Betingelser for adgang

Der gældende følgende betingelser for at komme i betragtning til at få adgang til at benytte elevadministration.stil.dk:

 1. For at benytte elevadministration.stil.dk skal jeres institution godkendes af Styrelsen for It og Læring (STIL)
 2. Kun grundskoler uden et grundskolerettet elevadministrativt system (system, der automatisk importerer persondata til Unilogin) kan komme i betragtning
  1. I skal have undersøgt løsninger på markedet og ikke fundet det muligt at anskaffe et elevadministrativt system. Der henvises til en relevant brancheforening for vejledning eller hjælp til at søge
  2. Årsagen til, at det ikke har været muligt at skaffe et elevadministrativt system, skal uddybes
  3. Adgangen til ea.stil.dk skal betragtes som midlertidig og det forventes, at I fortsat søger at finde en kommerciel løsning
 3. Elevadministration.stil.dk er ikke designet til at håndtere mange elever. Har man mere end 50 elever, skal man finde en anden løsning.

I forbindelse med lukning af Unilogin brugeradministration den 17. oktober, tilsidesættes ovenstående kriterier midlertidigt.

Alle institutioner der har aktive brugere som er oprettet på ba.emu.dk vil i uge 39 blive tilsendt to dataanmodninger på tilslutning.stil.dk som skal godkendes (punkt 3 i nedenstående vejledning), for at få adgang til elevadministration.stil.dk. Der er som udgangspunkt ingen frist for at godkende anmodningerne. Når anmodningerne er godkendt, og de nødvendige rettigheder til Elevadministration.stil.dk tildelt (punkt 4 i nedenstående vejledning) vil der være adgang til at administrere brugere på Elevadgang.unilogin.dk.


Fremgangsmåde - anmod om adgang til Elevadministration.stil.dk

Opret og indmeld supportsag via denne kontaktformular

 (Hvis du ikke har indmeldt en sag tidligere, skal du oprette dig som bruger i supportportalen først ved at klikke på linket 'Tilmeld dig en konto').

Ved oprettelse af sagen skal du oplyse, at du ønsker adgang til elevadministration.stil.dk samt angive følgende i beskrivelsesfeltet:

 1. Institutionsnummer
 2. CVR nummer
 3. P-nummer
 4. Årsagen til at det ikke har været muligt at skaffe et elevadministrativt system.

Styrelsen for It og Læring godkender eller afviser anmodningen

Svar gives direkte i sagen.

Godkend anmodning om dataadgang via Tilslutning.stil.dk

 1. Styrelsen for It og Læring fremsender anmodning om dataadgang via Tilslutning.stil.dk.
 2. Log på Tilslutning.stil.dk og godkend anmodning om dataadgang
  1. Se vejledninger til Tilslutning.stil.dk

Tildel de nødvendige rettigheder i NemLog-in og log ind

Der logges på portalen med NemLog-in med rettigheden 'ElevAdministration: Ret til at administrere aftaler på elevadministration.stil.dk' tilknyttet.

Din virksomheds NemLog-in administrator kan tildele rettigheden på https://brugeradministration.nemlog-in.dk/.