Breadcrumbs

Blog

Nyeste Version 5.16 - 15. februar 2024 - se øvrige releasenotes her.

Udvidelser

Elevprofil: Mulighed for at se preview af elevens profil over for virksomheder

På elevernes side til redigering af profil, er der tilføjet en knap, med teksten "Vis profil". Når eleven klikker her, får eleven vist sin profil, som den ser ud for virksomheder.

Elevoversigt: Mulighed for at filtrere så afmeldte elever ikke vises

På elevoversigten er tilføjet filteret "Skoletilknytning", der giver mulighed for at filtrere på elevernes skoletilknytning i oversigten.

Elevoversigt: Nyt filter til virksomhedshenvendelser

På skolernes elevoversigt, er der nu et filter til at fremsøge elever, som er blevet kontaktet af en virksomhed inden for de sidste 30 dage. Henvendelsen fremgår også af elevens søgelog.

Uddannelsesaftale: Dato for forventet udlært skal registreres på korte aftaler

Dato for forventet udlært skal registreres i aftalen/tillægget i trinnet "Skolens registrering" ved korte aftaler eller tillæg, som ændrer aftalen til en kort aftale. Oplysningen vises automatisk på uddannelsesforløbet. Når der efterfølgende fx registreres en restaftale 'nulstilles' forventet udlært, da det i stedet er slutdatoen for aftalen, der anses som dato for udlært.

Uddannelsesaftale: Registrering af RKV og EUV

Håndtering aftaler, som omfatter RKV er justeret. Varigheden af RKV i antal dage indtastes trinnet "Skolens registrering", før aftalen kan færdigregistreres. Se yderligere vejledning af registrering af RKV på viden.stil.dk

Uddannelsesaftale: Ændring af uddannelsesversion uden tillæg

Mejerist og Elektriker har begge fået version 11, som eleverne kan skifte til uden indgåelse af tillæg. Dette kan nu ske via en ændring af uddannelsesversion. Det foregår ved at vælge ændring til aftale, hvorefter "Opret ændring af uddannelsesversion", vælges.

Uddannelsesaftale: Forventet udlært skal ikke være krav i tillæg, der forlænger kort aftale til restaftale

Ved registrering af tillæg, der forlængede en kort aftale til at blive en restaftale, var der krav om at udfylde dato for forventet udlært. Fejlen er nu rettet.

Fejlrettelser

Elevtyper: Elev med korrekt valgt elevtype vises i listen over elever der mangler elevtype

Elever med korrekt valgte elevtyper er ved en fejl vist i listen over elever, som mangler elevtyper. Fejlen er nu rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på viden.stil.dk

Releasedato 15. februar 2024

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test: 

VIGTIGT: Problemer med Word og Excel for Mac-brugere
 
Til institutionens leder og eksamensansvarlige
 
STUK og STIL er blevet gjort opmærksomme på, at der kan være problemer med den nyeste version af Word og Excel for Mac-brugere - Bemærk at denne opdatering kom d. 14-05-2024 fra Microsoft.

Vi sender derfor denne orientering, da det kan give udfordringer for eksaminanderne under de skriftlige prøver. Der er ikke tale om fejl i Børne- og Undervisningsministeriets systemer, men om problemer med 3. partsprogrammer, der anvendes af mange institutioner og elever/kursister. Børne- og Undervisningsministeriet har ikke ansvar for disse programmer.

 
Brugere, der har opdateret programmerne til den seneste version 16.85, kan opleve, at programmerne kører langsomt, fryser og går ned. Det betyder, at eksaminanderne forsinkes i deres arbejde, og at dele af besvarelserne risikerer at gå tabt.
 
Vi vil opfordre institutionerne til at orientere eleverne om dette problem, så de kan tage deres forholdsregler ved fx at tage løbende backup eller anvende andre tilsvarende programmer. En mulig løsning kan også være at afinstallere den nye version og geninstallere den tidligere version 16.84. Se instruks nedenfor:

Guide til nedgradering af Word 16.85 til 16.84

Trin 1: Verificer hvilken version af Word, der er installeret. 

Åben Word, tryk på Word og derefter ’About Microsoft Word’

Hvis version 16.85 er installeret, så fortsæt til næste trin.

Trin 2: Afinstaller eksisterende Word version

Åben finder og flyt Word app til Skraldespand

Trin 3: Download version 16.84 fra Microsofts side

https://learn.microsoft.com/en-us/officeupdates/update-history-office-for-mac

Trin 4: Installer version 16.84 og overvej valg af sprog under installation for at sikre korrekt stavekontrol

Trin 5: Verificer at den korrekte version 16.84 nu er installeret. Samme måde som trin 1.

Trin 6: Deaktiver automatisk opdatering af Word
Åben Word, gå til Hjælp -> Tjek for Automatiske opdateringer. Derefter sikr, at automatisk opdatering af Microsoft apps er slået fra


Kendte fejl efter systemarbejde d. 31/1 2024 (listen opdateres løbende)

STIL har den 31. januar 2024 foretaget en omfattende og nødvendig ændring af infrastrukturen på Netprøver.

Der var tale om et omfattende arbejde, og efterfølgende har det vist sig at nogle funktioner ikke virker helt som de plejer.

