Breadcrumbs

Blog

Målgruppe: LEVERANDØRER

Dato for ændring: Inden den 17. oktober.


Den 17. oktober 2022 vil en af Unilogins databaser blive nedlagt og erstattet af en mere fremtidssikret løsning. I den forbindelse vil Givadgang gennemgå flere ændringer som du kan læse om i denne artikel

Adressen til Givadgang skifter og får en forside

Fremadrettet skal du tilgå Givadgang via givadgang.unilogin.dk (fremfor givadgang.uni-login.dk)

Desuden vil man blive mødt af en forside, hvorfra man kan klikke på en knap for at logge ind

Adgang til Givadgang styres med rettighed tildelt i NemLog-in

Når Unilogin Brugeradministration lukkes den 17. oktober, nedlægges i samme omgang rettigheder i Unilogin som styrer adgangen til Givadgang på nuværende tidspunkt. Adgangsstyringen erstattes derfor inden lukningen med en rettighed i NemLog-in som kan tildeles brugere med NemID medarbejdercertifikat eller MitID Erhverv, af institutionens NemLog-in brugeradministrator

Den nødvendige rettighed hedder ’Unilogin – Ret til at administrere licens i GivAdgang’.

Har du brug for hjælp til NemLog-in, skal du tage kontakt til Erhvervsstyrelsens support

Målgruppe: BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE

Dato for ændring? Den 17. oktober 2022

Den 17. oktober 2022 erstattes endnu en del af Unilogin med et mere fremtidssikret system.

Brugere skal som hidtil i udgangspunktet oprettes, vedligeholdes og nedlægges i institutionernes administrative systemer, men den bagvedliggende database erstattes. I den forbindelse vil Unilogin Brugeradministration ba.emu.dk blive nedlagt, og der vil ikke længere eksistere brugeradministratorer i Unilogin-regi med særlige rettigheder på tværs af mange systemer.

De funktioner en brugeradministrator har i dag vil for de flestes vedkommende blive understøttet i andre systemer, som kan tilgås med et NemID medarbejdercertifikat eller MitID Erhverv, når brugeren er tildelt de nødvendige rettigheder i NemLog-ins brugeradministration. Denne opdeling vil gøre det muligt mere individuelt at styre, hvem der skal kunne opfylde hvilke funktioner.

Nedenfor kan du se, hvilke funktioner der vil blive understøttet hvor:

Funktioner der rykkes fra Unilogin brugeradministration (ba.emu.dk)

Oversigt over brugerdata

Du vil fremadrettet kunne få indblik i dine importerede brugere via tjenesten Brugeroversigt.stil.dk.

Der logges på Brugerportalen med medarbejdersignatur (Bemærk: personligt NemID kan ikke benyttes) med rettigheden 'Brugeroversigt: Giv administratorrettighed til brugeroversigt.stil.dk'

Din virksomheds NemLog-in administrator kan tildele rettigheden på brugeradministration.nemlog-in.dk eller du kan selv anmode om rettigheden via siden.


Bemærk: Det er kun muligt at se data og ikke at redigere i dem.

Se alle vejledninger til Brugeroversigten

Manuel administration af brugere

Det vil ikke længere være muligt at administrere brugere manuelt via Unilogin brugeradministration, når denne lukker. Administration af brugere bør i udgangspunktet foregå i et administrationssystem. For at lette overgangen i forbindelse med lukningen af Unilogin brugeradministration, vil det dog være muligt for alle, der har behov for administrere brugere manuelt, at få adgang til STILs elevadministration.stil.dk.

Hvis I ønsker at bruge Elevadministration.stil.dk

Det er vigtigt at være opmærksom på følgende, hvis jeres institution ønsker at gøre brug af Elevadministrationen:

Se alle vejledninger til Elevadministration.stil.dk

Nedlæggelse af importer

Det vil ikke fremadrettet være muligt for institutioner selv manuelt, at nedlægge forældede importer. Nedlæggelse af importer skal ske ved henvendelse til STILs support.

Skift af CPR-nummer (Omidentificering)

Det vil ikke fremadrettet være nødvendigt at foretage skift af CPR-nummer ad to trin – det vil være tilstrækkeligt at ændre cpr-nummer for den pågældende bruger direkte i institutionens administrative system uden yderligere handling.

