Breadcrumbs

Blog

Folketinget har besluttet, at de nuværende nationale test fra og med skoleåret 2026/27 skal erstattes af Folkeskolens Nationale Færdighedstest, som vil være lineære – til forskel fra de nuværende, som bygger på det adaptive princip, hvor ’næste opgave’ for den enkelte elev udvælges alt efter, om eleven har svaret rigtigt eller forkert. De nyudviklede test vil også skulle gennemføres i et nyudviklet it-system.

Men til og med skoleåret 2025/26 skal eleverne gennemføre obligatoriske nationale test i dansk (læsning) og matematik, kaldet Folkeskolens Nationale Overgangstest.
Styrelsen for It og Læring er - i tæt samarbejde med Styrelsen for Undervisnings og Kvalitet - i gang med at udvikle det midlertidige it-system til overgangstestene. For at lette implementeringen tilbydes skolerne at afprøve funktionaliteten i det midlertidige it-system:

 • tirsdag den 30. august imellem kl. 9-11
 • onsdag den 7. september imellem kl. 12.30-14.30

Afprøvningen vil være en relativt kort demotest, og svarene på testspørgsmålene vil ikke kunne bruges til faglig vurdering af eleverne, da afprøvningen er med udgangspunkt i systemets funktionalitet og med henblik på at klæde lærere og elever på til at kunne anvende systemet første gang - formentlig til november og december 2022.

De relevante klassetrin er:

Dansk, læsning: 2. – 3. – 4. – 6. – 8. klasse
Matematik: 2. – 4. – 6. - 7. – 8. klasse

Der skal ikke bookes tid til overgangstestene, så hver lærer kan gå ind i systemet og lade eleverne tage testen, når det passer ind i de to nævnte perioder. En test kan tage op til 45 minutter.

Der er den 24. juni og 2. august udsendt en mail til alle grundskoler om muligheden for afprøvning, som vil foregå via www.testogprøver.dk, som også bruges til de frivillige nationale test og til folkeskolens afgangsprøver.


Læs mere om hele aftalen om det nye evaluerings- og bedømmelsessystem her: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/evaluerings-og-bedoemmelsessystem


Bemærk

Vejledningssiderne her på viden.stil.dk om nationale test er under revision, så der medio august både vejledes om de nye obligatoriske overgangstest og de nuværende adaptive nationale test, som alle bliver frivillige fra og med skoleåret 2022/23.Der er nu blevet muligt at vælge, hvilket skattekort AUB skal bruge, når VEU-godtgørelsen skal udbetales til kursisten. Det skal den, hvis medarbejderen ikke får løn under kursus eller hvis kursisten arbejder som selvstændigt erhvervsdrivende.

Du kan vælge mellem:


 • Bikort - Hvis du vælger bikort, betyder det, at kursisten betaler skat af hele VEU-godtgørelsen
 • Hovedkort – Hvis du vælger hovedkort, betyder det, at kursisten får et skattefradrag pr. kursusdag


Hvis du udfylder VEU-ansøgning for en anden – fx en medarbejder i virksomheden, så husk at spørge medarbejderen, hvilket skattekort AUB skal bruge.

Der er med seneste opdatering kommet ændringer til virksomhedens overblik: 

 • Menupunkterne Kursistarkiv og Holdarkiv er afskaffet
 • I stedet er der indført periodeafgrænsning på siderne Kursister og Hold
  • Hvis virksomheden har mindre end 200 tilmeldinger, vil der ikke være udfyldt noget i start- og slutdato
  • Hvis virksomheden har mere end 200 tilmeldinger, vil ”startdato fra” være udfyldt med dags dato minus 3 måneder, mens ”startdato til” vil være tomt
  • Du kan selv ændre perioden, men du kan max vælge en periode på 1 år, hvis virksomheden har mere end 200 tilmeldinger
  • Periodeafgrænsningen kigger på startdato på tilmeldingen, dvs. hvis du fx vælger perioden 01-01-2022 til 31-01-2022, får du vist tilmeldinger med en startdato i januar 2022 – uanset hvornår tilmeldingen slutter


Hvis du oplever, at du ikke kan finde en tilmelding, så tjek lige, om det kan skyldes, at startdatoen ligger uden for den periode, som der er afgrænset på.