Her kan I orientere jer i de fejl der er opdaget efter flytningen, og som kan påvirke jeres arbejde i Netprøver. I kan også se en status på STIL's arbejde med at løse dem.


Kendt fejlBeskrivelseStatusHandling
1Ingen data på siden ’Elevoversigt pr. lokale’Selvom man har valgt lokaler for eleverne på deres prøvehold, kommer der ikke nogen elever til syne på fanen 'Elevoversigt pr. lokale' . Dette kan være en udfordring for prøvevagter, som ikke kan se eleverne på anden vis.Fejlen vil være løst fra 20/6 2024.Institutionerne kan undtagelsesvis tildele vagterne rollen 'Prøveansvarlig', så de kan se eleverne på prøveholdsoversigten. 

Bemærk at brugere med rollen prøveansvarlig kun har adgang til de prøvehold, de er gjort til prøveansvarlige for. Derfor skal de tilføjes de enkelte prøvehold de skal kunne følge, se gerne denne vejledning

Hvis man bruger vikarer som prøvevagter, anbefaler vi at man giver dem adgang via prøveansvarlig brugerprofil med midlertidigt login, som kun gælder i det tidsrum hvor prøven står på.
2Problem med at vælge fil til upload på Mac-computere med Google Chrome browserElever der vil aflevere deres besvarelser fra en Mac-computer, via en Google Chrome browser, vil opleve at knappen 'Vælg fil' ikke har nogen effekt.Årsagen til fejlen undersøges, men selve fejlen er nem at omgå.

Problemet kan i mange tilfælde løses ved at man opdaterer Google Chrome til nyeste version.

Alternativt kan man skifte til en anden webbrowser, for eksempel Safari.

3Censurfag er låst til det samme som eksaminatorsPå visse prøvehold der kun har én intern bedømmer, kan man opleve at censors fag automatisk indstilles så det er identisk med eksaminatorens. Man kan godt ændre censurfaget, men så snart man navigerer væk fra prøveholdet og tilbage til det igen, er rettelsen annulleret.Fejlen undersøges.

Fejlen har ingen praktisk betydning for censorers adgang til elevernes besvarelser eller for deres karaktergivning, men kan skabe forvirring om hvilke fag der skal bedømmes i.

Indtil problemet er løst, er det en god ide at informere de censorer, der er ramt af fejlen.

4Eksamensansvarlige ser kun 1 ciffer af plagiatprocent

Hvis man som eksamens- eller prøveansvarlig går ind på et prøvehold med en afleveret besvarelse, ser man kun det ene af de to cifre som udgør plagiatkontrollens resultat. Når man tilgår prøveholdet som bedømmer, ser man begge cifre.

Det kan f.eks. betyde at en eksamensansvarlig ser 7% imens bedømmeren ser 70%.

Fejlen vil være løst fra 20/6 2024.

Bedømmere ser det komplette og korrekte resultat fra plagiatkontrollen. Hvis en eksamens- eller prøveansvarlig ønsker at kende den korrekte værdi, kan de derfor blot spørge en bedømmer.

5Visningsfejl når man vil tilføje prøveansvarligeNår man vil tilføje prøveansvarlige, ser man en pop-up boks med en overskrift, der tyder på at man er ved at tilføje en vejleder. Dette er blot en visningsfejl - det er prøveansvarlige man opretter.Årsagen til fejlen undersøges, men selve fejlen er uproblematisk.Ingen. Fejlen er kun kosmetisk
6Datovælgere har default-datoer i 1970Nogle af de datovælgere der findes i Netprøver, står med d. 1/1 1970 som default-dato. Hvis man vil ændre dette til en dato i 2024 ved at klikke 1 måned frem ad gangen, kan indstillingen tage meget lang tid.Årsagen til fejlen undersøges, men selve fejlen er nem at omgå.Knappen 'nu' indstiller datoen til dags dato, hvilket sparer en del tid.

Selvom knappen 'nu' er lysegrå, virker den alligevel.
7Klarmelding af opgavesæt

Skoler kan opleve at opgavesættet ikke kan klarmeldes på siden for det enkelte prøvehold. 

Det skal gøres fra Oversigten over prøvehold.

Årsagen til fejlen undersøges, men selve fejlen er nem at omgå.Skoler skal klarmelde på oversigten over prøvehold.  Se gerne denne vejledning: Netprøver.dk | Prøveansvarlig | På prøvedagen - Styrelsen for It og Lærings vidensbase - Global Site (stil.dk)
8

Nogle skoler får ikke overført data fra XPRS til Netprøver.

De oplever at ændringer på prøvehold foretaget i skolens studieadministrative system ikke overføres til Netprøver

Hvis skolen opdager at der er lavet rettelser i det studieadministrative system, som ikke er overført til Netprøver,  skal disse rettelser manuelt indtastes i Netprøver.

Feks. når man som eksamensansvarlig redigerer prøvehold - eksempelvis sluttidspunkter for elever  i det studieadministrative system idag -  og indberetter til XPRS, overføres ændringerne ikke fra XPRS til Netprøver.

Hvis der herudover I Netprøver mangler et prøvehold som er oprettet i det studieadministrative system - skal prøveholdet også oprettes direkte i Netprøver.


Fejlen undersøges.