Vejledningen ’Skift CPR-nummer på Unilogin bruger’ på viden.stil.dk vil afspejle processen når denne ændres

Unilogin-rettigheder erstattes af rettigheder i NemLog-in

Adgangsgivende rettigheder i Unilogin nedlægges og erstattes af nedenstående rettigheder som administreres i NemLog-ins brugeradministration.


NemLog-in-rettighed: ’Unilogin – Brugeradministrator i ElevAdgang


NemLog-in-rettighed: ’Unilogin – Ret til at administrere licens i GivAdgang


 • Ungedatabasen adgang

NemLog-in-rettigheden er under etablering og meldes ud så snart den foreligger.


 • Karakterdatabasen adgang

NemLog-in-rettigheden er under etablering og meldes ud så snart den foreligger.


 • Eksamensdatabasen adgang

NemLog-in-rettigheden er under etablering og meldes ud så snart den foreligger.


NemLog-in-rettighed: Ordblindetesten: Ret til at vejlede


Desuden skal man være opmærksom på, såfremt man er ny bruger af Elevadministration.stil.dk, at adgang hertil ikke styres af Unilogin rettigheder, men med NemLog-in-rettighed: 'Elevadministration: Giv administratorrettighed til elevadministration.stil.dk'

Se alle Nemlog-in rettigheder til STIL-tjenester

Spørgsmål og svar, i forbindelse med lukningen

Hvad sker der med skolens manuelt oprettede brugere?

Brugere, som er oprettet manuelt via ba.emu.dk vil fortsat være oprettet og fungere efter lukningen den 17. oktober. Men der vil også fortsat gælde den almindelige levetidspolitik i Unilogin, for brugerne. Det vil sige, at brugernes tilknytning til institutionen skal 'bekræftes' minimum en gang årligt fra oprettelsestidspunktet - normalt sker bekræftelsen automatisk via skolens administrationssystem men i ba.emu.dk var det en håndholdt opgave som skulle udføres af skoles brugeradministrator. Da opgaven fremadrettet ikke kan udføres i ba.emu.dk er det nødvendigt at de brugerne bliver oprettet og vedligeholdt i et nyt brugeradministrationssystem, hvis I har brug for at sikre, at deres Unilogin bliver ved med at virke.

Oprettelse og vedligehold kan ske via Elevadministration.stil.dk som nævnt i afsnittet 'Manuel administration af brugere' ovenfor, såfremt jeres institution ikke selv har et administrativt system.

Hvor kan jeg se, mine importerede brugere?
Styrelsen for It og Læring lancerer en tjeneste til at understøtte dette behov. Tjenesten forventes at blive lanceret inden den 1. oktober.
Hvorfor lukker Brugeradministrationen?
Lukningen af Unilogin brugeradministration skyldes dels et behov for at sikre bedre adgangsstyring og dels, et behov for at fremtidssikre den bagvedliggende teknik og arkitektur. På baggrund af lukningen lancerer Styrelsen for It og Læring nye tjenester som kan erstatte flere af de funktioner som kendes fra Unilogin Brugeradministration.

Kommende ændringer i Unilogin

Unilogins nærmeste fremtid byder på flere ændringer, som vil få betydning for dit arbejde som brugeradministrator/administrativt personale, leverandør, kommunalt ansat mv.

I denne artikel kan du få et overblik over alle ændringer, samt finde links til mere detaljerede artikler hvor du kan få svar på dine spørgsmål.

Unilogin Brugeradministration ba.emu.dk lukker

BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE

Den 17. oktober 2022 vil en af Unilogins databaser blive nedlagt og erstattet af en mere fremtidssikret løsning. I den forbindelse vil Unilogin Brugeradministration ba.emu.dk lukke, og der vil ikke længere eksistere brugeradministratorer i Unilogin-regi med særlige rettigheder på tværs af mange systemer. 

Læs mere om lukningen af Unilogin brugeradministration

Ny proces for udlevering af Unilogin brugernavn og adgangskode

Ændringen træder i kraft d. 22. februar 2023.

BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE

Fremadrettet får nye elever ikke automatisk et Unilogin-brugernavn. I stedet skal elevens forældre eller skolens brugeradministrator aktivere elevens brugernavn.

