For at få adgang til eksamensdatabasen som institution, skal følgende forudsætninger være opfyldt

Godkendt dataaftale i UNI-Login

Udbyderen af jeres administrationssystem skal fremsende en dataaftale som skolens UNI-Login Brugeradministrator skal godkende via UNI-Login Brugeradministration. Se i vejledningen Godkendelse af dataaftale.

Tildel Brugeradministrator-rettighed

Når aftalen er godkendt kræves det, at medarbejderen som skal logge ind på Eksamensdatabasen.dk har fået rettighed som brugeradministrator på ba.emu.dk (unilogin).

Skolens UNI-Login Brugeradministrator kan tildele denne rettighed. Se vejledningen: Sådan tildeler man rettigheder i UNI-Login Brugeradministration.

CPR-identificering i UNI-Login og NemID

For at få adgang skal man være identificeret med CPR-nummer i både UNI-Login samt på sit NemID. Et personligt NemID vil altid have oplysninger om cpr-nummer, men en NemID medarbejdersignatur har ikke altid. På denne side kan du tjekke, om din NemID medarbejdersignatur er registreret med cpr-nummer. Hvis ikke, skal du - eller skolens administrator - kontakte Nets for at få hjælp til at registrere cpr-nummeret.