Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eksport af grupper, medlemmer og kontaktpersoner

Vedligeholdes af

Institution

Formel WSDL servicebeskrivelse

https://wsieksport.uni-login.dk/wsieksport-v5/ws?WSDL

Formål

Eksport webservicen anvendes til udtræk af UNI•Login data. Data er baseret på det importerede, beriget med information fra UNI•Login. Eksportformatet er beskrevet i UNI•login Eksportformat – Feltdefinitioner.

En udbyder kan lave dataaftaler om udtræk af data i en lille, mellem eller fuld pakke. Hver pakke for sig kræver tilslutning og udgør en separat service ved indgåelse af aftaler om dataadgang i Tilslutning.

Ingen af ovennævnte pakker udstiller navn, CPR-nummer eller adresse fra CPR for navne- og adressebeskyttede personer. I stedet udstilles et alias-navn, som styres af de skoleadministrative systemer, der importerer data til UNI-Login. Systemer, der løser myndighedsopgaver, kan blive tilsluttet en særlig myndighedspakke, der ikke har denne restriktion.

wsiEKSPORT må maksimalt kaldes 4 gange pr. institution pr. dag

Metoder

Metodenavn

Returnerer

Beskrivelse

eksporterXmlLille (wsBrugerid, wsPassword, instnr)

XMLinst

Eksporterer institutionens data fra UNI•Login. Se beskrivelsen af eksportformatet for detaljer.

eksporterXmlMellem (wsBrugerid, wsPassword, instnr)

XMLinst

Eksporterer institutionens data fra UNI•Login udvidet med bl.a. CPR-numre og initialpasswords. Se beskrivelsen af eksportformatet  for detaljer.

eksporterXmlFuld (wsBrugerid, wsPassword, instnr)

XMLinst

Eksporterer institutionens data fra UNI•Login udvidet med bl.a. CPR-numre, initialpasswords, kontaktoplysninger og forældre. Se beskrivelsen af eksportformatet  for detaljer.

eksporterXmlFuldMyndighed (wsBrugerid, wsPassword, instnr)XMLinstMyndighedspakke, som eksporterer samme data som fuld pakke inklusive data fra CPR om personer som er navne- og adressebeskyttede.