Begrænsninger for adgang

Det er udelukkende medarbejdere, som kan logge ind på Eksamensdatabasen.

Der er ingen adgang for private brugere. Privatpersoner henvises til minkompetencemappe.dk, hvor de kan se beviser. På minkompetencemappe.dk vises kun indberettede beviser. Dvs. at karakterer, som er indberettet som enkeltkarakterer, har privatpersoner ikke adgang til.

Der kan kun indberettes til eksamensdatabasen via eksternt system.

For at få adgang til at kunne overføre fra dit administrative system til eksamensdatabasen, skal der være en godkendt dataaftale i tilslutning.stil.dk. Det er dit administrative system, som sender anmodningen.

Hvad kræver det for at kunne logge ind?

For at logge på eksamensdatabasen, kræver det at du har:

  • Medarbejdersignatur/NemID nøglefil tilknyttet det korrekte CVR-nummer eller P-nummer samt dit personnummer (CPR).

  • NemLogin-in rettigheden "Eksamensdatabasen: Giv rettigheder til at se data" på din medarbejdersignatur  

Find hjælp til at få NemLog-in rettigheden på den rigtige måde

Hvad hedder rettigheden til eksamensdatabasen i NemLog-in brugeradministration?

Den rettighed man skal bruge til eksamensdatabasen hedder:

» Eksamensdatabasen: Giv rettigheder til at se data «

Efter den 7. februar 2023, skal du have denne rettighed tilknyttet din medarbejdersignatur for at kunne logge ind på eksamensdatabasen.dk og se de data din institution har indberettet.

Hvordan får man tildelt rettigheden?

Det er din nemlog-in brugeradministrator der skal tildele dig rettigheden og foretage de relevante ændringer på din medarbejdersignatur. Det hele foregår inde på nemlog-ins brugeradministration:

→ https://brugeradministration.nemlog-in.dk 

Der kan være interne procedurer for at anmode om rettigheder i din organisation. Tjek derfor altid med din organisation, hvad du skal gøre for at få rettigheden tildelt.

→ Hvem er min NemLog-in administrator?

Ændringer i rettigheder skal IKKE foretages på eksamensdatabasen.dk, vores support kan IKKE hjælpe dig med at få tildelt rettigheden.  

Hvad skal man være særligt opmærksom på?

(tick) Rettigheden "Eksamensdatabasen: Giv rettigheder til at se data" skal gives til medarbejdere på ungdomsuddannelser der indberetter data til eksamensdatabasen. Med rettigheden kan man logge ind og lave opslag i institutionens egne data.

(tick) Alle CVR og P-numre på din medarbejdersignatur skal være i overensstemmelse med institutionsregistret. Tjek registret her: Institutionsregisteret

(tick) Personnummer (CPR) skal være tilknyttet medarbejdersignaturen.

Du kan tjekke om dit CPR-nummer fremgår af din medarbejdersignatur ved at

(error) Rettigheden må ikke tildeles i kraft af brugergrupper - det kan tjekkes og rettes af din brugeradministrator.

(error) Rettigheden må ikke tildeles på SE-nummer. Den skal enten være tilknyttet CVR eller P-nummer - se næste afsnit.

Kan man nøjes med at få adgang til enkelte afdelinger i organisationen?

Ja, det kan man godt, så længe de har forskellige p-numre i institutionsregisret. Rettigheden kan enten tilknyttes et CVR-nummer eller et p-nummer. Dette administreres af brugeradministratoren i nemlog-in brugeradministration. 

(tick) Hvis rettigheden tildeles på CVR-niveau, vil brugeren få adgang til data for alle organisationens underafdelinger

(tick) Hvis rettigheden begrænses til en bestemt p-enhed, vil brugeren kun få adgang til data fra institutioner med dette p-nummer. 

(info) Hvis brugeren skal have adgang til mere end én underafdeling, men ikke hele organisationen, skal rettigheden tildeles flere gange - én gang for hver p-enhed brugeren skal have adgang til (og begrænset til de respektive p-numre).

(info) En rettighed på CVR-niveau overskriver en rettighed begrænset til et p-nummer. Hvis brugeren således både har rettighed til hele organisationen og samtidig rettighed til et bestemt p-nummer, vil det være rettigheden til hele organisationen der er gældende.  

Som brugeradministrator kan du tildele en rettighed til en bruger, så den er begrænset til institutionens p-enhed. For at gøre dette, er der to ting der er vigtige:

1) Lad være med at sætte kryds i blokken "Uddannelse og prøver". Fold den ud ved at trykke på krydset til højre, og sæt hak i den individuelle rettighed.

 

2) Inden du klikker på "Tildel" i bunden, skal du være opmærksom på den grå boks. Har kan man vælge at tildele rettigheden på tre forskellige niveauer - CVR, P-nummer og SE-nummer. Vælg den midterste "Begræns til P-enhed" og find P-nummeret på listen i drop-down-menuen ved siden af. Herefter kan du tildele rettigheden.

 

Kontakt Erhvervsstyrelsens Kundecenter, hvis du har brug for mere hjælp til, hvordan du tildeler rettigheder eller anvender brugeradministrationsværktøjet i øvrigt. På linket finder du også de officielle vejledninger til værktøjet for brugeradministratorer.

Kan jeg selv tjekke, om jeg har rettigheden på det rigtige niveau?

Gå til https://brugeradministration.nemlog-in.dk og log på med din medarbejdersignatur.

1) gå ind på "Min profil" i menuen til højre

2) se under "Brugerens rettigheder" om du kan finde rettigheden "Eksamensdatabasen: Giv rettigheder til at se data". Hvis ikke, er det fordi du mangler rettigheden, og du skal kontakte din brugeradministrator.

3) hvis feltet i kolonnen "Organisationsenhed" ud for rettigheden er tomt, er det fordi du har adgang til hele organisationen. Hvis der derimod står nummer og navn på en P-enhed, har du adgang til denne institution. 

(info) Hvis rettigheden optræder flere gange på listen, har du adgang til summen af de tildelte rettigheder.  

Eksempel:

Hvis du mener der er fejl dine rettigheder og/eller adgangsniveauer, skal du kontakte din brugeradministrator.

Har du brug for mere hjælp?

Gå til erhvervsstyrelsens support-side på dette link. Her kan du finde vejledninger, svar på ofte stillede spørgsmål og kontakte deres tekniske support.

Læs mere om tilkøb af CPR-tilknytning på dette link: https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/medarbejdersignatur/administrator/Pages/tilkoeb-cpr-tilknytning.aspx