Eksamensansvarlige skal lave manuelle rettelser/tilføjelser direkte i Netprøver - foruden rettelser/tilføjelser i det studieadministrative system.


9

 

Problemer med at downloade alle besvarelser på enkelte prøvehold

Bedømmere kan opleve problemer med at downlaode alle besvarelser på enkelte prøvehold. Dette sker hvis min én af besvarelserne eller forsiderne fejler.

Hvis ikke en bedømmer kan downloade alle filer, er der følgende workarounds:

 1. Download hver enkelt fil, ved at klikke på download-ikonet for hver række
 2. Hvis ovenstående fejler for enkelte filer, så kan selve besvarelsen downloades ved at folde rækken ud ved at trykke på den lille sorte trekant til venstre, derefter klikke på
  1. Filnavnet på .pdf dokumentet - så åbner opgavebesvarelsen på en selvstændig side
  2. Eller klikke på download-ikonet for besvarelsen ved siden af .pdf navnet. Denne sidste mulighed vil dog ikke indeholde forsiden, og hovedbesvarelse og ekstramateriale skal downloades enkeltvis.
 3. Der vil sandsynligvis være mindst en af besvarelserne, der ikke vil kunne downloades via ovenstående workarounds. I så fald skal man kontakte supporten.


Denne artikel opdateres løbende. 

Hvis I støder på andre udfordringer end dem der er beskrevet her, så indmeld endelig en supportsag til STIL via denne kontaktformular: Netprøver - Support - Service project (stil.dk)

Indsæt meget gerne med skærmbilleder og en udførlig beskrivelse af hvad I gør når I oplever fejl - så kan STIL hurtigere analysere problemerne og finde frem til en løsning.


Nyeste Version 5.15 - 2. februar 2024 - se øvrige releasenotes her.

Udvidelser

Aftaleoversigt: Sorteringsmulighed på elevnavn og startdato for uddannelsesaftaler

Der kan sorteres på hhv. stigende og faldende sortering af elevnavn og startdato.

Søg læresteder: Vis hjælpetekst på virksomheder uden lærlinge de sidste 5 år

Når man på en virksomhed vælger fanebladet "Godkendelser" vises der hjælpetekst "Ingen lærlinge de seneste 5 år" hvis det er tilfældet, ellers vises data for antal igangværende lærlinge samt hvornår seneste lærling er afsluttet.

Elevtyper: Se bort fra slettede aftaler i oversigt over elever der mangler elevtype

På skolernes oversigt over elever der mangler elevtyper, blev der også vist elever der kun havde en slettet aftale med manglende elevtyper. Disse sorteres fra.

Uddannelsesaftale: Vis valgt skoleafdeling på uddannelsesaftale

Hvis der efter valg af erhvervsskole også er valgt afdeling i en uddannelsesaftale, vises afdelingen på den færdigregistrerede aftale, så virksomhed og elev kan se denne.

Fejlrettelser

Lærepladstilsagn: E-mailadresser og telefonnumre vises forkert

Virksomheder oplevede, at der ved redigering af e-mailadresse og telefonnummer på et lærepladstilsagn, blev vist en række tegn, i stedet for de rigtige data. Fejlen er rettet.

Faglige udvalg: Skal kunne se erklæring om delvist gennemført oplæring

Faglige udvalg oplevede, at de fik en fejlbesked, hvis de klikkede på visning af en erklæring om delvist gennemført oplæring. Fejlen er rettet.

Afslutning: Kan ikke slette afslutning af skoleoplæring uden at slette virksomhedsforlagt oplæring

Skoler oplevede, at der ved sletning af en afslutning af skoleoplæring kom en fejlbesked om, at virksomhedsforlagt oplæring skulle slettes først. Fejlen er rettet.

Tillæg: Virksomheds underskrift vises ikke på tillæg

Skoler og virksomheder oplevede, at virksomhedens underskrift ikke blev vist på underskrevne tillæg, selvom underskriften var gemt. Fejlen er rettet.

Lærlingeoversigt: Uddannelsesnavn vises ikke under elevnavn

Virksomheder oplevede, at en lærlings uddannelse ikke altid blev vist under lærlingens navn på lærlingeoversigten. Fejlen er rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på viden.stil.dk

Releasedato 2. februar 2024

Nyeste Version 5.14 - 23. januar 2024 - se øvrige releasenotes her.

Udvidelser

Søg læreplads: Link til lærested fra stillingsopslag

I stillingsopslag linkes der nu til lærestedet i kolonnen med kontaktoplysninger, så man bl.a. kan se beskrivelsen af virksomheden, hvilke uddannelser de er godkendt til og hvor mange lærlinge de har.

Elevprofil: Mulighed for at angive om man har kørekort eller er ved at erhverve det

I elevprofilen kan nye og eksisterende profiler angive, hvorvidt de har kørekort. Oplysningen vises for virksomheder der ser elevprofilen.

Fejlrettelser

Uddannelsesforløb: Kun elevtyper der er gyldige for uddannelsesforløbets CØSA-formål skal kunne vælges

I dialogboksen, hvor man vælger elevtyper for et uddannelsesforløb, var det muligt at vælge elevtyper der ikke var gyldige for uddannelsesforløbets CØSA-formål. Fejlen er rettet.

