Nyeste Version 5.10 - 13. november 2023 - se øvrige releasenotes her.

Udvidelser

Aftaleadministration: Funktionslink "Send til underskrift hos virksomheden" på aftalevisning

På uddannelsesaftaler, tillæg og ophævelser, der er klar til virksomhedens underskrift, vises funktionslinket "Send til underskrift hos virksomheden" nu sammen med øvrige funktionslinks øverst på siden. Med dette kan skolen sende kladden til underskrift hos virksomheden uden at redigere aftalen.

Elevoverblik: Vis korrekt historisk speciale og version på lærepladsforhold

Historiske ændringer til speciale og version var tidligere kun synlige ved at se på feltændringerne på et uddannelsesforløb. Disse data kan nu også ses på de enkelte lærepladsforhold på uddannelsesforløbet.

Elevoverblik: Vis speciale på lærepladsforhold i stedet for på uddannelsesforløb

Specialet på et lærepladsforhold vises nu på selve lærepladsforholdet i stedet for på det bagvedliggende uddannelsesforløb.

Tillæg: Vis den aktuelle uddannelsesversion, når det er muligt at ændre versionen

På tillæg vises nu uddannelsesforholdets aktuelle uddannelsesversion, så man ved ændringer kan sammenligne nuværende og ny version.

Fejlrettelser

Tillæg: Tillæg til delaftale i kombinationsaftale kan ikke registreres

Skoler oplevede, at hvis man oprettede et tillæg til en delaftale i kombinationsaftale, kunne tillægget ikke for- og færdigregistreres. Fejlen er rettet.

Elevoverblik: Dan feltændringer og opdater elevoverblikket, når en afslutning slettes

Skoler oplevede, at der ikke blev dannet de korrekte feltændringer ved sletning af en afslutning. Fejlen er rettet.

Tillæg: Kan ikke rette startdato på tillæg efter fjernelse af færdigregistrering

Skoler oplevede, at man ikke kunne rette i startdatoen på et registreret tillæg, da feltet var låst. Fejlen er rettet.

Elevoversigt: Fejl ved klik på elevnavne

Nogle skoler oplevede en fejl, ved klik på visse elevnavne i aftale- og elevoversigten. Fejlen er rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på viden.stil.dk

Releasedato 13. november 2023