Ligeledes får nye elever ikke en initial adgangskode. I stedet skal elevens forældre, elevens lærer eller skolens brugeradministrator give eleven mulighed for at lave en adgangskode.

Læs mere om den nye proces for udlevering af Unilogin brugernavn og adgangskode

Brugernavn og UniID afkobles

Ændringen er endnu ikke trådt i kraft.

KOMMUNER LEVERANDØRER

Elever der bliver oprettet efter den nye proces er trådt i kraft, vil få et brugernavn der er forskelligt fra deres UniID. UniID vil fremadrettet bestå af 10 tegn (tal og bogstaver) i vilkårlig rækkefølge. UniID vil samtidig ophøre med nødvendigvis at være brugernavn i Unilogin IdP. Der ændres ikke i UniID for eksisterende brugere.

Læs mere om afkobling af Unilogin brugernavn og UniID

Ændringer i givadgang.uni-login.dk

LEVERANDØRER

Den 17. oktober 2022 vil en af Unilogins databaser blive nedlagt og erstattet af en mere fremtidssikret løsning. I den forbindelse vil Givadgang gennemgå flere ændringer, blandt andet at adgang til Givadgang fremadrettet styres af rettigheder tildelt i NemLog-in.

Læs mere om ændringerne i Givadgang

Siden 'mit.uni-login.dk' lukker

BRUGERADMINISTRATORER/ADMINISTRATIVT PERSONALE KOMMUNER

Som følge af ovenstående databasenedlæggelse vil mit.uni-login.dk (alias mitunilogin.dk og unilogin.dk) ligeledes lukke. Der vil i første omgang ikke være en erstatning for siden.

Lukningen af mit.uni-login.dk har ingen betydning for brugen af Unilogin ellers.

UniID ændrer format

Målgruppe: KOMMUNER LEVERANDØRER

Bemærk

Ændringen er endnu ikke trådt i kraft. Ny tidsplan følger.

I perioden fra den 16. marts til den 28. april skifter formatet for uniID'et for nyoprettede brugere. UniID er ikke brugernavnet. UniID'et vil fremadrettet bestå af 10 tegn (tal og bogstaver) i vilkårlig rækkefølge (hexadecimal). Skiftet vil ske løbende per leverandør henover perioden, og der vil derfor være forskel på, hvornår den enkelte institution og/eller leverandør vil opleve skiftet.  

OBS: Der ændres ikke i uniID’et for eksisterende brugere.

Ifølge bekendtgørelsen om Folkeskolens Nationale Overgangstest https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1223 skal de obligatoriske overgangstest gennemføres i perioden:

Dansk, læsning 2. – 3. – 4. – 6. – 8. klasse (mandag den 7. november til og med fredag den 25. november)
Matematik: 2. – 4. – 6. - 7. – 8. klasse (mandag den 28. november til og med fredag den 16. december)

Der skal ikke bookes tid til testene, så du kan logge ind i systemet via www.testogprøver.dk med din klasse, når det passer ind i de to nævnte perioder.

Find teknisk vejledning til Folkeskolens Nationale Overgangstest her - inkl. demovideo - på viden.stil.dk

Find de faglige vejledninger til lærere, forældre og elever her på uvm.dk

Læs mere om hele aftalen om det nye evaluerings- og bedømmelsessystem her: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/evaluerings-og-bedoemmelsessystem


Bemærk

På disse sider vejledes nu både om de nye obligatoriske overgangstest i dansk (læsning) og matematik og om de frivillige, adaptive nationale test i engelsk, dansk som andetsprog, fysik/kemi, biologi og geografi, som skolerne kan gennemføre i skoleårene 2022/23 til og med skoleåret 2025/26.

Den 16. august 2022 - blev lavet en opdatering i Voksenuddannelse.dk’s integration til NemLog-in. I den forbindelse skulle rettigheder være flyttet med, men nogle brugere oplevede at de ikke havde fået flyttet deres rettigheder. 

Rettighederne er nu flyttet med.  

STIL’s support har fået henvendelser fra flere brugere, som oplever, at de ikke længere har rettigheder til Voksenuddannelse.dk. Hvis det gælder dig, skal du bede din NemLog-in administrator om at tildele dig rettigheder igen. Læs mere om rettigheder her.


