Nyeste Version 5.8 - 10. oktober 2023 - se øvrige releasenotes her.

Udvidelser

Elevoversigt: Medtag virksomhedsoplysninger i regneark

Når man downloader regnearket med data dannet fra elevoversigten, indeholder filen nu virksomhedens navn, adresse, postnummer, P-nummer og CVR-nummer.

Uddannelsesaftaler: Liste over uddannelsesforløb uden uddannelsesvej

På oversigten over uddannelsesaftaler kan skolerne se en liste over uddannelsesforløb uden uddannelsesvej, så disse efterfølgende kan angives korrekt, for at sikre refusion til virksomhederne fra AUB.

Fejlrettelser

Uddannelsesaftaler: Registrering af ophævelser kan ikke gemmes

Nogle skoler oplevede, at der ved klik på "Gem ændringer" på registreringstrinnet på en ophævelse, ikke blev gemt de valgte registreringer. Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftaler: Fejl ved for- og færdigregistrering af nogle aftaler

Nogle skoler oplevede, at der kom en ukendt fejl ved for- eller færdigregistrering af nogle uddannelsesaftaler. Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftaler: Kan ikke sende aftale til underskrift hos virksomhed

Nogle skoler oplevede, at en aftale ikke kunne sendes til underskrift hos virksomhed, medmindre man redigerede i fluebenet "Påbygning forlænger aftaleperioden". Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftaler: Kan ikke ændre uddannelse til tidligere version ved redigering af aftale

Skoler oplevede, at der ikke kunne vælges en tidligere version af en uddannelse ved redigering af uddannelsesaftaler. Fejlen er rettet.

Elevoverblik: Analog ophævelse er færdigregistreret, men vises som forregistreret under aftaledokumenter på elevoverblikket

Skoler oplevede, at status på uddannelsesaftaler, tillæg og ophævelser ikke altid skiftede til korrekt status på elevoverblikket. Fejlen er rettet.

Elevoverblik: Kan ikke gemme dato for forventet udlært på uddannelsesforløb

Nogle skoler oplevede, at datoen "Forventet udlært" ikke blev gemt, når man redigerede et uddannelsesforløb uden en dato i feltet. Fejlen er rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på viden.stil.dk.

Releasedato 10. oktober 2023