Log ind til uddannelsesparathedsvurderinger og afhentning af ansøgninger til 10. klasse

I efteråret 2022 kommer der en ny log-in procedure til optagelse.dk

Før du kan få adgang til uddannelsesparathedsvurderingerne og afhentning af ansøgninger til 10.klasse, skal du have NemLog-in rettigheden ’Optagelse: Skolemedarbejder’ eller 'Optagelse: KUI vejleder'.
Disse rettigheder tildeles af din NemLog-in administrator via NemLog-in brugeradministrationsværktøjet.
Følg nedenstående vejledning for at bestille rettigheden eller tjekke, om du allerede har den.


VIGTIGT

Der kan være interne procedurer for at anmode om rettigheder i din organisation eller kommune, som du skal følge, og som overflødiggør punkt 1-5 i denne vejledning. Vejledningen kan stadig bruges til at tjekke, OM du har den nødvendige rettighed. Tjek dog først med din organisation eller kommune, hvordan du skal anmode om at få rettigheden tildelt.

1. Log ind på brugeradministration.nemlog-in.dk (NemID's brugeradministration)

Log ind på brugeradministration.nemlog-in.dk (NemID's brugeradministration)Du skal først og fremmest have en medarbejdersignatur (også kaldet medarbejdercertifikat) tilknyttet din institution. Dette udstedes af skolens Nemlog-in administrator.
Det er vigtigt, at signaturen er tilknyttet det korrekte P-nummer. Det kan du tjekke ved at logge ind på https://brugeradministration.nemlog-in.dk/  under menu-punktet ”Min Profil”.


Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din Nemlog-in administrator.Visning af brugerfladen på Nemlog-ins Brugeradministration, hvor det angives med pil hvilke hvor man finder P-enhed på sin medarbjedersignaturprofil

2. Klik på 'Få flere rettigheder' og gå til 'Uddannelse og prøver'

Dernæst skal du have tildelt rettigheden ”Optagelse: Skolemedarbejder” eller "Optagelse: KUI Vejleder". 
Den kan du anmode om ved at gå ind under menu-punktet ”Få flere rettigheder” og tryk på plusset ved ”uddannelse og prøver”

Visning af brugerfladen på Nemlog-in brugeradministration, hvor det vises med pil, hvor man skal trykke for at anmode om flere rettigheder

3. Sæt markering i den relevante rettighed

Herefter folder der sig en lang liste af rettigheder ud.

Find den der hedder ”Optagelse: Skolemedarbejder”, og sæt hak. 


Find den der hedder ”Optagelse: KUI Vejleder”, og sæt hak. 

4. Klik på 'Send forespørgsel'

Afslut med at trykke "Send forespørgsel" i bunden af siden. Her kan du også se hvilken email (og dermed hvem i din organisation) forespørgslen er sendt til, som derfor også er den person der skal godkende den.

Det vises med pil hvor du på nemlogin brugeradministration skal trykke for at anmode om de valgte rettigheder. Det vises også, hvor det fremgår, hvilken email adresse anmodningen sendes til.

5. Din NemLog-in brugeradministrator skal godkende din forespørgsel.

Nu kan din lokale administrator godkende din anmodning. De skal de gøre ved at logge ind på https://brugeradministration.nemlog-in.dk/ 

Er der flere P-enheder under CVR-nummeret, kan din lokale NemLog-in administrator angive, hvilke p-enheder du skal have rettigheden for. Det gør administratoren ved at tildele rettigheden flere gange og vælge hvilke P-enhed rettigheden begrænses til.

Visning fra nemlog-in brugeradministration, hvordan brugeradministratoren kan begrænse rettigheder til bestemte P-numre.

6. Log ind på optagelse.dk

Når din adgang er godkendt, kan du logge ind på Optagelse.dk via linket "Log på og se ansøgninger til 10. klasse" fra medarbejderforsiden.