Indgå ny aftale

På Lærepladsen.dk kan du indgå en uddannelsesaftale digitalt:
 • Klik på ‘Uddannelsesaftaler’
 • Klik på ‘Indgå ny aftale’
 • Du kan nu udfylde felterne i uddannelsesaftalen

Anmod skole om at udfylde en uddannelsesaftale:

 • Udfyld minimum trin 1-3
 • Klik på trin 11. Opsummering
 • Klik på ‘Send til skole’

Så snart du har påbegyndt en uddannelsesaftale og klikket ‘Gem’, vil uddannelsesaftalen fremgå af oversigten under ‘Uddannelsesaftaler’. Når du skal foretage dig yderligere ift. uddannelsesaftalen, sender Lærepladsen.dk dig en besked til den e-mailadresse, du har angivet i uddannelsesaftalen, ligesom det vil fremgå tydeligt af oversigten. 


Ophæv aftale

Du kan kun ophæve en uddannelsesaftale, der er underskrevet af en eller flere parter, ved at lave en ‘Ophævelse’: Dette gælder også selvom aftalen ønskes ophævet før startdatoen.


Uanset om uddannelsesaftalen er indgået digitalt på Lærepladsen.dk eller på PDF-blanket, er det let at bruge den digitale ophævelse af uddannelsesaftalen på Lærepladsen.dk.


Ophæv aftale:

 • Klik på menupunktet ‘Uddannelsesaftaler’
 • Klik på lærlingens navn på den aftale, som ønskes ophævet
 • Klik på ‘Ophæv aftale’
 • Udfyld felterne som beskrevet


Når ophævelsen er oprettet, kan du se den på oversigten under ‘Uddannelsesaftaler’. Du får besked pr. e-mail ifm. statusskift, underskrifter og registreringer, ligesom det vil fremgå tydeligt af oversigten.

Ved ophævelse af en uddannelsesaftale, er virksomheden forpligtet til at give eleven en 'Erklæring om delvist gennemført oplæring'. 'Erklæring om delvist gennemført oplæring' er et indbygget trin i ophævelsen på Lærepladsen.dk. 


Opret en udstationering på en aftale

På Lærepladsen.dk fremgår det på lærlingeoversigten for den enkelte virksomhed, hvorvidt en elev er udstationeret, såfremt det er registreret i uddannelsesaftalen.

Nedenfor findes vejledning til den skole/virksomhed som registrerer udstationeringen i uddannelsesaftalen.

Ønsker du vejledning til hvordan en udstationering vises for både udstationerende virksomhed samt den virksomhed, som eleven er udstationeret til, kan du finde vejledning her: Udstationering på lærlingeoversigten


Vejledning til skole/virksomhed, der registrerer udstationering i uddannelsesaftalen

 1. Log på Lærepladsen.dk med MitID
 2. Klik på ’Uddannelsesaftaler’
 3. Klik på ’Opret lærepladsforhold’
 4. Klik på ’Indgå ny digital uddannelsesaftale’
 5. Udfyld som minimum de første 3 trin
 6. Klik på ’Udstationering’
 7. Klik ’Ja’ hvorefter ’Tilføj udstationering’ kommer frem
 8. Klik ’Tilføj udstationering’
 9. Der vises nu en ny side
 10. Udfyld felterne og klik ’Gem’

Udstationeringen vil nu fremgå af uddannelsesaftalen


Ofte stillede spørgsmål