Tillæg: Får fejl ved oprettelse

Nogle skoler oplevede, at de fik en "ukendt fejl" når de ved oprettelse af et tillæg klikkede på "Gem og næste" i trin 1. Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftaler: Opslag på virksomhed viser ikke altid aktuelt navn fra Virk

Skoler oplevede, at der neden under det indtastede CVR-nummer på en uddannelsesaftale eller et tillæg, ikke altid blev vist det aktuelle navn fra Virk. Navnet blev vist korrekt ved opslag på samme CVR-nummer i "Søg læresteder". Fejlen er rettet.

Søg læresteder: Filteret "Aftaler" filtrerer forkert med muligheden "Næste aftale slutter" valgt

Ved muligheden "Næste aftale slutter" valgt og med et passende tidsrum angivet i filteret "Aftaler", blev der vist ingen eller kun få resultater. Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftaler: Knappen "Opret kopi" mangler

Skoler og virksomheder oplevede, at knappen "Opret kopi" manglede på visningen af en uddannelsesaftale. Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftaler: Knappen "Registrer" mangler

Skoler oplevede, at knappen "Registrer" manglede på visningen af en uddannelsesaftale. Fejlen er rettet.

Elevoverblik: Annullerede/slettede aftaler vises som "Nuværende" på elevoverblikket

Skoler oplevede, at nogle uddannelsesaftaler, der var markeret som annullerede eller slettede, blev vist med status "Nuværende" på elevoverblikket. Fejlen er rettet.

Ophævelse: Ikke muligt at vælge "Ophævet før start", hvis uddannelsesaftalen har en fremtidig startdato

Skoler oplevede en fejl, når en ophævelse på en uddannelsesaftale med fremtidig startdato og med ophævelsesårsagen "Ophævet før start", skulle sendes til virksomhedens underskrift. Fejlen er rettet.

Elevoversigt: Elev med igangværende skoleoplæring står som afmeldt på elevoversigt

Nogle skoler oplevede, at enkelte elever fremgik som "Afmeldt" på skolens elevoversigt, når der var indmeldt elevforhold udelukkende med kvalifikationer, i samme periode som et egentligt elevforløb. Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftale: "Opret kopi" giver besked om at aftale ikke kunne kopieres

Skoler og virksomheder oplevede, at der ved klik på linket "Opret kopi", kom en besked om, at "Aftale kunne ikke kopieres. Prøv igen senere". Fejlen er rettet.

Elevoversigt: Indeholder elever der er afmeldt for mere end 90 dage siden

Nogle skoler oplevede, at elever der var afmeldt for mere end 90 dage siden, stadig fremgik på skolens elevoversigt. Fejlen er rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på viden.stil.dk

Releasedato 23. januar 2024

Nyeste Version 5.13 - 14. december 2023 - se øvrige releasenotes her.

Udvidelser

Elevoverblik: Vis i feltændringer på uddannelsesforløb hvem der har oprettet ændringerne

På hver gruppe af feltændringer fremgår det, hvilken skole og hvilken medarbejder der har oprettet ændringerne, herunder også hvem der har oprettet uddannelsesforløbet.

Uddannelsesaftaler: Valgfrit om der skal sendes besked til parterne ved sletning

Ved sletning er der for skoler indført et flueben, så det ved sletning af uddannelsesaftale, tillæg, ophævelser eller erklæringer er valgfrit, om der skal sendes besked til parterne om sletning.

Elevoversigt: Vis når elev er afmeldt fra skolen

I skolernes elevoversigt vises der i op til 90 dage, en grå label med teksten "Afmeldt fra skolen", for elever der er ikke længere har et elevforhold på skolen.

Elevoversigt: Vis, hvis elev er blevet kontaktet af virksomhed

I kolonnen til højre på elevoversigten fremgår det, hvis eleven har fået en eller flere virksomhedshenvendelser.

Aftaleoversigt: Mulighed for at se overført aftale, inden accept

Skoler kan se indholdet af en uddannelsesaftale, inden accept af overførslen, når en aftale overføres mellem to skoler.

Fejlrettelser

Uddannelsesaftaler: Tillæg til delaftale i kombinationsaftale kan ikke registreres

Skoler oplevede, at tillæg til en delaftale i kombinationsaftale ikke kunne for- og færdigregistreres. Fejlen er rettet.

Elevoverblik: Man kan ændre uddannelse på et registreret uddannelsesforløb under særlige omstændinger

Skoler oplevede, at der under særlige omstændigheder kunne opstå forskel mellem uddannelsen på et uddannelsesforløb og en tilhørende uddannelsesaftale. Fejlen er rettet.

Vis lærested: Kommende lærlinge vises ikke altid i fanen "Lærlinge"

Skoler oplevede, at hvis en virksomhed ikke havde aktive lærlinge, så blev kommende lærlinge ikke vist på listen over lærlinge. Fejlen er rettet.

Elevoversigt: Besked om manglende rettigheder ved klik på elevens navn

Skolevejledere oplevede, at de fik en besked om manglende rettigheder, ved klik på en elev på "Elevoversigt" eller på "Søg læresteder". Fejlen er rettet.

Fravær: Fejl ved klik på "Vis fravær på kalender"

Virksomheder oplevede, at der kom en fejl ved klik på "Vis fravær på kalender" for lærlinge i virksomheden med registreret fravær. Fejlen er rettet.

