I de sidste uger af oktober frem til og med den 30. november skal skal landets erhvervsskoler oprette EUD udbud for det kommende skoleår på Optagelse.dk.

Grundforløb 1. del udbud er de udbud, ansøgere fra grundskolen søger iblandt.
Ansøgere uden for skole søger typisk blandt Grundforløb 2. del

Bemærk

Det er vigtigt, at I får jeres udbud meldt Klar til godkendelse senest den 30. november. Jeres udbud bliver derefter sat Godkendt til offentliggørelse af Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet medio december.

I har selv ansvaret for, at jeres udbud overholder gældende regler og udbudsgodkendelser.

For at kunne oprette eller redigere et eksisterende grundforløb 1. del udbud, skal du være oprettet som medarbejder i Optagelse.dk, og have rettigheden Opretter
Hvis du er i tvivl om rettigheder, skal du kontakte din Optagelse.dk brugeradministrator.

Sådan opretter du et nyt Grundforløb 1. del udbud 

 1. Log ind på Optagelse.dk
  Sådan logger du ind.

 2. Klik på knappen Udbudsoplysninger

 3. Vælg Erhvervsudbud


 4. Vælg Skoleår øverst i højre hjørne

 5. Kontroller, at sidste års overførte fagretninger stemmer overens med de fagretninger, I ønsker i det kommende skoleår.

   Sådan kontrollerer du de overførte fagretninger.

  Slet de fagretninger, som I ikke ønsker at tilbyde til næste skoleår. 
  Bemærk at slettede fagretninger fra tidligere skoleår desværre er blevet kopieret med over. Det betyder, at I skal kontrollere samtlige fagretninger og slette dem, I ikke ønsker at tilbyde til næste skoleår.

  For hver fagretning skal du kontrollere følgende:

  • Ansøgningsperioden skal være fra 1. januar 2020 til 1. september 2020 eller senere.
  • Fagretninger, der har studiestart i perioden 1.8.2020 til 31.7.2021, skal oprettes i skoleåret 2020/2021.
  • Fagretningen har en sigende titel. Titlen skal give ansøgeren en fornemmelse af, hvad fagretningen drejer sig om, og hvilket grundforløb 2 den peger i retning af.
  • Fagretningen er kun knyttet til ét hovedområde.
   Hvis I har en generel fagpakke, som dækker mere end ét hovedområde, så sørg for at fagpakkens titel og de grundforløb 2, der peges på, hænger logisk sammen.
 6. Skal I oprette nye Grundforløb 1. del udbud klik Tilføj Fagretning og udfyld punkterne i udbuddet 

   Se gennemgang af de forskellige punkter..

  Siden Udbud indeholder to faneblade: Udbud og Historik og noter.

  Der er 12 punkter til et grundforløb 1.dels udbud. Disse gennemgås i detaljer herunder.


  1. Tilstand

  Tilstand viser udbuddets aktuelle status. Et udbud kan være i ét af fem følgende tilstande:

  • Afvist - Har du behov for at redigere et udbud, der er Godkendt til offentliggørelse eller Klar til godkendelse, skal udbuddet afvises af Styrelsen for It og Læring. Herefter kan du redigere udbuddet.
  • Godkendt til offentliggørelse – Når et udbud er blevet godkendt, vil det være i denne tilstand. Det er ikke muligt at redigere et udbud, der har status godkendt til offentliggørelse.
  • Inaktiv – Et inaktivt udbud er ikke synlige for ansøgere. Udbud, der er inaktive, bliver kopieret over til efterfølgende skoleår. Det er derfor en god idé at sætte et udbud som inaktiv, hvis det for eksempel er et udbud, der kun udbydes hvert andet år.
  • Klar til godkendelse – Når du er færdig med at oprette eller redigere et udbud, skal du sætte det klar til godkendelse ved trykke på Klar til godkendelse. Er det efter deadline d. 30. november, kontaktes supporten for Optagelse.dk så udbuddet kan godkendes. Det er ikke muligt at redigere et udbud, når det er klar til godkendelse.
  • Under redigering – Et nyt, overført eller afvist udbud der er ændret, vil stå i denne tilstand. Når det er færdigredigeret sættes det i tilstanden klar til godkendelse.
  2. Titel

  Et Grundforløb 1. del har en valgfri tittel. Vær opmærksom på, at det skal være en sigende titel der skal give ansøgeren en fornemmelse af, hvad grundforløbet drejer sig om, og hvilke grundforløb 2. del forløbet peger i retning af.

  Under titlen findes der to tjekbokse bokse: Udbyder eux på denne uddannelse, hvis du sætter markering her kan du også markere at .

  Vær opmæksom på at hvis du redigerer et udbud, er det ikke muligt at redigere titlen eller EUX krav.

