Breadcrumbs

Blog from November, 2023

Nyeste Version 5.11 - 27. november 2023 - se øvrige releasenotes her.

Udvidelser

Aftaleoversigt: Ændringer til filteret "Igangværende aftale"

Der er ændret i filteret på aftaleoversigten, så de enkelte aftaletyper med det samme kan vælges, uden at skulle folde dem ud først. "Ny mesterlære" er nu en separat filtreringsmulighed, der kan vælges sammen med aftaletyperne og filtrere aftaler både med/uden ny mesterlære.

Uddannelsesaftaler: Vis uddannelse, version og speciale på alle aftaletyper

Visningen af alle aftaletyper er forbedret, så den altid indeholder uddannelse, version og speciale.

Fejlrettelser

Afslutninger: Gældende fra dato for en afslutningsgrund sættes forkert

Skoler oplevede, at når der blev valgt en afslutningsgrund for et lærepladsforhold, blev gældende fra-datoen sat til at være dags dato, i stedet for aftalens/lærepladsforholdets slutdato. Fejlen er rettet.

Aftaleoversigt: Kladder bliver ikke optalt korrekt

Skoler og virksomheder oplevede, at antallet af kladder (uddannelsesaftaler, tillæg, ophævelser og afslutninger) ikke blev optalt korrekt på aftaleoversigten. Antallet af kladder på hver af sider man kunne bladre mellem, var heller ikke altid korrekt. Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftaler: Tidligere aftaler fra Elevplan har status "Underskrevet"

Nogle skoler oplevede, at allerede færdigregistrerede aftaler fra Elevplan havde status "Underskrevet". Fejlen er rettet.

Virksomheder oplevede, at hvis skolen havde en igangværende afslutningskladde på et lærepladsforhold, så manglede der flere funktionslinks på uddannelsesaftalen. Fejlen er rettet.

Lærepladsforhold: Elev får ikke vist aftaledokumenter, ved klik på "Vis aftaledokument" fra "Mit uddannelsesforløb"

Elever oplevede, at de ikke kunne se aftaledokumenterne på deres uddannelsesforløb, når de fra "Mit uddannelsesforløb" klikkede på "Vis aftaledokument". Fejlen er rettet.

Afslutninger: Kan ikke fravælge eller indtaste dato ved "Ophævet før start"

Skoler oplevede, at der ved afslutningsgrund "Ophævet før start" ikke kunne indtastes en dato og dermed ikke gemmes. Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftaler: Virksomheders godkendelser viser ikke korrekt på uddannelsesaftalen

Nogle skoler oplevede, at der blev vist en fejlbesked om, at lærestedet manglede godkendelse, selvom virksomheden var godkendt til uddannelsen på den valgte version. Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftale: Kan ikke vælge uddannelse i feltet "Vælg godkendelse"

Skoler oplevede, at det ikke var muligt at vælge en uddannelse i feltet "Vælg uddannelse" på en uddannelsesaftale under punktet "Uddannelse og skole". Fejlen er rettet.

Skoleoplæring: Fejl ved oprettelse fra uddannelsesforløb

Skoler oplevede, at de fik en fejl ved oprettelse af skoleoplæring på et tomt uddannelsesforløb. Fejlen er rettet.

Tillæg: Virksomhed kan ikke underskrive pga. besked om "Har omfang"

Virksomheder oplevede, at de ikke kunne underskrive tillæg til en delaftale under skoleoplæring, på grund af en besked om, at "Omfang" skulle udfyldes. Fejlen er rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på viden.stil.dk

Releasedato 27. november 2023


Tirsdag den 20. februar kl. 13:00-14:30 afholder vi mødet.

Du kan tilgå mødet direkte via dette link hvis du ikke har modtaget mail med link på dagen for webinaret


Nyeste Version 5.10 - 13. november 2023 - se øvrige releasenotes her.

Udvidelser

Aftaleadministration: Funktionslink "Send til underskrift hos virksomheden" på aftalevisning

På uddannelsesaftaler, tillæg og ophævelser, der er klar til virksomhedens underskrift, vises funktionslinket "Send til underskrift hos virksomheden" nu sammen med øvrige funktionslinks øverst på siden. Med dette kan skolen sende kladden til underskrift hos virksomheden uden at redigere aftalen.

Elevoverblik: Vis korrekt historisk speciale og version på lærepladsforhold

Historiske ændringer til speciale og version var tidligere kun synlige ved at se på feltændringerne på et uddannelsesforløb. Disse data kan nu også ses på de enkelte lærepladsforhold på uddannelsesforløbet.

Elevoverblik: Vis speciale på lærepladsforhold i stedet for på uddannelsesforløb

Specialet på et lærepladsforhold vises nu på selve lærepladsforholdet i stedet for på det bagvedliggende uddannelsesforløb.

Tillæg: Vis den aktuelle uddannelsesversion, når det er muligt at ændre versionen

På tillæg vises nu uddannelsesforholdets aktuelle uddannelsesversion, så man ved ændringer kan sammenligne nuværende og ny version.

Fejlrettelser

Tillæg: Tillæg til delaftale i kombinationsaftale kan ikke registreres

Skoler oplevede, at hvis man oprettede et tillæg til en delaftale i kombinationsaftale, kunne tillægget ikke for- og færdigregistreres. Fejlen er rettet.

Elevoverblik: Dan feltændringer og opdater elevoverblikket, når en afslutning slettes

Skoler oplevede, at der ikke blev dannet de korrekte feltændringer ved sletning af en afslutning. Fejlen er rettet.

Tillæg: Kan ikke rette startdato på tillæg efter fjernelse af færdigregistrering

Skoler oplevede, at man ikke kunne rette i startdatoen på et registreret tillæg, da feltet var låst. Fejlen er rettet.

Elevoversigt: Fejl ved klik på elevnavne

Nogle skoler oplevede en fejl, ved klik på visse elevnavne i aftale- og elevoversigten. Fejlen er rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på viden.stil.dk

Releasedato 13. november 2023

Webinar | UPV på Optagelse.dk for KUI vejledere 

Mandag den 13. november kl. 13:30 - 15:00

Dette webinar er for dig som vejleder i den kommunale ungeindsats, der skal lave helhedsvurdering af elever, som ikke er vurderet uddannelsesparate til en eller flere uddannelser.

På webinaret vil du blive introduceret til, hvordan du foretager helhedsvurdering af elever, som ikke er vurderet uddannelsesparate til en eller flere uddannelser.

Indholdet i webinaret er afgrænset til kun at handle om afgivelse af den første uddannelsesparathedsvurdering, vi vil derfor ikke komme ind på den generelle elevfordelingsproces.

Du vil også få et overblik over relevante deadlines.

Link til mødet: https://statens-it-dk.zoom.us/j/92131555518

Digitalt oplæg | Oprettelse af udbud i Optagelse.dk

Onsdag den 1. november kl. 11.

Mødet handlede om den nye udbudsadministration og oprettelse af udbud.
Mødet blev desværre ikke optaget, men slides fra mødet findes her: Webinar 1. november Udbudsadministration.pdf

Webinar | UPV på Optagelse.dk for skolemedarbejdere og vejledere på efterskoler

Fredag den 3. november kl. 10:30 - 12:00 

Mødet handlede om dem første uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk i skoleåret 2023/2024

Se eller gense det digitale møde på denne optagelse.

Powerpoint der blev benyttet til mødet finder du her.