Elevoversigt: Filteret "Søgeaktivitet" giver fejl

Skoler oplevede, at der kom en fejl ved klik på "Søgt færre end ..." i filteret "Søgeaktivitet" på elevoversigten. Fejlen er rettet.

Vis lærested: Klik på elever giver besked om manglende adgang

Skoler oplevede, at medarbejdere med rettighed til administration af lærepladsforhold, fik en besked om manglende rettigheder, ved klik på en elev på "Søg læresteder": Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftaler: Afslutning af oplæring i udlandet kan ikke registreres

Skoler oplevede, at en afslutning af lærepladsforhold af typen "Oplæring i udlandet" ikke kunne for- eller færdigregistreres. Fejlen er rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på viden.stil.dk

Releasedato 14. december 2023

Nyeste Version 5.12 - 4. december 2023 - se øvrige releasenotes her.

Udvidelser

Elevoversigt: Vis navn på GF1-hovedområde sammen med elevens navn

Navnet på det GF1-hovedområde som eleven er optaget på, vises under elevens navn på aftaleoversigten.

Elevoversigt: Vis kun informationer fra indberetningen for egen skole

Informationer fra indberetningen afgrænses til informationer fra egen skole på skolens elevoversigt.

Elevoverblik: Vis flere oplysninger på oversigten over aftaledokumenter

Der bliver vist en kort opsummering af de vigtigste oplysninger for hvert dokument, på oversigten over aftaledokumenter på et lærepladsforhold.

Elevoverblik: Muligt at slette tomme uddannelsesforløb

Der er mulighed for at slette tomme uddannelsesforløb på elevoverblikket. Sletter man en uddannelsesaftale og dernæst det tilhørende uddannelsesforløb, så skal der oprettes et nyt tomt uddannelsesforløb med den korrekte uddannelse, hvis man ønsker at genskabe den tidligere slettede uddannelsesaftale.

Overfør til anden skole: Vis "Annuller overførslen" på alle aftaletyper

Der er mulighed for at annullere overførsel til anden skole på alle aftaletyper.

Elevoverblik: Elevtyper fra GF1 kan vælges på uddannelsesforløb

Elevtype fra GF1 kan vælges på et uddannelsesforløb, der er oprettet på hovedforløbets CØSA-formål.  Det er relevant for uddannelsesaftaler, der omfatter GF1, da der skal være tilknyttet elevtyper, der dækker hele aftaleperioden.

Uddannelsesvej: Skal være et påkrævet felt på registreringstrinnet på en uddannelsesaftale

Ved skolens registrering af kort aftale, ordinær aftale, delaftale i kombinationsaftale og restaftale er valg af uddannelsesvej et krævet felt i registreringstrinnet.

Uddannelsesaftale: Påfør udstationering med start før dags dato

På uddannelsesaftaler med analog underskrift kan påbygning med en startdato, der ligger før dags dato, registreres.

Fejlrettelser

Uddannelsesaftale: Forskel på vist uddannelse mellem elevoverblik og uddannelsesaftale

Nogle skoler oplevede, at der på nogle elevers aftaleforhold var forskel mellem den uddannelse, der blev vist på uddannelsesforløbet på elevoverblikket, og den uddannelse der var markeret som valgt på selve uddannelsesaftalen. Fejlen er rettet.

Tillæg/Ophævelse: Kan ikke fremsøge virksomhedens kontaktpersoner

Skoler oplevede, at man på tillæg og ophævelser ikke kunne fremsøge de kontaktpersoner, der var tilknyttet et lærested. Der kom ikke forslag frem, når man begyndte at indtaste et navn. Fejlen er rettet.

Overfør til anden skole: Accepter, Afvis og annuller knapper "hænger"

Skoler oplevede, at knapperne "Accepter", "Afvis" og "Annuller" på aftaleoverførsel til/fra anden skole, ikke så ud til at virke, og at der kom en fejl ved gentagne klik på dem. Fejlen er rettet.

Ophævelser: Fejl ved "Gem og næste" på ny ophævelse

Skoler og virksomheder fik en fejl ved oprettelse af en ny ophævelse efter klik på "Gem og næste" i første trin. Fejlen er rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på viden.stil.dk

Releasedato 4. december 2023

Nyeste Version 5.11 - 27. november 2023 - se øvrige releasenotes her.

Udvidelser

Aftaleoversigt: Ændringer til filteret "Igangværende aftale"

Der er ændret i filteret på aftaleoversigten, så de enkelte aftaletyper med det samme kan vælges, uden at skulle folde dem ud først. "Ny mesterlære" er nu en separat filtreringsmulighed, der kan vælges sammen med aftaletyperne og filtrere aftaler både med/uden ny mesterlære.

Uddannelsesaftaler: Vis uddannelse, version og speciale på alle aftaletyper

Visningen af alle aftaletyper er forbedret, så den altid indeholder uddannelse, version og speciale.

Fejlrettelser

Afslutninger: Gældende fra dato for en afslutningsgrund sættes forkert

Skoler oplevede, at når der blev valgt en afslutningsgrund for et lærepladsforhold, blev gældende fra-datoen sat til at være dags dato, i stedet for aftalens/lærepladsforholdets slutdato. Fejlen er rettet.

