I fremtiden skal man bruge bestemte rettigheder på sin Nemlog-in medarbejdersignatur for at kunne logge ind på sider som

Disse rettigheder tildeles af din NemLog-in administrator via NemLog-in brugeradministrationsværktøjet.
Du kan følge nedenstående vejledning for at bestille rettigheden eller tjekke, om du allerede har den.

VIGTIGT - Der kan være interne procedurer for at anmode om rettigheder i din organisation eller kommune, som du skal følge, og som overflødiggør punkt 1-5 i denne vejledning. Vejledningen kan stadig bruges til at tjekke, OM du har den nødvendige rettighed. Tjek dog først med din organisation eller kommune, hvordan du skal anmode om at få rettigheden tildelt.

1. Log ind på NemID's brugeradministration og tjek P-enhed

Log ind på brugeradministration.nemlog-in.dk (NemID's brugeradministration)

Du skal først og fremmest have en medarbejdersignatur (også kaldet medarbejdercertifikat) tilknyttet din institution. Dette udstedes af skolens Nemlog-in administrator.
Det er vigtigt, at signaturen er tilknyttet det korrekte P-nummer. Det kan du tjekke ved at logge ind på https://brugeradministration.nemlog-in.dk/  under menu-punktet ”Min Profil”.

Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din Nemlog-in administrator. 

→ Hvem er min NemLog-in administrator?


Visning af brugerfladen på Nemlog-ins Brugeradministration, hvor det angives med pil hvilke hvor man finder P-enhed på sin medarbjedersignaturprofil

2. Klik på 'Få flere rettigheder' og gå til 'Uddannelse og prøver'

Dernæst skal du have tildelt den rettighed du skal bruge, for at komme ind på siderne med det rette adgangsniveau. (se næste punkt for et overblik over rettigheder) 
Den kan du anmode om ved at gå ind under menu-punktet ”Få flere rettigheder” og tryk på plusset ved ”uddannelse og prøver”Herefter folder der sig en lang liste af rettigheder ud.

Visning af brugerfladen på Nemlog-in brugeradministration, hvor det vises med pil, hvor man skal trykke for at anmode om flere rettigheder

3. Sæt markering i den relevante rettighed

 Find de rettigheder der er relevante for dig ved hjælp at overblikket herunder, og sæt hak: 

Side (klik på link for at læse mere)Hvad er dine adgangsbehov?Rettighed | navn og beskrivelse

Eksamensdatabasen.dk

Tjekke skolens indberetninger i eksamensdatabasen, og lave opslag i karakterer og beviser.

Eksamensdatabasen: Giv rettigheder til at se data

Som arbejdsgiver kan du give ansatte på en institution rettigheder til at se karakterdata i Eksamensdatabasen.

tilslutning.stil.dktilmelde og godkende dataaftaler

Tilslutning: Ret til at administrere aftaler på tilslutning.stil.dk

Administratorer, der anvender applikationerne i Tilslutning skal have rettigheden Tilslutning for at kunne logge ind. Tilslutning består af applikationerne Dataadgangsadministration for institutioner i Institutionsregistret og Udbydersystemadministration for Udbydere i Udbyderregistret.

Skal du bruge flere rettigheder? Se Oversigt over Nemlog-in rettigheder til STIL-tjenester

4. Klik på 'Send forespørgsel'

Afslut med at trykke "Send forespørgsel" i bunden af siden. Her kan du også se hvilken email (og dermed hvem i din organisation) forespørgslen er sendt til, som derfor også er den person der skal godkende den.

Det vises med pil hvor du på nemlogin brugeradministration skal trykke for at anmode om de valgte rettigheder. Det vises også, hvor det fremgår, hvilken email adresse anmodningen sendes til.

5. Din NemLog-in brugeradministrator skal godkende din forespørgsel.

Nu kan din lokale administrator godkende din anmodning. De skal de gøre ved at logge ind på https://brugeradministration.nemlog-in.dk/ 

(Menupunktet "Avanceret" > "Håndter brugerforespørgsel")

Er der flere P-enheder under CVR-nummeret, kan din lokale NemLog-in administrator angive, hvilke p-enheder du skal have rettigheden for. Det gør administratoren ved at tildele rettigheden flere gange og vælge hvilke P-enhed rettigheden begrænses til.

Visning fra nemlog-in brugeradministration, hvordan brugeradministratoren kan begrænse rettigheder til bestemte P-numre.

Se vejledningerne på virk.dk, hvis du har brug for mere hjælp

Kontakt erhvervsstyrelsens support via dette link, hvis du har problemer med eller spørgsmål til indholdet på brugeradministrationen.nemlog-in.dk

6. Gå til den relevante side, og log på med din medarbejdersignatur

Når din adgang er godkendt, kan du logge ind på Eksamensdatabasen.dk via "Log ind"-knappen midt på forsiden .

Gå til tilslutning.stil.dk og tryk "Log ind" øverst til højre

 

Har du brug for mere hjælp?

Gå til erhvervsstyrelsens support-side på dette link. Her kan du finde vejledninger, svar på ofte stillede spørgsmål og kontakte deres tekniske support.