Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eksport af grupper, medlemmer og kontaktpersoner

Vedligeholdes af

Institution

Formel WSDL servicebeskrivelse

Juni 2021 releases en ny version af denne webservice. Det er nødvendigt at skifte til den ny version. Den gamle version vil blive lukket den 3. januar 2022.

Formål

Eksport webservicen anvendes til udtræk fra SkoleGrunddata. Data er baseret på det importerede, beriget med information fra Unilogin. Eksportformatet er beskrevet i Unilogin SkoleGrunddata Eksportformat - Feltdefinitioner

En udbyder kan lave dataaftaler om udtræk af data i en lille, mellem eller fuld pakke. Hver pakke for sig kræver tilslutning og udgør en separat service ved indgåelse af aftaler om dataadgang i Tilslutning.

Ingen af ovennævnte pakker udstiller navn, CPR-nummer eller adresse fra CPR for navne- og adressebeskyttede personer. I stedet udstilles et alias-navn, som styres af de skoleadministrative systemer, der importerer data til Unilogin. Systemer, der løser myndighedsopgaver, kan blive tilsluttet en særlig myndighedspakke, der ikke har denne restriktion.

wsiEKSPORT må maksimalt kaldes 4 gange pr. institution pr. dag

Metoder

Metodenavn

Returnerer

Beskrivelse

eksporterXmlLille (wsBrugerid, wsPassword, instnr)

XMLinst

Eksporterer institutionens data fra SkoleGrunddata. Se beskrivelsen af eksportformatet for detaljer.

eksporterXmlMellem (wsBrugerid, wsPassword, instnr)

XMLinst

Eksporterer institutionens data fra SkoleGrunddata udvidet med bl.a. CPR-numre og initialpasswords. Se beskrivelsen af eksportformatet  for detaljer.

eksporterXmlFuld (wsBrugerid, wsPassword, instnr)

XMLinst

Eksporterer institutionens data fra SkoleGrunddata udvidet med bl.a. CPR-numre, initialpasswords, kontaktoplysninger og forældre. Se beskrivelsen af eksportformatet for detaljer.

eksporterXmlFuldMyndighed (wsBrugerid, wsPassword, instnr)XMLinstMyndighedspakke, som eksporterer samme data som fuld pakke inklusive data fra CPR om personer som er navne- og adressebeskyttede.