Aftaleoversigt: Kladder bliver ikke optalt korrekt

Skoler og virksomheder oplevede, at antallet af kladder (uddannelsesaftaler, tillæg, ophævelser og afslutninger) ikke blev optalt korrekt på aftaleoversigten. Antallet af kladder på hver af sider man kunne bladre mellem, var heller ikke altid korrekt. Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftaler: Tidligere aftaler fra Elevplan har status "Underskrevet"

Nogle skoler oplevede, at allerede færdigregistrerede aftaler fra Elevplan havde status "Underskrevet". Fejlen er rettet.

Virksomheder oplevede, at hvis skolen havde en igangværende afslutningskladde på et lærepladsforhold, så manglede der flere funktionslinks på uddannelsesaftalen. Fejlen er rettet.

Lærepladsforhold: Elev får ikke vist aftaledokumenter, ved klik på "Vis aftaledokument" fra "Mit uddannelsesforløb"

Elever oplevede, at de ikke kunne se aftaledokumenterne på deres uddannelsesforløb, når de fra "Mit uddannelsesforløb" klikkede på "Vis aftaledokument". Fejlen er rettet.

Afslutninger: Kan ikke fravælge eller indtaste dato ved "Ophævet før start"

Skoler oplevede, at der ved afslutningsgrund "Ophævet før start" ikke kunne indtastes en dato og dermed ikke gemmes. Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftaler: Virksomheders godkendelser viser ikke korrekt på uddannelsesaftalen

Nogle skoler oplevede, at der blev vist en fejlbesked om, at lærestedet manglede godkendelse, selvom virksomheden var godkendt til uddannelsen på den valgte version. Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftale: Kan ikke vælge uddannelse i feltet "Vælg godkendelse"

Skoler oplevede, at det ikke var muligt at vælge en uddannelse i feltet "Vælg uddannelse" på en uddannelsesaftale under punktet "Uddannelse og skole". Fejlen er rettet.

Skoleoplæring: Fejl ved oprettelse fra uddannelsesforløb

Skoler oplevede, at de fik en fejl ved oprettelse af skoleoplæring på et tomt uddannelsesforløb. Fejlen er rettet.

Tillæg: Virksomhed kan ikke underskrive pga. besked om "Har omfang"

Virksomheder oplevede, at de ikke kunne underskrive tillæg til en delaftale under skoleoplæring, på grund af en besked om, at "Omfang" skulle udfyldes. Fejlen er rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på viden.stil.dk

Releasedato 27. november 2023


Tirsdag den 20. februar kl. 13:00-14:30 afholder vi mødet.

Du kan tilgå mødet direkte via dette link hvis du ikke har modtaget mail med link på dagen for webinaret


Nyeste Version 5.10 - 13. november 2023 - se øvrige releasenotes her.

Udvidelser

Aftaleadministration: Funktionslink "Send til underskrift hos virksomheden" på aftalevisning

På uddannelsesaftaler, tillæg og ophævelser, der er klar til virksomhedens underskrift, vises funktionslinket "Send til underskrift hos virksomheden" nu sammen med øvrige funktionslinks øverst på siden. Med dette kan skolen sende kladden til underskrift hos virksomheden uden at redigere aftalen.

Elevoverblik: Vis korrekt historisk speciale og version på lærepladsforhold

Historiske ændringer til speciale og version var tidligere kun synlige ved at se på feltændringerne på et uddannelsesforløb. Disse data kan nu også ses på de enkelte lærepladsforhold på uddannelsesforløbet.

Elevoverblik: Vis speciale på lærepladsforhold i stedet for på uddannelsesforløb

Specialet på et lærepladsforhold vises nu på selve lærepladsforholdet i stedet for på det bagvedliggende uddannelsesforløb.

Tillæg: Vis den aktuelle uddannelsesversion, når det er muligt at ændre versionen

På tillæg vises nu uddannelsesforholdets aktuelle uddannelsesversion, så man ved ændringer kan sammenligne nuværende og ny version.

Fejlrettelser

Tillæg: Tillæg til delaftale i kombinationsaftale kan ikke registreres

Skoler oplevede, at hvis man oprettede et tillæg til en delaftale i kombinationsaftale, kunne tillægget ikke for- og færdigregistreres. Fejlen er rettet.

Elevoverblik: Dan feltændringer og opdater elevoverblikket, når en afslutning slettes

Skoler oplevede, at der ikke blev dannet de korrekte feltændringer ved sletning af en afslutning. Fejlen er rettet.

Tillæg: Kan ikke rette startdato på tillæg efter fjernelse af færdigregistrering

Skoler oplevede, at man ikke kunne rette i startdatoen på et registreret tillæg, da feltet var låst. Fejlen er rettet.

Elevoversigt: Fejl ved klik på elevnavne

Nogle skoler oplevede en fejl, ved klik på visse elevnavne i aftale- og elevoversigten. Fejlen er rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på viden.stil.dk

Releasedato 13. november 2023

Webinar | UPV på Optagelse.dk for KUI vejledere 

Mandag den 13. november kl. 13:30 - 15:00

Dette webinar er for dig som vejleder i den kommunale ungeindsats, der skal lave helhedsvurdering af elever, som ikke er vurderet uddannelsesparate til en eller flere uddannelser.

