Webinar | UPV på Optagelse.dk for KUI vejledere 

Mandag den 13. november kl. 13:30 - 15:00

Dette webinar er for dig som vejleder i den kommunale ungeindsats, der skal lave helhedsvurdering af elever, som ikke er vurderet uddannelsesparate til en eller flere uddannelser.

På webinaret vil du blive introduceret til, hvordan du foretager helhedsvurdering af elever, som ikke er vurderet uddannelsesparate til en eller flere uddannelser.

Indholdet i webinaret er afgrænset til kun at handle om afgivelse af den første uddannelsesparathedsvurdering, vi vil derfor ikke komme ind på den generelle elevfordelingsproces.

Du vil også få et overblik over relevante deadlines.

Link til mødet: https://statens-it-dk.zoom.us/j/92131555518

Digitalt oplæg | Oprettelse af udbud i Optagelse.dk

Onsdag den 1. november kl. 11.

Mødet handlede om den nye udbudsadministration og oprettelse af udbud.
Mødet blev desværre ikke optaget, men slides fra mødet findes her: Webinar 1. november Udbudsadministration.pdf

Webinar | UPV på Optagelse.dk for skolemedarbejdere og vejledere på efterskoler

Fredag den 3. november kl. 10:30 - 12:00 

Mødet handlede om dem første uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk i skoleåret 2023/2024

Se eller gense det digitale møde på denne optagelse.

Powerpoint der blev benyttet til mødet finder du her.