Hvorfor har jeg mistet mine rettigheder?

Hvis du har mistet dine rettigheder, så skyldes det, at der - den 16. august 2022 - er lavet en opdatering i Voksenuddannelse.dk’s integration til NemLog-in. I den forbindelse skulle rettigheder være flyttet med. Det er også sket de fleste brugere. Men det ser ud til, at nogle brugere ikke har fået flyttet deres rettigheder. Hvis det er tilfældet, skal rettigheden ”Ret til at administrere VEU-kurser” tildeles igen.


Vi beklager ulejligheden.

Folketinget har besluttet, at de nuværende nationale test fra og med skoleåret 2026/27 skal erstattes af Folkeskolens Nationale Færdighedstest, som vil være lineære – til forskel fra de nuværende, som bygger på det adaptive princip, hvor ’næste opgave’ for den enkelte elev udvælges alt efter, om eleven har svaret rigtigt eller forkert. De nyudviklede test vil også skulle gennemføres i et nyudviklet it-system.

Men til og med skoleåret 2025/26 skal eleverne gennemføre obligatoriske nationale test i dansk (læsning) og matematik, kaldet Folkeskolens Nationale Overgangstest.
Styrelsen for It og Læring er - i tæt samarbejde med Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet - i gang med at udvikle det midlertidige it-system til overgangstestene. For at lette implementeringen tilbydes skolerne at afprøve funktionaliteten i det midlertidige it-system:

 • tirsdag den 30. august imellem kl. 9-11
 • onsdag den 7. september imellem kl. 12.30-14.30

Afprøvningen vil være en relativt kort demotest, og svarene på testspørgsmålene vil ikke kunne bruges til faglig vurdering af eleverne, da afprøvningen er med udgangspunkt i systemets funktionalitet og med henblik på at klæde lærere og elever på til at kunne anvende systemet første gang - formentlig til november og december 2022.

De relevante klassetrin er:

Dansk, læsning: 2. – 3. – 4. – 6. – 8. klasse
Matematik: 2. – 4. – 6. - 7. – 8. klasse

Der skal ikke bookes tid til overgangstestene, så hver lærer kan gå ind i systemet og lade eleverne tage testen, når det passer ind i de to nævnte perioder. En test kan tage op til 45 minutter.

Der er den 24. juni og 2. august udsendt en mail til alle grundskoler om muligheden for afprøvning, som vil foregå via www.testogprøver.dk, som også bruges til de frivillige nationale test og til folkeskolens afgangsprøver.


Læs mere om hele aftalen om det nye evaluerings- og bedømmelsessystem her: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/evaluerings-og-bedoemmelsessystem


Bemærk

Vejledningssiderne her på viden.stil.dk om nationale test er under revision, så der medio august både vejledes om de nye obligatoriske overgangstest og de nuværende adaptive nationale test, som alle bliver frivillige fra og med skoleåret 2022/23.Der er nu blevet muligt at vælge, hvilket skattekort AUB skal bruge, når VEU-godtgørelsen skal udbetales til kursisten. Det skal den, hvis medarbejderen ikke får løn under kursus eller hvis kursisten arbejder som selvstændigt erhvervsdrivende.

Du kan vælge mellem:


 • Bikort - Hvis du vælger bikort, betyder det, at kursisten betaler skat af hele VEU-godtgørelsen
 • Hovedkort – Hvis du vælger hovedkort, betyder det, at kursisten får et skattefradrag pr. kursusdag


Hvis du udfylder VEU-ansøgning for en anden – fx en medarbejder i virksomheden, så husk at spørge medarbejderen, hvilket skattekort AUB skal bruge.

Der er med seneste opdatering kommet ændringer til virksomhedens overblik: 

 • Menupunkterne Kursistarkiv og Holdarkiv er afskaffet
 • I stedet er der indført periodeafgrænsning på siderne Kursister og Hold
  • Hvis virksomheden har mindre end 200 tilmeldinger, vil der ikke være udfyldt noget i start- og slutdato
  • Hvis virksomheden har mere end 200 tilmeldinger, vil ”startdato fra” være udfyldt med dags dato minus 3 måneder, mens ”startdato til” vil være tomt
  • Du kan selv ændre perioden, men du kan max vælge en periode på 1 år, hvis virksomheden har mere end 200 tilmeldinger
  • Periodeafgrænsningen kigger på startdato på tilmeldingen, dvs. hvis du fx vælger perioden 01-01-2022 til 31-01-2022, får du vist tilmeldinger med en startdato i januar 2022 – uanset hvornår tilmeldingen slutter


Hvis du oplever, at du ikke kan finde en tilmelding, så tjek lige, om det kan skyldes, at startdatoen ligger uden for den periode, som der er afgrænset på.