På webinaret vil du blive introduceret til, hvordan du foretager helhedsvurdering af elever, som ikke er vurderet uddannelsesparate til en eller flere uddannelser.

Indholdet i webinaret er afgrænset til kun at handle om afgivelse af den første uddannelsesparathedsvurdering, vi vil derfor ikke komme ind på den generelle elevfordelingsproces.

Du vil også få et overblik over relevante deadlines.

Link til mødet: https://statens-it-dk.zoom.us/j/92131555518

Digitalt oplæg | Oprettelse af udbud i Optagelse.dk

Onsdag den 1. november kl. 11.

Mødet handlede om den nye udbudsadministration og oprettelse af udbud.
Mødet blev desværre ikke optaget, men slides fra mødet findes her: Webinar 1. november Udbudsadministration.pdf

Webinar | UPV på Optagelse.dk for skolemedarbejdere og vejledere på efterskoler

Fredag den 3. november kl. 10:30 - 12:00 

Mødet handlede om dem første uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk i skoleåret 2023/2024

Se eller gense det digitale møde på denne optagelse.

Powerpoint der blev benyttet til mødet finder du her.

Nyeste Version 5.9 - 31. oktober 2023 - se øvrige releasenotes her.

Udvidelser

Uddannelsesaftaler: Mulighed for at vedhæfte filer til digitale aftaler, tillæg og ophævelser

Der er mulighed for at skolen under "Skolens behandling" kan tilføje filer til digitale aftaler, tillæg og ophævelser.

Tillæg: Forudfyld ny startdato med den oprindelige startdato fra uddannelsesaftalen

Datofeltet "Fra" i trinnet "Aftaleperiode" på et tillæg, udfyldes automatisk med den oprindelige startdato fra uddannelsesaftalen. Datoen kan redigeres efter behov.

Uddannelsesaftaler: Oplys om manglende godkendelse på flere trin

Der oplyses/advares flere steder, hvis virksomheden ikke er godkendt til det valgte speciale.

Elever uden aftale: indeholder nu kun elever med et aktivt elevforhold

Tidligere fremgik elever på oversigten ”Elever uden aftale” i 90 dage efter slutdatoen for det indberettede elevforhold. Det er nu ændret så eleverne forsvinder fra oversigten når elevforholdet er afsluttet.

Tillæg: Mulighed for at ændre startdato på registrerede tillæg

Der er mulighed for at ændre startdatoen på allerede registrerede tillæg, hvis færdigregistreringen først fjernes.

Fejlrettelser

Tillæg: Slutdato på den oprindelige aftaleperiode vises forkert

Skoler og virksomheder oplevede, at aftaleperioden på tillæg blev vist forkert, fordi slutdatoen på den oprindelige aftaleperiode blev vist som den nye slutdato på tillægget. Fejlen er rettet.

Afslutning: To afslutninger på samme Oplæring i udlandet

Nogle skoler oplevede, at der kunne oprettes to eller flere afslutninger til samme uddannelsesforløb. Fejlen er rettet.

Elevoversigt: Ved filtrering på skoleoplæring, virksomhedsforlagt oplæring og delaftale, kommer delaftaler ikke med i det dannede regneark

Skoler oplevede, at der ved filtrering på valgmuligheden "Skoleoplæring, virksomhedsforlagt oplæring og delaftale" på "Igangværende aftale" ikke var de forventede uddannelsesaftaler i regnearket. Muligheden er omdøbt til "Skoleoplæring" og delaftaler er specificeret ud i det dannede regneark. Fejlen er rettet.

Aftaleoversigt: Fejl ved klik på "Elevnavn ikke angivet" i virksomheds aftaleoversigt

Nogle virksomheder oplevede, at der kom en fejl ved klik på uddannelsesaftaler, hvor der var angivet en delvis påbygning. Fejlen er rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på viden.stil.dk

Releasedato 31. oktober 2023

Nogle brugere oplever, at matematiktest for FGU og FVU ikke kan afslutte.

I stedet ses en besked om, at et antal besvarelser mangler. Herunder beskriver vi hvad du kan gøre, hvis du støder på dette problem.


Inden testen


Hvis du oplever fejlen

 • Undersøg om computeren har internetforbindelse: Åbn en ny fane i browseren og tjek forbindelsen, ved at gå ind på en anden hjemmeside. Hvis der er internet, så prøv at sende igen.
 • Noter besvarelserne.: Hvis der er internet, og det stadig ikke er muligt at afslutte, så sørg for at notere svarene på de sidste antal opgaver, svarende til det antal, som fejlbeskeden viser.
 • Afslut prøven i en anden browser - Testafvikleren gemmer løbende besvarelser på serveren og det er derfor muligt at tilgå koden på en anden computer og afslutte testen der. Bemærk: svarene fra de sidste opgaver svarende til det antal, som er angivet i fejlbeskeden, er ikke blevet sendt til serveren, og disse svar vil derfor ikke blive gemt, når man afslutter på en anden computer.