Vi har flere ændringer på vej til virksomhedens overblik i løbet af foråret. Der kommer fx mulighed for at filtrere kursistoversigten på ”Fagnr” og ”CPR”, så du kan finde kursister, der har deltaget i et specifikt kursus. Det kan være relevant, når certifikater skal fornys.

Hvis du som forælder/kontaktperson har børn som er hjemsendte, kan det være du står i en situation, hvor du er nærmeste person, som kan hjælpe med tekniske udfordringer. I denne artikel kan du finde svar og vejledninger til nogle af de spørgsmål, som kan opstå i denne sammenhæng.

Klik på overskriften for at se vejledningen

Få en ny adgangskode til dit barns Unilogin

Hvis dit barn har glemt sin adgangskode, eller blot ønsker at skifte til en ny, kan du bruge dit NemID til at hjælpe med dette.

Skift adgangskode for dit barn i Unilogin

 1. Gå til en side med Unilogin
 2. I login-billedet skal dit barn skrive sit brugernavn til Unilogin og klikke på ’Næste’
 3. Under ’Andre muligheder’ skal dit barn vælge 'Få en ny adgangskode'
  1. Hvis I kender den nuværende adgangskode, skal I klikke på 'Skift adgangskode'. Indtast herefter den gamle adgangskode
  2. Hvis I ikke kender den nuværende adgangskode, skal I klikke på 'Glemt adgangskode'. Log herefter ind med dit NemID
 4. Du møder nu en side, der informerer om, at dit barn har fået en ny adgangskode. Klik herefter på ’Næste’
 5. I ser nu dit barns nye adgangskode

  1. Bemærk: Den nye adgangskode er ikke en midlertidig kode, men derimod den kode, der fremadrettet skal bruges

 6. Dit barn skal nu gentage den nye adgangskode for at sikre, at barnet husker den. Klik herefter på ’Næste’

 7. Dit barn har nu fået en ny adgangskode.Hvordan får jeg mit eller mit barns Unilogin brugernavn?

Unable to render {include} The included page could not be found.

Jeg kan ikke logge ind med mit Unilogin

Som bruger kan du opleve at blive nægtet adgang til en eller flere tjenester. Du kan for eksempel blive mødt af beskeden "Ingen adgang", når du forsøger at logge ind.

Problem

 1. Dit brugernavn eller adgangskode er forkert.
 2. Du har ikke rettighed/adgang til den tjeneste, du forsøger at logge ind på.

Løsning

Fejlbeskeden ved login indikerer, hvad der er problemet.

 1. Hvis du får besked om, at dit brugernavn eller din adgangskode er forkert, kan du finde hjælp ved at følge denne vejledning.
  1. Er du elev, kan din lærer hjælpe dig. Dine forældre kan evt. også hjælpe dig ved at følge vejledningen 'Hvordan kan jeg skifte mit barns adgangskode?'.
 2. Får du besked om, at der ikke er adgang til den tjeneste, du forsøger at tilgå, skal du rette henvendelse til skolen eller til supporten for den eller de tjenester, som der ikke er adgang til. I disse tilfælde kan Styrelsen for It og Læring desværre ikke være behjælpelig.Hvor skal vi logge ind?

Skolen skal oplyse dig/dit barn om hvor I skal logge ind. Der er mange forskellige tjenester og portaler, hvor man kan bruge Unilogin, og skolen ved, hvilke I skal bruge.

Vi kan ikke logge ind på computeren

Indlogning på computeren foregår på en særlig måde, som er opsat af skolen selv (eller kommunen for skolen). Det er kun skolen, som kan hjælpe jer videre i dette tilfælde.I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at kontakte skolen for at få hjælp. Det kan f.eks. være i følgende situationer:

 • I ved ikke, hvor I skal logge ind
 • Hvis der er problemer med indlogning på computeren
 • Unilogin'et virker (kontroller eventuelt om I kan logge ind på unilogin.dk), men ikke på en eller flere forskellige portaler eller tjenester som f.eks. Zoom, Teams, Office365 eller andet. Voksenuddannelse.dk er blevet opdateret den 2. december med en række forbedringer, herunder:

Kursussøgning

 • At der er indført byfilter, så du kan finde kurser i specifikke regioner eller indenfor en valgt kilometerafstand i forhold til et angivet postnummer
 • At aflyste hold ikke længere vises i holdlisten. Du vil stadig kunne finde aflyste hold, hvis du søger på kviknummer for et aflyst hold
 • At der nu automatisk filtreres på kurser 'Kun med hold' og 'Med gyldig tilmeldingsfrist', når du søger indenfor et specifikt uddannelsesområde. Du kan stadig se kurser uden hold og uden gyldig tilmeldingsfrist, hvis du fjerner de forudvalgte filtre.

