Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Import af grupper, medlemmer og kontaktpersoner

Vedligeholdes af

Institution

Formel WSDL servicebeskrivelse

https://wsaimport.uni-login.dk/wsaimport-v6/ws?WSDL

Formål

Import webservicen anvendes til at overføre data om brugere og grupper på en institution til UNI•Login. Importformatet er beskrevet i UNI•login Importformat – Feltdefinitioner.

Som led i importen straksoprettes brugere, som ikke allerede har et UNI•Login brugerid. I svaret på importen inkluderes brugerid og førstegangs-kodeord for de berørte brugere. Som sideeffekt oprettes også kontaktpersoner som brugere i UNI•Login. Kontaktpersoner kan ved brug af NemID hente eget brugernavn og sætte password via login-siden i UNI•Login.

Oprettede grupper bruges i skolernes infrastruktur (fx AD) og af udbydere i forbindelse med tildeling af adgang til tjenester. Det er derfor vigtigt at koordinere grupper på tværs importkilder for at der ikke oprettes flere grupper med samme navn og for ikke at risikere at miste adgangen til tjenester ved skifte af importleverandør. Eksisterende brugeroplysninger og grupper på en institution kan kortlægges med wsiEKSPORT, som importleverandører automatisk har adgang til, når der er givet adgang til wsaIMPORT.

Metoder

Metodenavn

Returnerer

Beskrivelse

importerXml (wsBrugerid, wsPassword, instXML)

XMLsvar

Den korrekte måde at overføre XML data til UNI•Login, når det er første gang der importeres data, eller når man vil sikre sig, at data er fuldstændig i synk. Her overføres alle brugere hver gang.

importerDeltaXml (wsBrugerid, wsPassword, instXML)

XMLsvar

Den korrekte måde at overføre XML data til UNI•Login, når der er tale om ændringer i data. Det kan enten være nye brugere eller ændringer til eksisterende brugere. Der overføres kun de ændrede brugere.

importerSletXml (wsBrugerid, wsPassword, instXML)

XMLsvar

Den korrekte måde at overføre XML data til UNI•Login, når brugere skal slettes. Der overføres kun de slettede brugere.