Kendte fejl efter systemarbejde d. 31/1 2024 (listen opdateres løbende)

STIL har den 31. januar 2024 foretaget en omfattende og nødvendig ændring af infrastrukturen på Netprøver.

Der var tale om et omfattende arbejde, og efterfølgende har det vist sig at nogle funktioner ikke virker helt som de plejer.

Her kan I orientere jer i de fejl der er opdaget efter flytningen, og som kan påvirke jeres arbejde i Netprøver. I kan også se en status på STIL's arbejde med at løse dem.


Kendt fejlBeskrivelseStatusHandling
1Problem med at vælge fil til upload på Mac-computere med Google Chrome browserElever der vil aflevere deres besvarelser fra en Mac-computer, via en Google Chrome browser, vil opleve at knappen 'Vælg fil' ikke har nogen effekt.Årsagen til fejlen undersøges, men selve fejlen er nem at omgå.

Problemet kan i mange tilfælde løses ved at man opdaterer Google Chrome til nyeste version.

Alternativt kan man skifte til en anden webbrowser, for eksempel Safari.

2Censurfag er låst til det samme som eksaminatorsPå visse prøvehold der kun har én intern bedømmer, kan man opleve at censors fag automatisk indstilles så det er identisk med eksaminatorens. Man kan godt ændre censurfaget, men så snart man navigerer væk fra prøveholdet og tilbage til det igen, er rettelsen annulleret.Fejlen undersøges.

Fejlen har ingen praktisk betydning for censorers adgang til elevernes besvarelser eller for deres karaktergivning, men kan skabe forvirring om hvilke fag der skal bedømmes i.

Indtil problemet er løst, er det en god ide at informere de censorer, der er ramt af fejlen.

3Eksamensansvarlige ser kun 1 ciffer af plagiatprocent

Hvis man som eksamens- eller prøveansvarlig går ind på et prøvehold med en afleveret besvarelse, ser man kun det ene af de to cifre som udgør plagiatkontrollens resultat. Når man tilgår prøveholdet som bedømmer, ser man begge cifre.

Det kan f.eks. betyde at en eksamensansvarlig ser 7% imens bedømmeren ser 70%.

Fejlen forventes løst d. 27/6 2024.

Bedømmere ser det komplette og korrekte resultat fra plagiatkontrollen. Hvis en eksamens- eller prøveansvarlig ønsker at kende den korrekte værdi, kan de derfor blot spørge en bedømmer.

4Visningsfejl når man vil tilføje prøveansvarligeNår man vil tilføje prøveansvarlige, ser man en pop-up boks med en overskrift, der tyder på at man er ved at tilføje en vejleder. Dette er blot en visningsfejl - det er prøveansvarlige man opretter.Årsagen til fejlen undersøges, men selve fejlen er uproblematisk.Ingen. Fejlen er kun kosmetisk
5Datovælgere har default-datoer i 1970Nogle af de datovælgere der findes i Netprøver, står med d. 1/1 1970 som default-dato. Hvis man vil ændre dette til en dato i 2024 ved at klikke 1 måned frem ad gangen, kan indstillingen tage meget lang tid.Årsagen til fejlen undersøges, men selve fejlen er nem at omgå.Knappen 'nu' indstiller datoen til dags dato, hvilket sparer en del tid.

Selvom knappen 'nu' er lysegrå, virker den alligevel.
6Klarmelding af opgavesæt

Skoler kan opleve at opgavesættet ikke kan klarmeldes på siden for det enkelte prøvehold. 

Det skal gøres fra Oversigten over prøvehold.

Årsagen til fejlen undersøges, men selve fejlen er nem at omgå.Skoler skal klarmelde på oversigten over prøvehold.  Se gerne denne vejledning: Netprøver.dk | Prøveansvarlig | På prøvedagen - Styrelsen for It og Lærings vidensbase - Global Site (stil.dk)
7

Nogle skoler får ikke overført data fra XPRS til Netprøver.

De oplever at ændringer på prøvehold foretaget i skolens studieadministrative system ikke overføres til Netprøver

Hvis skolen opdager at der er lavet rettelser i det studieadministrative system, som ikke er overført til Netprøver,  skal disse rettelser manuelt indtastes i Netprøver.

Feks. når man som eksamensansvarlig redigerer prøvehold - eksempelvis sluttidspunkter for elever  i det studieadministrative system idag -  og indberetter til XPRS, overføres ændringerne ikke fra XPRS til Netprøver.

Hvis der herudover I Netprøver mangler et prøvehold som er oprettet i det studieadministrative system - skal prøveholdet også oprettes direkte i Netprøver.


Fejlen undersøges.

Eksamensansvarlige skal lave manuelle rettelser/tilføjelser direkte i Netprøver - foruden rettelser/tilføjelser i det studieadministrative system.


8

Brugeradministratorer mangler mulighed for redigering

Nogle Netprøver-brugere, som har rollerne 'Brugeradministrator', mangler den blyant-knap som de normalt ser på deres brugerliste, og som skulle give dem adgang til at redigere brugeres stamdata og roller.

Fejlen undersøges.

Problemet kan omgås ved at man også tildeler brugeren rollen 'Prøveansvarlig'.


Denne artikel opdateres løbende. 

Hvis I støder på andre udfordringer end dem der er beskrevet her, så indmeld endelig en supportsag til STIL via denne kontaktformular: Netprøver - Support - Service project (stil.dk)

Indsæt meget gerne med skærmbilleder og en udførlig beskrivelse af hvad I gør når I oplever fejl - så kan STIL hurtigere analysere problemerne og finde frem til en løsning.