septoktnovdecjanfebmaraprmajjunjulaug
Optagelsesproces

Afklaring →

Ansøgning →

Behandle ansøgninger →

Optag


Ansøger

Ansøger til ungdomsuddannelser eller 10. klasse kan fra den 15. januar 2024 tilføje ønsker, vedhæfte bilag og studievalgsportfolio.

Når ansøgning er gennemført, skal den efterfølgende underskrives af forældre.

Se vejledning om, hvordan du laver og godkender din ansøgning ved at følge dette link.

Ansøgere der går i 9. eller 10. klasse kan fra samme dato, på fanen Forudsætninger se hvilke uddannelser ansøger er blevet vurderet parat til, i 1. uddannelsesparathedsvurdering.

Frist den 1. marts 2024

  • Eleven skal have underskrevet ansøgningen senest 1. marts kl. 23.59 for at ansøgningen er rettidig. 
  • Der kan ikke ansøges med forrang efter denne dato
Den centrale elevfordeling behandler og fordeler ansøgninger med gymnasiale ønsker i perioden: 19. marts - 23. april 2024

Alle ansøgere, med en gymnasial uddannelse som deres 1. prioritet der er underskrevet inden denne dato, fordeles. 


Optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser.

Den 24. april 2024

Bemærk: Optagelsesprøven den 24. april kan kun benyttes af ansøgere, hvor det inden prøveafholdelsestidspunktet kan afgøres, at ansøgeren ikke har, eller kan opnå, retskrav på optagelse

Læs mere om optagelsesprøven her

Den 24. april 2024

Uddannelsesstederne behandler ansøgningerne, før du får svar.


Du kan forvente svar fra 10.klasser og EUD skoler senest den 1. juni.

Søger du gymnasial uddannelse vil du få svar om pladsreservation senest den 4. maj

Den 4. maj 2024
Optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser.

Den 14. juni 2024

Læs mere om optagelsesprøven her

Den 14. juni 2024

Optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser.

Den 1. juli 2024

Læs mere om optagelsesprøven her

Den 1. juli 2024

Optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser.

Den 6. august 2024

Læs mere om optagelsesprøven her

Den 6. august 2024

Optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser.

Den 26. august 2024

Læs mere om optagelsesprøven her

Den 26. august 2024

ForældreForældre skal underskrive ansøgningen, efter barnet har godkendt.

Husk at ansøgningen bliver underskrevet, ellers afsendes den ikke.

Se vejledning om, hvordan du underskriver ansøgningen ved at følge dette link.

Frist den 1. marts 2024

  • Forældre skal have underskrevet ansøgningen senest 1. marts kl. 23.59 for at der kan ansøges med forrang.   
  • Der kan ikke ansøges med forrang efter denne dato

Tilbage til Optagelse.dk årshjul oversigt