer om, at dit barn har fået en ny adgangskode. Klik herefter på ’Næste’
 5. I ser nu dit barns nye adgangskode

  1. Bemærk: Den nye adgangskode er ikke en midlertidig kode, men derimod den kode, der fremadrettet skal bruges

 6. Dit barn skal nu gentage den nye adgangskode for at sikre, at barnet husker den. Klik herefter på ’Næste’

 7. Dit barn har nu fået en ny adgangskode.

Særligt til skolemedarbejdere

Aktiver en elevs Unilogin, første gang det skal bruges

I denne vejledning kan du som skolens brugeradministrator på Elevadgang.unilogin.dk se, hvordan du aktiverer en elevs brugernavn, første gang eleven skal bruge det Det er også muligt for forældre at hjælpe deres egne børn. Forældre skal se i vejledningen Aktivér dit barns Unilogin, første gang det skal bruges.

Bemærk: det er kun nye elever i Unilogin, som skal aktiveres. Elever som tidligere har været tilknyttet en institution, skal ikke aktiveres. Processen trådte i kraft d. 22. februar - se eventuelt nyheden Ny proces for udlevering af Unilogin brugernavn og adgangskode.

Gå til elevadgang.unilogin.dk og vælg ’Log på som brugeradministrator

På billedet ses Log på som brugeradministrator knappen og log på knappen

Find eleven, hvis Unilogin skal aktiveres og klik på "Aktiver elev"

På billedet ses Aktiver elev knappen

Klik på "Vis brugerinfo" for at se elevens brugernavn

På billedet ses Vis brugerinfo knappen

Første gang eleven logger ind med sit brugernavn, skal eleven oprette sin adgangskode. Har eleven ikke MitID eller NemID, skal eleven have hjælp af sine forældre til at få sin adgangskode.

Alternativt kan adgangskoden gives via Elevadgang

Giv elev en ny adgangskode

Som skolens brugeradministrator og/eller lærer kan du give en elev en ny adgangskode via elevadgang.unilogin.dk.

Som lærer forudsætter det, at du har rollen 'Lærer', og at du har tilknytning til dine elever. Se eventuelt vejledningen Hvordan får man adgang til elevadgang.unilogin.dk? for yderligere info om adgang. 

Fremgangsmåde - giv en elev en ny adgangskode

 1. Log ind på elevadgang.unilogin.dk
  1. Klik på den blå 'Log på'-knap, hvis du er lærer
  2. Klik på den grå 'Log på som brugeradministrator'-knap, hvis du er brugeradministrator
 2. Sæt flueben ved den elev, som skal have ny adgangskode
 3. Tryk på knappen 'Giv ny adgangskode'.

Eleven har herefter fem minutter til at indtaste deres brugernavn på en hvilken som helst hjemmeside, hvor man kan logge ind med Unilogin. Eleven vil herefter modtage en ny adgangskode.
Kommende ændringer i Unilogin

Unilogins nærmeste fremtid byder på flere ændringer, som vil få betydning for dit arbejde som brugeradministrator/administrativt personale, leverandør, kommunalt ansat mv.

I denne artikel kan du få et overblik over alle ændringer, samt finde links til mere detaljerede artikler hvor du kan få svar på dine spørgsmål.

Unilogin Brugeradministration ba.emu.dk lukker

BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE

Den 17. oktober 2022 vil en af Unilogins databaser blive nedlagt og erstattet af en mere fremtidssikret løsning. I den forbindelse vil Unilogin Brugeradministration ba.emu.dk lukke, og der vil ikke længere eksistere brugeradministratorer i Unilogin-regi med særlige rettigheder på tværs af mange systemer. 

Læs mere om lukningen af Unilogin brugeradministration

Ny proces for udlevering af Unilogin brugernavn og adgangskode

Ændringen træder i kraft d. 22. februar 2023.

BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE LEVERANDØRER KOMMUNER

Fremadrettet får nye elever ikke automatisk et Unilogin-brugernavn. I stedet skal elevens forældre eller skolens brugeradministrator aktivere elevens brugernavn.

Ligeledes får nye elever ikke en initial adgangskode. I stedet skal elevens forældre, elevens lærer eller skolens brugeradministrator give eleven mulighed for at lave en adgangskode.

Læs mere om den nye proces for udlevering af Unilogin brugernavn og adgangskode

Unilogin brugernavn og UniID afkobles, og UniID ændrer format

Ændringerne er delvist implementeret

BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE KOMMUNER LEVERANDØRER

Elever der bliver oprettet efter den nye proces er trådt i kraft, vil få et brugernavn der er forskelligt fra deres UniID. UniID bliver afkoblet fra Unilogin og vil fremadrettet bestå af 10 tegn (tal og bogstaver) i vilkårlig rækkefølge. UniID vil samtidig ophøre med nødvendigvis at være brugernavn i Unilogin IdP. Der ændres ikke i UniID for eksisterende brugere.

Læs mere om at Unilogin brugernavn og UniID afkobles, og UniID ændrer format

Ændringer i givadgang.uni-login.dk

LEVERANDØRER

Den 17. oktober 2022 vil en af Unilogins databaser blive nedlagt og erstattet af en mere fremtidssikret løsning. I den forbindelse vil Givadgang gennemgå flere ændringer, blandt andet at adgang til Givadgang fremadrettet styres af rettigheder tildelt i NemLog-in.

Læs mere om ændringerne i Givadgang

Siden 'mit.uni-login.dk' lukker

BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE KOMMUNER

Som følge af ovenstående databasenedlæggelse vil mit.uni-login.dk (alias mitunilogin.dk og unilogin.dk) ligeledes lukke. Der vil i første omgang ikke være en erstatning for siden.

Lukningen af mit.uni-login.dk har ingen betydning for brugen af Unilogin ellers.