På denne side finder du ofte stillede spørgsmål og svar, der vedrører 10. klasse ansøgninger til næste skoleår.


Hvordan henter vi alle bilag på én gang?

Du kan hente alle bilag for den enkelte ansøgning ved at klikke på linket i Bilag-kolonnen. Her kan du enten hente alle bilag til ansøgningen som en zip-fil eller hente hvert bilag enkeltvis.

Det er ikke muligt at hente alle bilag på alle ansøgninger på én gang.

Hvor kan jeg se ansøgerens karakterer?

Optagelse.dk har ikke standpunktskaraktererne på ansøgerne og kan derfor ikke sende standpunktskaraktererne med i ansøgningen. 

Ansøgeren kan dog have uploadet et bilag med standspunktskarakterer.

Er der et bevis i Karakterdatabasen (KDB) bliver beviset sendt med ansøgningen. 

Hvordan afviser vi ansøgere, vi ikke kan optage?

Kan I ikke optage en ansøger, kan I bede ansøgeren om at lave en omprioritering eller omvalg af sine ønsker. Dermed får ansøgeren et nyt uddannelsesønske på 1.prioriteten.

Kontakt ansøgeren og bed dem om at:

  • Forældre fjerner underskrift
  • Ansøger laver nyt uddannelsesønske eller bruger et lavere prioritetsønske
  • Sætter ovenstående ønske som 1. prioritet
  • Forældre underskriver igen (dette er vigtigt, da ansøgningen ellers ikke vil blive afsendt)
Hvordan kan jeg se, om en ansøger har søgt om særlige hjælpemidler?

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at se, om en ansøger har søgt om særlige hjælpemidler. Optagelse.dk arbejder på at få dette implementeret og regner med, at det bliver muligt at se i medio april.

Hvorfor kan jeg ikke se CPR og adresse på nogle ansøgere?

Ansøgere som har oprettet ansøgningen med sms-kode i stedet for MitID, kan ikke verificeres i CPR-registret. Derfor vil CPR-nummer og adresse ikke være tilgængelig på denne type ansøgere, da vi henter disse informationer fra CPR.