Alle ansøgninger til ungdomsuddannelser skal afhentes via jeres studieadministrative system.
Det er ikke muligt at se ansøgninger til ungdomsuddannelser i selve Optagelse.dk. Ansøgninger findes alene i det studieadministrative system, der er sat op til at afhente ansøgninger fra Optagelse.dk.

Andre ændringer er listet herunder

  • Ansøgninger fra ansøgere, der søger til indeværende skoleår vil ikke kunne prioriteres af ansøger. Dvs. hvis en ansøger har 5 ansøgninger, er det fremadrettet 5 selvstændige ansøgninger til hvert sit ønske. Alle ansøgninger skal således behandles selvstændigt.
  • Ansøgninger til kommende skoleåre vil altid være prioriterede, og prioriteten fremgår af ansøgningen. Ændres prioriteten opdateres det i ansøgningen.
  • PDF version af ansøgning og prioriteringsliste leveret af Optagelse.dk udgår. De informationer leveres udelukkende til det studieadministrative system, så det system kan vise det på en måde ønsket af system og skoler.
  • Beviser fra grundskolen og gymnasialt niveau, som er indberettet til hhv. Karakterdatabasen og Eksamensdatabasen, vedlægges automatisk ansøgninger som pdf bilag og xml til de studieadministrative systemer.
  • Det er nu også muligt for at ansøgere at vedhæfte billeder taget med mobiltelefon som bilag til ansøgninger.
  • Ansøgere kan stadig vedlægge PDF bilag i den udstrækning, det er ønsket. Dette kan også ske efter, at ansøgningen er sendt.
  • Det studieadministrative system har mulighed for at hente bilag enkeltvis, i stedet for alle på en gang.
  • Studieadministrative systemer har fået forbedrede muligheder til at hente ændrede ansøgninger, så kun ansøgninger med ændringer siden sidste hentning skal behandles.

I kan læse mere teknisk information om den nye afhentning på denne side

Ansøgninger uden CPR

Ansøgninger uden et CPR-nummer er ansøgninger oprettet med sms. 

Ved sms-ansøgninger modtager I navn, email og telefonnummer.

Ansøgninger underskrevet af KUI

I kan modtage ansøgninger, som en KUI-vejleder har underskrevet. I vil kunne se de ansøgninger, som er underskrevet af en KUI-vejleder, når I henter ansøgninger. I UnderskriftIdentifikation vil der stå: Underskrevet af KUI.


Afhentning af ansøgninger uden et studieadministrativt system

Se vejledningen for, hvordan I får ansøgers oplysninger, hvis I ikke har et studieadministrativt system.