For AMU-tilmeldinger, når du er logget ind

 • At du nu kan se holddetaljer og undervisningsdage på tilmeldinger. Der er tilføjet en boks: 'Flere detaljer' på opsummeringssiden
 • At der er ændret i måden, som Voksenuddannelse.dk beregner statussen 'Afventer tilstedeværelse', så den er mere robust i forhold til skolernes registreringspraksisser.


Aktivitet på siden

I august 2021 lancerede Børne- og Undervisningsministeriet Sprogvurdering.dk , som er en ny it-løsning til understøttelse af ministeriets sprogvurderingsværktøjer til dagtilbudsområdet og børnehaveklasseområdet: ’Sprogvurdering 2 år’ og ’Sprogvurdering 3-6’.

I løbet af de første to måneder har medarbejdere og ledere fra ca. 100 skoler/dagtilbud og kommunale konsulenter været forbi websitet, og mere end 450 børns sprogvurdering er blevet registreret.

Interessen for materialet til sprogvurdering har også været fin, idet det skrevne materiale på Sprogvurdering.dk er blevet downloadet godt 1.200 gange, og de to introduktionsvideoer – én for børnehaveklassen og én for dagtilbud – er set af flere end 250.

Onsdag den 27. oktober gennemførte ministeriet info-webinar nr. 2, hvor Sprogvurdering.dk blev gennemgået, og der blev svaret på en række spørgsmål til funktionaliteten.

Baggrundsviden om siden

’Sprogvurdering 2 år’ og ’Sprogvurdering 3-6’ er to forskningsbaserede sprogvurderingsværktøjer, som TrygFondens Børneforskningscenter og Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet har udviklet på vegne af ministeriet.

Sprogvurdering.dk afløser ministeriets tidligere it-understøttelse, FKO Sprogvurdering, som blev lukket i slutningen af 2019.

Kommuner, dagtilbud og skoler kan – som med FKO Sprogvurdering – anvende Sprogvurdering.dk gratis. It-løsningen tilgås gennem Unilogin.

Du kan finde nyheden om lanceringen af Sprogvurdering.dk på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside via dette link.


Du finder spørgsmål og svar (FAQ) om Sprogvurdering.dk her på viden.stil.dk. FAQ’en er delt op i disse emner:

 • Adgang og rettigheder
 • Opret, redigér, slet
 • Proces
 • Rapporter
 • Forældreinddragelse
 • Om Sprogvurdering.dk.


STIL holder jævnligt webinarer om Voksenuddannelse.dk med forskellige målgrupper for øje:


 • Grundlæggende introduktion til Voksenuddannelse.dk for medarbejdere og uddannelsesambassadører. Fra kursussøgning til tilmelding og ansøgning om VEU-godtgørelse
 • Grundlæggende introduktion til Voksenuddannelse.dk for virksomhedsbrugere. Fra kursussøgning til tilmelding og ansøgning om VEU-godtgørelse
 • Tips og tricks til Voksenuddannelse.dk for virksomhedsbrugere, som var rutinerede brugere af efteruddannelse.dk.


Tilmelding til webinarer om Voksenuddannelse.dk sker via dette link, hvor du også kan læse mere om indholdet af webinarer, og se datoer og tidspunkter.


I august 2021 lancerede Børne- og Undervisningsministeriet Sprogvurdering.dk, som er en ny it-løsning til understøttelse af ministeriets sprogvurderingsværktøjer til dagtilbudsområdet og børnehaveklasseområdet – ’Sprogvurdering 2 år’ og ’Sprogvurdering 3-6’.

Onsdag den 27. oktober kl. 14.30 afholdes et webinar for brugere af Sprogvurdering.dk og andre interesserede, hvor der gives en kort demonstration, og der er efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål til systemet. Du deltager i webinaret om Sprogvurdering.dk ved at gå ind på dette mødelink.

Om Sprogvurdering.dk 

’Sprogvurdering 2 år’ og ’Sprogvurdering 3-6’ er to forskningsbaserede sprogvurderingsværktøjer, som TrygFondens Børneforskningscenter og Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet har udviklet på vegne af ministeriet.