Ved henvendelse til STIL support
For at hjælpe os bedst muligt, vil vi gerne vide følgende ved henvendelse til STIL support:

 • Brugerkode for den testdeltager, der oplevede fejlen
 • Tidspunkt for fejl
 • Type af internetadgang (Wi-fi, kablet forbindelse eller internet fra mobilt hotspot)
 • Angiv, om det er muligt at tilgå andre hjemmesider i en anden fane i samme browser
 • For teknisk avancerede brugere: Gå ind i browserens udviklerværktøj ved at trykke på F12, tilgå konsollen, tryk på afslut-knappen igen og tag et skærmbillede

Nyeste Version 5.8 - 10. oktober 2023 - se øvrige releasenotes her.

Udvidelser

Elevoversigt: Medtag virksomhedsoplysninger i regneark

Når man downloader regnearket med data dannet fra elevoversigten, indeholder filen nu virksomhedens navn, adresse, postnummer, P-nummer og CVR-nummer.

Uddannelsesaftaler: Liste over uddannelsesforløb uden uddannelsesvej

På oversigten over uddannelsesaftaler kan skolerne se en liste over uddannelsesforløb uden uddannelsesvej, så disse efterfølgende kan angives korrekt, for at sikre refusion til virksomhederne fra AUB.

Fejlrettelser

Uddannelsesaftaler: Registrering af ophævelser kan ikke gemmes

Nogle skoler oplevede, at der ved klik på "Gem ændringer" på registreringstrinnet på en ophævelse, ikke blev gemt de valgte registreringer. Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftaler: Fejl ved for- og færdigregistrering af nogle aftaler

Nogle skoler oplevede, at der kom en ukendt fejl ved for- eller færdigregistrering af nogle uddannelsesaftaler. Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftaler: Kan ikke sende aftale til underskrift hos virksomhed

Nogle skoler oplevede, at en aftale ikke kunne sendes til underskrift hos virksomhed, medmindre man redigerede i fluebenet "Påbygning forlænger aftaleperioden". Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftaler: Kan ikke ændre uddannelse til tidligere version ved redigering af aftale

Skoler oplevede, at der ikke kunne vælges en tidligere version af en uddannelse ved redigering af uddannelsesaftaler. Fejlen er rettet.

Elevoverblik: Analog ophævelse er færdigregistreret, men vises som forregistreret under aftaledokumenter på elevoverblikket

Skoler oplevede, at status på uddannelsesaftaler, tillæg og ophævelser ikke altid skiftede til korrekt status på elevoverblikket. Fejlen er rettet.

Elevoverblik: Kan ikke gemme dato for forventet udlært på uddannelsesforløb

Nogle skoler oplevede, at datoen "Forventet udlært" ikke blev gemt, når man redigerede et uddannelsesforløb uden en dato i feltet. Fejlen er rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på viden.stil.dk.

Releasedato 10. oktober 2023

Nyeste Version 5.8 - 10. oktober 2023 - se øvrige releasenotes her.

Udvidelser

Elevoversigt: Medtag virksomhedsoplysninger i regneark

Når man downloader regnearket med data dannet fra elevoversigten, indeholder filen nu virksomhedens navn, adresse, postnummer, P-nummer og CVR-nummer.

Uddannelsesaftaler: Liste over uddannelsesforløb uden uddannelsesvej

På oversigten over uddannelsesaftaler kan skolerne se en liste over uddannelsesforløb uden uddannelsesvej, så disse efterfølgende kan angives korrekt, for at sikre refusion til virksomhederne fra AUB.

Fejlrettelser

Uddannelsesaftaler: Registrering af ophævelser kan ikke gemmes

Nogle skoler oplevede, at der ved klik på "Gem ændringer" på registreringstrinnet på en ophævelse, ikke blev gemt de valgte registreringer. Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftaler: Fejl ved for- og færdigregistrering af nogle aftaler

Nogle skoler oplevede, at der kom en ukendt fejl ved for- eller færdigregistrering af nogle uddannelsesaftaler. Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftaler: Kan ikke sende aftale til underskrift hos virksomhed

Nogle skoler oplevede, at en aftale ikke kunne sendes til underskrift hos virksomhed, medmindre man redigerede i fluebenet "Påbygning forlænger aftaleperioden". Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftaler: Kan ikke ændre uddannelse til tidligere version ved redigering af aftale

Skoler oplevede, at der ikke kunne vælges en tidligere version af en uddannelse ved redigering af uddannelsesaftaler. Fejlen er rettet.

Elevoverblik: Analog ophævelse er færdigregistreret, men vises som forregistreret under aftaledokumenter på elevoverblikket

Skoler oplevede, at status på uddannelsesaftaler, tillæg og ophævelser ikke altid skiftede til korrekt status på elevoverblikket. Fejlen er rettet.

Elevoverblik: Kan ikke gemme dato for forventet udlært på uddannelsesforløb

Nogle skoler oplevede, at datoen "Forventet udlært" ikke blev gemt, når man redigerede et uddannelsesforløb uden en dato i feltet. Fejlen er rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på viden.stil.dk.

Releasedato 10. oktober 2023

Testafvikleren.dk fungerer lige nu ikke på smartphones og tablets, fordi teksterne ikke er tilpasset de små skærme.

Da systemet ikke er udviklet med henblik på smartphones og tablets, kan man desuden opleve andre tekniske udfordringer hvis man bruger den slags devices, for eksempel ved afspilning af lyd.

Derfor anbefaler Styrelsen for IT og Læring at man benytter en pc eller Mac-computer i stedet.