  3. Beskrivelse

  Beskrivelsen af fagretningen benyttes til Uddannelsesguidens fagnøgle.
  Denne tekst vises altså ikke for ansøgeren når de er i gang med at finde uddannelsen på Optagelse.dk.

  4. Fagretningen fører frem til disse uddannelser på Grundforløb 2. del

  Her vælges de grundforløb 2. del, som fagretningen retter sig mod.  Der kan vælges op til 25 grundforløb 2. del.

  5. Hovedområde

  Grundforløb 1. del kan kun være knyttet til ét hovedområde. Hvis I har en generel fagpakke, som dækker mere end ét hovedområde, så sørg for at fagpakkens titel og de grundforløb 2, der peges på, hænger logisk sammen.

  Hvis du redigerer et udbud, er det ikke muligt at ændre hovedområde.
  Er der fejl i udbuddet vedr. hovedområde, skal udbuddet derfor slettes og oprettes på ny.

  6. Udbydende institution

  Feltet Udbydende institution kan ikke ændres. Det er sat til den valgte institution fra medarbejderforsiden.

  7. Uddannelsen foregår på

  Her vælger du hvor selve uddannelsen foregår, hvis der er under- eller hovedinstitutioner vil de fremgå på denne dropdown.
  Vær opmærksom på at adressen fra dette felt bliver vist for ansøgerne på uddannelsens side på ug.dk.

  Foregår uddannelsen på en institution der ikke er hoved- eller underinstitution kan man med Benyt alternativ knappen vælge mellem alle institutioner i Optagelse.dk

  Klik på ok når den rette institution står under Institutionsoplysninger.

  8. Ansøgningen sendes til

  Her vælger du hvilken institution der modtager ansøgningerne. Hvis der er under- eller hovedinstitutioner vil de fremgå på denne dropdown.

  9. Ansøgningsperiode

  I feltet Fra: angiv ansøgningsperiodens startdato (første dag det kan søges).
  I feltet Til: angiv ansøgningsperiodens slutdato (sidste dag det kan søges).

  For at sætte datoerne skal du trykke på kalenderikonet ud for datofeltet, og så vælge den ønskede dato i kalenderen der kommer frem.
  Alternativt kan du skrive datoen direkte ind på formen dd-mm-åååå

  10. Studiestart

  I feltet Fra: angiv uddannelsens startdato

  For at sætte datoen skal du trykke på kalenderikonet ud for datofeltet, og så vælge den ønskede dato i kalenderen der kommer frem.
  Alternativt kan du skrive datoen direkte ind på formen dd-mm-åååå

  11. Noter til historikken

  Feltet Noter til historikken er udelukkende til intern brug. Ansøgere kan ikke se noterne.
  Du kan se udbuddets noter fra fanen Historik og noter. Her kan du også se, hvem der har redigeret udbuddet og hvornår.

  12. Bundmenuen i udbud

  Når du opretter et nyt udbud, er det ikke alle knapper i bundmenuen, der er aktive. Redigerer du i et udbud, er samtlige knapper aktive.

  • Annullér – Klikker du på Annullér, bliver dine rettelser og ændringer ikke gemt, og du kommer tilbage på Udbudsadministration.
  • Gem – Ændringerne bliver gemt, og du kommer tilbage Udbudsadministration.
  • Klar til godkendelse - Når udbuddet er oprettet korrekt og gemt, skal du klikke på klar til godkendelse
  • Slet – Sletter det aktuelle udbud. Du kan ikke slette et udbud, der er klar til godkendelsegodkendt til offentliggørelse, eller har modtaget ansøgere. Er et udbud blevet slettet, kan det ikke aktiveres igen.
  • Inaktivér - Knappen Inaktivér gør udbuddet inaktivt i skoleåret, men det vil stadig blive kopieret til næste skoleår i efterårets oprulning.
  • Vis – Viser udbuddet, som ansøger vil se det.
 7. Husk at klikke på Gem

 8. Når alle udbud ser ud, som I ønsker dem, skal I gøre dem Klar til godkendelse.
  Vi anbefaler, at I markerer dem i listen og klikker på knappen Klar til godkendelse. Alternativt kan I åbne hvert enkelt udbud og klikke på knappen Klar til godkendelse i bunden af siden.

  OBS! Når udbuddene er Klar til godkendelse, kan I ikke længere redigere dem. Skal I redigere i et udbud, efter det er gjort Klar til godkendelse, skal I kontakte supporten.

Udbud kan først ses af ansøger, når STUK har markeret i Optagelse.dk, at de er Godkendt til offentliggørelse, og ansøgningsperioden er startet.

Hvis I ønsker at se udbuddet, som det ser ud for ansøger, kan I åbne det og klikke Vis nederst på siden.