Sprogvurdering.dk afløser ministeriets tidligere it-understøttelse, FKO Sprogvurdering, som blev lukket i slutningen af 2019.

Kommuner, dagtilbud og skoler kan – som med FKO Sprogvurdering – anvende Sprogvurdering.dk gratis. It-løsningen tilgås gennem Unilogin.

Du kan finde nyheden om lanceringen af Sprogvurdering.dk på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside ved at følge dette link.


Du finder spørgsmål og svar (FAQ) om Sprogvurdering.dk her på viden.stil.dk. FAQ’en er delt op i disse emner:

 • Adgang og rettigheder
 • Opret, redigér, slet
 • Proces
 • Rapporter
 • Forældreinddragelse
 • Om Sprogvurdering.dk.


Sprogvurdering webinar

Mandag den 23. august kl. 14.30-16.00 afholder ministeriet et intro-webinar om Sprogvurdering.dk. Du kan deltage i mødet fra kl. 14.15 via linket herunder:

Deltag i Sprogvurdering.dk-webinar

Om Sprogvurdering.dk

Torsdag den 26. august lancerer Børne- og Undervisningsministeriet Sprogvurdering.dk, som er en ny it-løsning til ministeriets sprogvurderingsværktøjer til dagtilbudsområdet og børnehaveklasseområdet – ’Sprogvurdering 2 år’ og ’Sprogvurdering 3-6’.

Sprogvurdering 2 år og Sprogvurdering 3-6 er to forskningsbaserede sprogvurderingsredskaber, som TrygFondens Børneforskningscenter og Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet har udviklet på vegne af ministeriet.

Sprogvurdering.dk afløser ministeriets tidligere it-understøttelse, FKO Sprogvurdering, som blev lukket i slutningen af 2019.

Kommuner, dagtilbud og skoler kan – som med FKO Sprogvurdering – anvende Sprogvurdering.dk gratis. It-løsningen tilgås gennem Unilogin.


Efteruddannelse.dk er flyttet til Voksenuddannelse.dk pr. 15. juni 2021

Siden den 15. juni 2021 har du skullet udfylde din AMU-tilmelding og søge om VEU-godtgørelse på Voksenuddannelse.dk. Voksenuddannelse.dk er dermed den nye landsdækkende tilmeldings- og ansøgningsportal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Du finder også dine tilmeldinger fra Efteruddannelse.dk på Voksenuddannelse.dk.

Se en kort video herunder, om hvordan du logger på Voksenuddannelse.dk og får adgang til de funktioner, du kender fra Efteruddannelse.dk. Du kan også gå direkte til siden Voksenuddannelse.dk ved at følge dette link.

Du kan endvidere få svar på spørgsmål og finde vejledninger om Voksenuddannelse.dk via dette link.
Materialeplatformen blev i efteråret 2020 relanceret i en ny og mere fokuseret udgave, hvor nogle af de tidligere funktioner ophørte. Som led i dette har der i en overgangsperiode været adgang til uploadede filer. Overgangsperioden løber til og med 31. maj 2021. Det gælder for brugere af platformen. Derefter er det i en tidsbegrænset periode frem til 1. oktober muligt for den enkelte producent at se egne filer.

Der er skrevet ud til alle producenter, som har angivet en kontakt e-mailadresse, og som er berørt af udfasningen.

Fremgangsmåde - sådan får du adgang til dine uploadede filer på Materialeplatformen

Bemærk

Der lukkes for adgang til uploadede filer pr. 31. maj 2021.

 1. Gå til Materialeplatformen.dk og log ind med dit NemLog-in. Du finder login-knappen øverst i højre hjørne: Billedet viser knappen Log ind på Materialeplatformen.dk.
  1. Har du problemer med at logge ind? Læs mere om hvordan du logger på Materialeplatformen.dk via dette link
 2. Klik på knappen 'Gå til uploadede filer':
  • Billedet viser knappen Gå til uploadede filer på Materialeplatformen.dk. 
 3. Du kommer nu til en oversigt over alle dine filer. Her viser vi dig 'Titel' og 'Materiale ID' på den registrering, hvor filen er tilknyttet
 4. Filen kan downloades ved at klikke på linket i kolonnen 'Filnavn'
  • Du kan benytte dig af søgefunktionen, hvis du leder efter en bestemt fil
  • Du kan slette filer ved et klik på skraldespands-ikonet. Vær opmærksom på, at når du har slettet en fil, kan den ikke gendannes
  • Billedet er en skærmvisning af oversigtssiden Dine filer på Materialeplatformen.dk.
 5. Vi håber at du har lyst til at gøre dine filer tilgængelige for brugerne af Materialeplatformen efter den 31. maj 2021. Først finder du et sted at lægge filerne, og derefter linker du til dette nye sted inde på Materialeplatformen
 6. Du skriver dine nye links ind i feltet 'Links til information om materiale' 'Rediger materiale'-siden:

  Billedet viser feltet under overskriften Links til information om materiale, hvor du kan skrive en webadresse med links.


