Fra den 8. december 2022 vil alle ansøgninger til ungdomsuddannelser skulle afhentes via jeres Studieadministrative system.

I vil ikke længere kunne se ansøgningerne inde i selve Optagelse.dk, men kun i det studieadministrative system, der er sat op til at afhente ansøgninger fra Optagelse.dk

For at de studieadministrative systemer kan hente ansøgninger, skal de have en tilslutningsaftale med STIL og hente ansøgningerne via webservicen: ftuAnsoegning. Dette kan de få via tilslutning.stil.dk.

Derudover er der kommet andre ændringer til afhentning af ansøgninger: 

  • Ansøgninger fra ansøgere, der ikke går i 9. eller 10.klasse er ikke længere prioriteret af ansøger. Dvs. hvis en ansøger har 5 ansøgninger, er det 5 selvstændige ansøgninger til hvert ønske. Alle ansøgninger skal således behandles selvstændigt.
  • For ansøgninger, der kommer fra ansøgere i 9. eller 10. klasse og dermed har prioriterede ønsker, vil prioriteten fremgå af ansøgningen. Ændres prioriteten opdateres det i ansøgningen.
  • PDF version af ansøgning og prioriteringsliste leveret af Optagelse.dk udgår. De informationer leveres udelukkende til det studieadministrative system, så det system kan vise det på en måde ønsket af system og skoler.
  • Beviser fra grundskolen og gymnasialt niveau, som er indberettet til hhv. Karakterdatabasen og Eksamensdatabasen, vedlægges automatisk ansøgninger som pdf bilag og xml til de studieadministrative systemer.
  • Ansøgere kan vedhæfte billeder taget med mobiltelefon som bilag til ansøgninger.
  • Ansøgere kan stadig vedlægge PDF bilag i den udstrækning, det er ønsket. Dette kan også ske efter, at ansøgningen er sendt.
  • Det studieadministrative system har mulighed for at hente bilag enkeltvis, i stedet for alle på en gang.
  • Studieadministrative systemer har fået forbedrede muligheder til at hente ændrede ansøgninger, så kun ansøgninger med ændringer siden sidste hentning skal behandles.

I kan læse mere teknisk information om den nye afhentning på denne side


Ansøgninger uden CPR

Ansøgninger uden et CPR-nummer er ansøgninger oprettet med sms. 

Ved sms-ansøgninger modtager I navn, email og telefonnummer.


Ansøgninger underskrevet af KUI

I kan modtage ansøgninger, som en KUI-vejleder har underskrevet. I vil kunne se de ansøgninger, som er underskrevet af en KUI-vejleder, når I henter ansøgninger. I UnderskriftIdentifikation vil der stå: Underskrevet af KUI.