Som skolen modtager typisk ansøgninger til 10. klasse i løbet af foråret. Som ansøgninger ankommer er der grundlæggende to måder at afhente ansøgninger.

 1. Via et eksternt system som kan afhente direkte i Optagelse.dk, gymnasierne benytter f.eks Lectio eller Ludus til dette. Benyttet I sådan en løsning skal I rådføre jer med systemleverandøren om afhentning
 2. Afhentning direkte fra Optagelse.dk. Man kan altid afhente ansøgninger direkte i Optagelse.dk uanset man benytter et eksternt system eller ej. vejledningen herunder beskriver denne proces.


Du skal have rollen: Modtager for at kunne afhente og se ansøgninger i Optagelse.dk
Hvis du er i tvivl om hvilke roller du har, skal du kontakte din Optagelse.dk brugeradministrator.

Sådan finder du ansøgningerne 

 1. Log ind på Optagelse.dk
  Sådan logger du ind.

 2. Klik på knappen med det relevante skoleår under Uafhentede FTU ansøgninger, du vil i tallet efter skoleåret kunne se hvor mange nye/opdaterede ansøgninger der er.
  Når du kliker på knappen kommer til du siden: Ansøgninger. Fra denne side skal du vælge fanen 10. klasse

Siden Ansøgninger


Fra denne side kan man skabe sig overblik over samtlige ansøgninger og søge efter specifikke. Har man adgang til flere 10. klasser kan man også fra denne side også skifte imellem institutionerne.
Der er i højre side en række knapper med specifikke funktioner

 • Email om status - Ved klik på denne knap tilmelder du dig med et flueben en daglig statusmail hvis der er ændringer af nogen art i ansøgningerne, du kan kun tilmelde den email adresse du er oprettet med i optagelse.dk, husk at klikke på Gem når du har sat fluebenet.
  Er din email adresse forkert kan du selv rette den under med knappen: Redigér egne oplysninger du finder under Medarbejderadministration på Administrationssiden.
  Hvis du gerne vil frameldes notfikationer klikker du på samme knap og fjerne fluebenet ud for din email adresse.

 • Tilføj FTU ansøgning - Ansøgere der ikke benytter uni-login eller NemID -Kan være f.eks elever fra Grønland vil skulle sende jer en følgeskrivelse med underskrift på uden om Optagelse.dk.
  Når du modtager en følgeskrivelse er der på denne et AnsøgningsID, det ID skal du taste og klikke på Tilføj, derefter kommer ansøgningen ind som de andre på listen. Denne type ansøgninger vil ikke fremgå på listen før de er tilføjet ved hjælp af denne knap.


 • Se sendte ansøgninger - Denne knap bringer en liste op over de ansøgninger skolen har videresendt i dette skoleår.


Eksporter ansøgninger

Der er to måder af eksportere ansøgninger fra Optagelse.dk, enten som en PDF eller som en XML fil.
Med PDF dannes en ansøgning i det format der kan læses af enhver.
Benyttes XML dannes der en databasefil der kan indlæses i regneark eller databaseværktøj det er også XML filen afhentningsværktøjer benytter. De XML filen indeholder lidt flere oplysninger end PDF, blandt andet forældre CPR der ikke kan ses på PDF udskrifterne.
Vær opmærksom på at eventuelle bilag ikke kommer med ved denne eksport, der skal man klikke på klips ikon i højre side for at downloade bilag.

Det er muligt at eksportere flere ansøgninger på en gang ved at benytte flueben i venstre side til at markere hvilke ansøgninger du vil eksportere, og derefter klikke på en af de to eksport knapper: Eksporter XML eller Eksporter PDF.