Læs mere om hvordan man opretter eller redigerer materiale på Materialeplatformen.dk i denne artikel.


Det er ikke muligt at logge ind på Eksamensdatabasen som privatperson. Vi henviser i stedet til siden minkompetencemappe.dk. Her kan du som privatperson se dine beviser.


Hvis du som forælder/kontaktperson har børn som er hjemsendte, kan det være, at du står i en situation, hvor du er nærmeste person, som kan hjælpe med tekniske udfordringer. I denne artikel kan du finde svar og vejledninger til nogle af de spørgsmål, som kan opstå i denne sammenhæng.

Klik på overskriften for at se vejledningen

Få en ny adgangskode til dit barns Unilogin

Hvis dit barn har glemt sin adgangskode, eller blot ønsker at skifte til en ny, kan du bruge dit NemID til at hjælpe med dette.

Skift adgangskode for dit barn i Unilogin

 1. Gå til en side med Unilogin
 2. I login-billedet skal dit barn skrive sit brugernavn til Unilogin og klikke på ’Næste’
 3. Under ’Andre muligheder’ skal dit barn vælge 'Få en ny adgangskode'
  1. Hvis I kender den nuværende adgangskode, skal I klikke på 'Skift adgangskode'. Indtast herefter den gamle adgangskode
  2. Hvis I ikke kender den nuværende adgangskode, skal I klikke på 'Glemt adgangskode'. Log herefter ind med dit NemID
 4. Du møder nu en side, der informerer om, at dit barn har fået en ny adgangskode. Klik herefter på ’Næste’
 5. I ser nu dit barns nye adgangskode

  1. Bemærk: Den nye adgangskode er ikke en midlertidig kode, men derimod den kode, der fremadrettet skal bruges

 6. Dit barn skal nu gentage den nye adgangskode for at sikre, at barnet husker den. Klik herefter på ’Næste’

 7. Dit barn har nu fået en ny adgangskode.Hvordan får jeg mit eller mit barns Unilogin brugernavn?

Unable to render {include} The included page could not be found.

Jeg kan ikke logge ind med mit Unilogin

Som bruger kan du opleve at blive nægtet adgang til en eller flere tjenester. Du kan for eksempel blive mødt af beskeden "Ingen adgang", når du forsøger at logge ind.

Problem

 1. Dit brugernavn eller adgangskode er forkert.
 2. Du har ikke rettighed/adgang til den tjeneste, du forsøger at logge ind på.

Løsning

Fejlbeskeden ved login indikerer, hvad der er problemet.

 1. Hvis du får besked om, at dit brugernavn eller din adgangskode er forkert, kan du finde hjælp ved at følge denne vejledning.
  1. Er du elev, kan din lærer hjælpe dig. Dine forældre kan evt. også hjælpe dig ved at følge vejledningen 'Hvordan kan jeg skifte mit barns adgangskode?'.
 2. Får du besked om, at der ikke er adgang til den tjeneste, du forsøger at tilgå, skal du rette henvendelse til skolen eller til supporten for den eller de tjenester, som der ikke er adgang til. I disse tilfælde kan Styrelsen for It og Læring desværre ikke være behjælpelig.Hvor skal vi logge ind?

Skolen skal oplyse dig/dit barn om hvor I skal logge ind. Der er mange forskellige tjenester og portaler, hvor man kan bruge Unilogin, og skolen ved, hvilke I skal bruge.

