Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Vælg efter emne nedenfor, se årshjulet, eller brug søgefeltet

Livesearch
spaceKey@current
additionalnone
placeholderSøg i alle artikler
labelsoptgrundskole

Info
iconfalse

Elevstamdata

Få hjælp til spørgsmål vedrørende elevstamdata, fx forældre/værgeoplysninger, opdatering af stamdata mm
Bemærk
Digitale oplæg for medarbejdere i grundskolen

Onsdag den 17. maj 2023 afholdt Styrelsen for IT og Læring et digitalt møde for medarbejdere på erhvervsuddannelser og 10. klasser der arbejder med Optagelse.dk

Mødet hed Afslutning af skoleåret i Optagelse.dk for EUD og 10. klasse. og handlede om hvad I, som modtagende institution, skal gøre i den sidste del af skoleåret  med tildelte ansøgere, retskravslister, videresendelse m.v.
Se eller gense det digitale møde på denne optagelse.
Powerpoint der blev benyttet til mødet finder du her.

UI Expand
titleTidligere digitale oplæg

Torsdag den 20. april 2023, afholdt styrelsen et digitalt oplæg omkring den afsluttende parathedsvurdering i Optagelse.dk for skoleåret 2023.
Webinaret var målrettet skolemedarbejdere og vejledere på skolerne.
Se eller gense det digitale møde på denne optagelse.
Powerpoint der blev benyttet til mødet finder du her.Den 27. februar og den 2. marts 2023, afholdt Styrelsen for IT og Læring en række digitale møder i  for medarbejdere på erhvervsskoler og 10.klasser der arbejder med Optagelse.dk
Webinaret hed: "Få en gennemgang af Optagelse.dk, og et overblik over hvad du skal gøre, hvornår og hvordan."
Se eller gense det digitale møde på denne optagelse.
Powerpoint der blev benyttet til møderne finder du her.Den 11. og 12. oktober 2022 | I forbindelse med ændringer i Optagelse.dk i år, afholdt Styrelsen for IT og Læring en række digitale møder i for medarbejdere på skolerne der arbejder med Optagelse.dk, 

Se eller gense det digitale møde på denne optagelse.
Powerpoint der blev benyttet til mødet finder du her

Info
iconfalse
Karakterer

Parathedsvurdering, adgang og

uddannelsesparathedsvurdering

klasselister

Få hjælp til karakterer og uddannelsesparathedsvurdering i Optagelse.dk

Info
iconfalse

Særligt for 10. klasser

Få hjælp til oprettelse af 10. klasses udbud og afhentninger af 10. klasses ansøgere


Se hvad der skal gøres hvornår

Få overblik over tidsfrister og procedurer for grundskolen, når en elev i grundskolen skal uddannelsesparathedsvurderes og søge videre til en ungdomsuddannelse eller 10. klasse.

Optagelse.dk | Årshjul Grundskoler
UI Expand
titleÅrshjul for grundskolemedarbejderen
Inkludér side
Optagelse.dk | Årshjul Grundskoler
Info

Se samlet Årshjul - optagelsesproces til ungdomsuddannelserne

Uddrag
hiddentrue

Inkludér side
GFOPTPUBLIC2:Medarbejder på grundskole | Optagelse.dk
GFOPTPUBLIC2:Medarbejder på grundskole | Optagelse.dk