Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Import af grupper, medlemmer og kontaktpersoner

Vedligeholdes af

Institution

Formel WSDL servicebeskrivelse

https://wsaimport.uni-login.dk/wsaimport-v7/ws?WSDL

Formål

Import webservicen anvendes til at overføre data om brugere og grupper på en institution til SkoleGrunddata. Webservicen danner samtidig grundlaget for brugeroprettelsen i Unilogin. Importformatet er beskrevet i Unilogin SkoleGrunddata Importformat - Feltdefinitioner.

Som led i importen straksoprettes brugere i Unilogin.

Oprettede grupper anvendes i skolernes infrastruktur og af udbydere i forbindelse med tildeling af adgang til tjenester. Det er derfor vigtigt at koordinere grupper på tværs importkilder for at der ikke oprettes flere grupper med samme navn og for ikke at risikere at miste adgangen til tjenester ved skifte af importleverandør. Eksisterende brugeroplysninger og grupper på en institution kan kortlægges med ws17/wsiEKSPORT, som importleverandører automatisk har adgang til, når der er givet adgang til ws10/wsaIMPORT.

Metoder

Metodenavn

Returnerer

Beskrivelse

importerXml (wsBrugerid, wsPassword, instXML)

XMLsvar

Fuld import til SkoleGrunddata. Anvendes første gang der importeres data, eller når man vil sikre sig, at data er fuldstændig i synk. Her overføres alle brugere hver gang.

importerDeltaXml (wsBrugerid, wsPassword, instXML)

XMLsvar

Delta-import til SkoleGrunddata. Det kan enten være nye brugere eller ændringer til eksisterende brugere. Der overføres kun de ændrede brugere.

importerSletXml (wsBrugerid, wsPassword, instXML)

XMLsvar

Delta-sletning af Brugere i SkoleGrundata. Anvendes sammen med delta-import til vedligehold af brugerbasen. Alternativt kan brugere slettes via fuld import.