Vi kan ikke logge ind på computeren

Indlogning på computeren foregår på en særlig måde, som er opsat af skolen selv (eller kommunen for skolen). Det er kun skolen, som kan hjælpe jer videre i dette tilfælde.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at kontakte skolen for at få hjælp. Det kan f.eks. være i følgende situationer:

 • I ved ikke, hvor I skal logge ind
 • Hvis der er problemer med indlogning på computeren
 • Unilogin'et virker (kontroller eventuelt om I kan logge ind på unilogin.dk), men ikke på en eller flere forskellige portaler eller tjenester som f.eks. Zoom, Teams, Office365 eller andet. Det nye dagtilbudsregister indeholder nye institutionsnumre på alle dagtilbuddene i Danmark. Alle oprettelser, nedlæggelser eller ændringer af dagtilbuddene bliver styret fra den enkelte kommune. Det gælder både de kommunale og de selvejende dagtilbud.

I denne artikel finder du vejledninger og kan læse om de forskellige opgaver, der er i forbindelse med at blive koblet på Unilogin. Indholdet er målrettet kommunale medarbejdere og medarbejdere med IT-opgaver på selvejende dagtilbud.

Tilslutning til Unilogin - Trin-for-trin

For kommunale dagtilbud

 1. Kommunen sørger for, at alle stamdata/personoplysninger er korrekt registreret i kommunens pladsanvisningssystem
 2. Leverandøren af kommunens pladsanvisningssystem og Aula sender en dataanmodning til kommunen via tilslutning.stil.dk
 3. Kommunens dagtilbudsansvarlige logger på tilslutning.stil.dk og godkender dataanmodninger.

  Tilslutning er en portal, hvor man som skole, dagtilbud eller udbyder kan oprette og sende aftaler om dataadgang. En godkendt dataadgang tillader, at en udbyder må sende eller hente brugernes data til forskellige systemer.

  Mht. Dagtilbudsregisteret skal dagtilbuddet godkende forskellige aftaler, for at der kan blive oprettet brugerdata på medarbejdere og forældre, og de dermed får tildelt et Unilogin.

  Dagtilbuddet eller en medarbejder fra kommunen kan også godkende aftaler om dataadgang, der f.eks. kan give medarbejderne adgang til digitale læremidler eller lignende.

 4. Kommunens dagtilbudsansvarlige er ansvarlige for kommunikation og vejledning af medarbejdere og forældre i ibrugtagning af Unilogin.

Det er muligt for kommunens dagtilbudsansvarlige at få læseadgang til Brugeroversigt.stil.dk for at se importerede brugere. Såfremt man har en formodning om manglende opdatering, bør man dog først sikre, at data er korrekt registreret og overført til Unilogin fra det pladsanvisningssystem, som benyttes - og rette henvendelse til supporten, hvis der skulle være tvivl herom.

Se vejledninger til Brugeroversigten

For selvejende dagtilbud

 1. Kommunen sørger for, at alle stamdata/personoplysninger er korrekt registreret i kommunens pladsanvisningssystem
 2. Leverandøren af kommunens pladsanvisningssystem og Aula sender en dataanmodning til dagtilbuddet via tilslutning.stil.dk
 3. En medarbejder på dagtilbuddet logger på tilslutning.stil.dk og godkender dataanmodninger.

  Tilslutning er en portal, hvor man som skole, dagtilbud eller udbyder kan oprette og sende aftaler om dataadgang. En godkendt dataadgang tillader, at en udbyder må sende eller hente brugernes data til forskellige systemer.

  Mht. Dagtilbudsregisteret skal dagtilbuddet godkende forskellige aftaler, for at der kan blive oprettet brugerdata på medarbejdere og forældre, og de dermed får tildelt et Unilogin.

  Dagtilbuddet eller en medarbejder fra kommunen kan også godkende aftaler om dataadgang, der f.eks. kan give medarbejderne adgang til digitale læremidler eller lignende.

 4. Kommunens dagtilbudsansvarlige er ansvarlige for kommunikation og vejledning af medarbejdere og forældre i ibrugtagning af Unilogin.

Det er muligt for kommunens dagtilbudsansvarlige at få læseadgang til Brugeroversigt.stil.dk for at se importerede brugere. Såfremt man har en formodning om manglende opdatering, bør man dog først sikre, at data er korrekt registreret og overført til Unilogin fra det pladsanvisningssystem, som benyttes - og rette henvendelse til supporten, hvis der skulle være tvivl herom. 

Se vejledninger til Brugeroversigten

Flere vejledninger

Hvordan får jeg mit Unilogin som forælder eller elev?

Hvordan får jeg mit Unilogin som medarbejder?

Glemt adgangskode til dit Unilogin