Eksamensdatabasen er udviklet for Undervisningsministeriet og indeholder gymnasiale beviser, fx studenter- og HF-eksamensbeviser, HHX og HTX-beviser. Der medtages desuden AMU-beviser.

Eksamensdatabasen er udelukkende et opslagsværktøj for dig som medarbejder. Der kan ikke indberettes beviser eller karakterer fra hjemmesiden.

Indberetningsoversigt

 • Der kan søges på forskellige parametre og efter alle typer beviser og karakterer via menupunktet 'Indberetningsoversigt':

Billedet viser menuen Indberetning og herunder menupunktet Indberetningsoversigt.

 • Hvis en indberetning er fejlet, vil den vises i søgningen. Ved klik på indberetningslinje vises der yderligere detaljer om indberetningen, fx fejlbesked og fejlkode
 • Er beviset indlæst, kan resultatet benyttes til at se detaljer om beviset/karakteren
 • Knappen 'Ind Xml' kan benyttes til at se XML'en, som beviset/karakteren er indberettet med:

Billedet viser et eksempel på en fejlet indberetning i Eksamensdatabasen, samt knappen Ind Xml.

Opslag

 • Indberettede beviser/prøvebeviser/karakterer vil fremgå under menupunktet 'Opslag'
 • Oversigten er opdelt i  'GYM' og 'AMU'. Der kommer også et punkt for 'EUD'
 • Der kan søges på forskellige parametre. Der skal dog vælges type og et andet afgrænsningskriterium.

Billedet viser menuen Indberetning, herunder menupunktet Opslag.

Valideringsmodellen

 • Valideringsmodellen består af information hentet fra uddannelsesmodellen (UMO), og benyttes til at validere, at information på beviser og karakterer er korrekt  
 • Valideringsmodellen viser uddannelse og fag i skoleårsvisning. Der kan sorteres på valideringsversion og på piletasterne øverst
 • Ved brug af knappen 'Eksporter fag som CSV' er det muligt at eksportere CSV-fil og benytte listerne i Excel-ark 
 • Modellen indeholder information om uddannelse og fag, karakterer, skala, eksamenstyper og regelgrundlag
 • GYM, AMU og EUD har hver sin valideringsmodel
 • Hvert skoleår har sin egen udgave af valideringsmodellen, som kan vælges i menuen øverst til venstre
 • Klikkes der på en specifikation, kommer der detaljer om fag under uddannelse frem i bunden af siden
 • På samme måde kan man få detaljer frem under de andre menupunkter i uddannelsesmodellen

Billedet viser placeringen af menuen Valideringsmodel samt et eksempel på et opslag i denne.