Vi har flere ændringer på vej til virksomhedens overblik i løbet af foråret. Der kommer fx mulighed for at filtrere kursistoversigten på ”Fagnr” og ”CPR”, så du kan finde kursister, der har deltaget i et specifikt kursus. Det kan være relevant, når certifikater skal fornys.

Hvis du som forælder/kontaktperson har børn som er hjemsendte, kan det være du står i en situation, hvor du er nærmeste person, som kan hjælpe med tekniske udfordringer. I denne artikel kan du finde svar og vejledninger til nogle af de spørgsmål, som kan opstå i denne sammenhæng.

Klik på overskriften for at se vejledningen

Få en ny adgangskode til dit barns Unilogin

Hvis dit barn har glemt sin adgangskode, eller blot ønsker at skifte til en ny, kan du bruge dit NemID til at hjælpe med dette.

Skift adgangskode for dit barn i Unilogin

 1. Gå til en side med Unilogin
 2. I login-billedet skal dit barn skrive sit brugernavn til Unilogin og klikke på ’Næste’
 3. Under ’Andre muligheder’ skal dit barn vælge 'Få en ny adgangskode'
  1. Hvis I kender den nuværende adgangskode, skal I klikke på 'Skift adgangskode'. Indtast herefter den gamle adgangskode
  2. Hvis I ikke kender den nuværende adgangskode, skal I klikke på 'Glemt adgangskode'. Log herefter ind med dit MitID/NemID
 4. Du møder nu en side, der informerer om, at dit barn har fået en ny adgangskode. Klik herefter på ’Næste’
 5. I ser nu dit barns nye adgangskode

  1. Bemærk: Den nye adgangskode er ikke en midlertidig kode, men derimod den kode, der fremadrettet skal bruges

 6. Dit barn skal nu gentage den nye adgangskode for at sikre, at barnet husker den. Klik herefter på ’Næste’

 7. Dit barn har nu fået en ny adgangskode.Hvordan får jeg mit eller mit barns Unilogin brugernavn?

Unable to render {include} The included page could not be found.

Jeg kan ikke logge ind med mit Unilogin

Som bruger kan du opleve at blive nægtet adgang til en eller flere tjenester. Du kan for eksempel blive mødt af beskeden "Ingen adgang", når du forsøger at logge ind.

Problem

 1. Dit brugernavn eller adgangskode er forkert.
 2. Du har ikke rettighed/adgang til den tjeneste, du forsøger at logge ind på.

Løsning

Fejlbeskeden ved login indikerer, hvad der er problemet.

 1. Hvis du får besked om, at dit brugernavn eller din adgangskode er forkert, kan du finde hjælp ved at følge denne vejledning.
  1. Er du elev, kan din lærer hjælpe dig. Dine forældre kan evt. også hjælpe dig ved at følge vejledningen 'Hvordan kan jeg skifte mit barns adgangskode?'.
 2. Får du besked om, at der ikke er adgang til den tjeneste, du forsøger at tilgå, skal du rette henvendelse til skolen eller til supporten for den eller de tjenester, som der ikke er adgang til. I disse tilfælde kan Styrelsen for It og Læring desværre ikke være behjælpelig.Hvor skal vi logge ind?

Skolen skal oplyse dig/dit barn om hvor I skal logge ind. Der er mange forskellige tjenester og portaler, hvor man kan bruge Unilogin, og skolen ved, hvilke I skal bruge.

