Title: Styrelsen for It og Lærings vidensbase  
Author: Morten Bjerregaard Sep 05, 2017
Last Changed by: Søren Resbo Oct 05, 2021
Tiny Link: (useful for email) https://viden.stil.dk/x/4gHD
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Children (34)
    Page: Praktikpladsen
    Page: Generelle hjælpeartikler
    Page: Styrelsen for It og Læring Support-blog
    Page: Netprøver.dk
    Page: Mine Realkompetencer
    Page: Min Kompetencemappe
    Page: Eksamensdatabasen
    Page: National trivselsmåling
    Page: Tilslutning
    Page: Brevportalen
Labels
Global Labels (1)
Outgoing Links
External Links (5)
    https://viden.stil.dk/pages/viewpage.action?pageId=11055929…
    https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Eksamensda…
    https://viden.stil.dk/display/STILVIDENOFFENTLIG/Tilslutnin…
    https://viden.stil.dk/display/DBUNGE/Ungedatabasen
    https://viden.stil.dk/display/OFFIPUNG
Institutionsregisteret (1)     Home page: Institutionsregisteret
Persondataforordningen (GDPR) | Styrelsen for It og Læring (1)     Page: Kontakt ministeriets databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Styrelsen for It og Lærings vidensbase (20)     Page: Sprogvurdering.dk
    Page: Praktikpladsen
    Page: Karakterdatabasen
    Page: Statistik & Analyse
    Page: ElevAdministrationen
    Page: Min Kompetencemappe
    Page: EASY-P
    Page: Sprogprøver
    Page: Egu
    Page: EASY-A
    Page: Materialeplatformen
    Page: Elevplan.dk
    Page: Meritbilag.dk
    Page: Praktik+
    Page: Mine Realkompetencer
    Page: Styrelsen for It og Læring Support-blog
    Page: National trivselsmåling
    Page: Navision Stat
    Page: Netprøver.dk
    Page: Datavarehuset
Infrastruktur (1)     Home page: Infrastruktur rettet mod Brugerportalinitiativet