På Lærepladsen.dk fremgår det på lærlingeoversigten for den enkelte virksomhed, hvorvidt en elev er udstationeret, såfremt det er registreret i uddannelsesaftalen.

Nedenfor findes vejledning til den skole/virksomhed som registrerer udstationeringen i uddannelsesaftalen.

Ønsker du vejledning til hvordan en udstationering vises for både udstationerende virksomhed samt den virksomhed, som eleven er udstationeret til, kan du finde vejledning her: Udstationering på lærlingeoversigten


Vejledning til skole/virksomhed, der registrerer udstationering i uddannelsesaftalen

  1. Log på Lærepladsen.dk med MitID
  2. Klik på ’Uddannelsesaftaler’
  3. Klik på ’Opret lærepladsforhold’
  4. Klik på ’Indgå ny digital uddannelsesaftale’
  5. Udfyld som minimum de første 3 trin
  6. Klik på ’Udstationering’
  7. Klik ’Ja’ hvorefter ’Tilføj udstationering’ kommer frem
  8. Klik ’Tilføj udstationering’
  9. Der vises nu en ny side
  10. Udfyld felterne og klik ’Gem’

Udstationeringen vil nu fremgå af uddannelsesaftalen