Adgangen til STILs services kan være kompetencekrævende både i forhold til teknik og jura. Derfor er det vigtigt at sætte sig grundigt ind i de forskellige løsninger inden man bestiller

CVR

Du skal som udgangspunkt have et CVR-nummer (eller P-nummer) for at kunne bestille infrastrukturprodukter hos STIL. Har du ikke et CVR-nummer, kan det bestilles på virk.dk, hvor du også kan læse mere om CVR (Det Centrale Virksomhedsregister).

UNDTAGELSER og SÆRLIGE FORHOLD:

  • Hjemmeundervisning: Det kan anbefales at tage kontakt til den tilsynsførende skole for at få adgang til undervisningsmateriale. Alternativt anbefaler STIL at tage kontakt til en forening for hjemmeundervisere.
  • Virksomheder/institutioner udenfor Danmark: Kun danske virksomheder kan registreres i CVR. For udenlandske virksomheder kan der evt. kræves oplysninger fra det relevante virksomhedsregister.