Vi kan ikke logge ind på computeren

Indlogning på computeren foregår på en særlig måde, som er opsat af skolen selv (eller kommunen for skolen). Det er kun skolen, som kan hjælpe jer videre i dette tilfælde.I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at kontakte skolen for at få hjælp. Det kan f.eks. være i følgende situationer:

 • I ved ikke, hvor I skal logge ind
 • Hvis der er problemer med indlogning på computeren
 • Unilogin'et virker (kontroller eventuelt om I kan logge ind på unilogin.dk), men ikke på en eller flere forskellige portaler eller tjenester som f.eks. Zoom, Teams, Office365 eller andet. Voksenuddannelse.dk er blevet opdateret den 2. december med en række forbedringer, herunder:

Kursussøgning

 • At der er indført byfilter, så du kan finde kurser i specifikke regioner eller indenfor en valgt kilometerafstand i forhold til et angivet postnummer
 • At aflyste hold ikke længere vises i holdlisten. Du vil stadig kunne finde aflyste hold, hvis du søger på kviknummer for et aflyst hold
 • At der nu automatisk filtreres på kurser 'Kun med hold' og 'Med gyldig tilmeldingsfrist', når du søger indenfor et specifikt uddannelsesområde. Du kan stadig se kurser uden hold og uden gyldig tilmeldingsfrist, hvis du fjerner de forudvalgte filtre.

For AMU-tilmeldinger, når du er logget ind

 • At du nu kan se holddetaljer og undervisningsdage på tilmeldinger. Der er tilføjet en boks: 'Flere detaljer' på opsummeringssiden
 • At der er ændret i måden, som Voksenuddannelse.dk beregner statussen 'Afventer tilstedeværelse', så den er mere robust i forhold til skolernes registreringspraksisser.


Aktivitet på siden

I august 2021 lancerede Børne- og Undervisningsministeriet Sprogvurdering.dk , som er en ny it-løsning til understøttelse af ministeriets sprogvurderingsværktøjer til dagtilbudsområdet og børnehaveklasseområdet: ’Sprogvurdering 2 år’ og ’Sprogvurdering 3-6’.

I løbet af de første to måneder har medarbejdere og ledere fra ca. 100 skoler/dagtilbud og kommunale konsulenter været forbi websitet, og mere end 450 børns sprogvurdering er blevet registreret.

Interessen for materialet til sprogvurdering har også været fin, idet det skrevne materiale på Sprogvurdering.dk er blevet downloadet godt 1.200 gange, og de to introduktionsvideoer – én for børnehaveklassen og én for dagtilbud – er set af flere end 250.

Onsdag den 27. oktober gennemførte ministeriet info-webinar nr. 2, hvor Sprogvurdering.dk blev gennemgået, og der blev svaret på en række spørgsmål til funktionaliteten.

Baggrundsviden om siden

’Sprogvurdering 2 år’ og ’Sprogvurdering 3-6’ er to forskningsbaserede sprogvurderingsværktøjer, som TrygFondens Børneforskningscenter og Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet har udviklet på vegne af ministeriet.

Sprogvurdering.dk afløser ministeriets tidligere it-understøttelse, FKO Sprogvurdering, som blev lukket i slutningen af 2019.

Kommuner, dagtilbud og skoler kan – som med FKO Sprogvurdering – anvende Sprogvurdering.dk gratis. It-løsningen tilgås gennem Unilogin.

Du kan finde nyheden om lanceringen af Sprogvurdering.dk på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside via dette link.


Du finder spørgsmål og svar (FAQ) om Sprogvurdering.dk her på viden.stil.dk. FAQ’en er delt op i disse emner:

 • Adgang og rettigheder
 • Opret, redigér, slet
 • Proces
 • Rapporter
 • Forældreinddragelse
 • Om Sprogvurdering.dk.


STIL holder jævnligt webinarer om Voksenuddannelse.dk med forskellige målgrupper for øje:


 • Grundlæggende introduktion til Voksenuddannelse.dk for medarbejdere og uddannelsesambassadører. Fra kursussøgning til tilmelding og ansøgning om VEU-godtgørelse
 • Grundlæggende introduktion til Voksenuddannelse.dk for virksomhedsbrugere. Fra kursussøgning til tilmelding og ansøgning om VEU-godtgørelse
 • Tips og tricks til Voksenuddannelse.dk for virksomhedsbrugere, som var rutinerede brugere af efteruddannelse.dk.


Tilmelding til webinarer om Voksenuddannelse.dk sker via dette link, hvor du også kan læse mere om indholdet af webinarer, og se datoer og tidspunkter.