Gem dine søgefiltre og -resultater

Du har mulighed for at gemme specifikke søgeresultater samt -filtre, som du gerne vil bruge igen. Du kan gemme søgeresultater og -filtre som et bogmærke i din browser. Du kan gemme siden med et relevant navn, så du let kan genkende søgningen. Når du senere klikker på bogmærket i browseren, vil du få vist dine valgte filtre og søgeresultat i Lærepladsen.dk.

Hvilke elever vises i skolens elevoversigt?

Når du er logget ind, kan du efterfølgende vælge, om du vil logge ind som:
 • 'Skolemedarbejder'
 • 'Virksomhed' (=skolen som virksomhed)

I nedenstående er det beskrevet, hvilke elever, som vises i elevoversigten, afhængigt af om du vælger visning som 'Skolemedarbejder', eller som 'Virksomhed'.

Elevoversigt som 'Skolemedarbejder'

Eleverne, som fremgår af elevoversigten er: 

 • Elever indberettet fra skolens studieadministrative system
 • Elever som ikke er afgangsmeldt fra skolen
 • Elever, som har en elevtypeperiode, hvor dags dato ligger inden for, eller en elevtype med fremtidig startdato eller har status 'Søgende' i EASY-P.

Elevoversigt som 'Virksomhed'

Eleverne, som fremgår af elevoversigten er: 

 • Elever med en uddannelsesaftale med skolen som lærested eller har en aftale om skoleoplæring med skolen
 • Uddannelsesaftalen eller aftalen er igangværende eller afsluttet inden for den seneste månedMails systemet automatisk sender til elever vedr. profilsynlighed samt profiludløb

Nedenstående mails sendes til elever som notifikations i forhold til deres profils synlighed samt udløb af deres profil.

Mails sendes når

Sendes til elever

Beskedens indhold

Der er 7 dage før elevens profil udløber I skoleoplæring

Hej Elevnavn

En profil på Lærepladsen.dk bliver automatisk usynlig for virksomhederne efter tre måneder.

Din profil bliver usynlig for virksomhederne d. (dato angivet).

Da du er skoleoplæringselev, skal du have en synlig profil.

Log ind på Lærepladsen.dk klik på 'Rediger din profil' og klik på knappen 'Forlæng synlighed'. Herefter vil din profil være synlig de næste 3 måneder.

Der er 7 dage før elevens profil udløber Som ikke er i skoleoplæring

Hej Elevnavn

En profils synlighed overfor virksomhederne på Lærepladsen.dk udløber automatisk efter tre måneder.

Din profil bliver usynlig for virksomhederne d. (dato angivet).

Hvis du stadig søger læreplads, skal du inden denne dato logge ind på Lærepladsen.dk, klikke på 'Rediger din profil' og klikke på knappen 'Forlæng synlighed'. Herefter vil din profil være synlig de næste 3 måneder.

Profilen udløber I skoleoplæring

Hej Elevnavn

Din profil på Lærepladsen.dk er i dag blevet usynlig for virksomhederne.

Da du er skoleoplæringselev, skal du have en synlig profil.

Log ind på Lærepladsen.dk, klik på 'Rediger din profil' og klik på knappen 'Forlæng synlighed'. Herefter vil din profil være synlig de næste 3 måneder.

Profilen udløber Som ikke er i skoleoplæring

Hej Elevnavn

En profils synlighed overfor virksomhederne på Lærepladsen.dk udløber automatisk efter tre måneder.

Din profil er i dag blevet usynlig for virksomhederne.

Hvis du stadig søger Læreplads, skal du logge ind på Lærepladsen.dk, klikke på 'Rediger din profil' og klikke på knappen 'Forlæng synlighed'. Herefter vil din profil være synlig for virksomhederne de næste 3 måneder.

Elev har synlig profil samt indgået uddannelsesaftale

Hej Elevnavn

Du har en synlig profil Lærepladsen.dk samtidig med, at du har indgået en uddannelsesaftale.

Når du ikke længere søger læreplads, skal du gøre din profil ikke-synlig.

Er du i skoleoplæring, må du først gøre din profil ikke-synlig, når du stopper i skoleoplæring. 

SMS'er systemet automatisk sender til elever vedr. profilsynlighed samt profiludløb

SMS sendes når

Sendes til elever

Beskedens indhold

7 dage før profil udløberI skoleoplæringDin profil på Lærepladsen.dk bliver usynlig om en uge. Hvis du stadig søger praktikplads, skal du logge ind og gemme din profil igen. Mvh. Lærepladsen.dk
Der er 7 dage før elevens profil udløber I skoleoplæringDin profil på Lærepladsen.dk bliver usynlig om en uge. Du skal derfor logge ind og gemme din profil igen for at forblive synlig. Mvh. Lærepladsen.dk
Profilen udløber I skoleoplæringDin profil på Læpladsen.dk er blevet usynlig. Du skal derfor logge ind og gemme din profil igen for at forblive synlig. Mvh. Lærepladsen.dk
Profilen udløber ikke er i skoleoplæringDin profil på Lærepladsen.dk er blevet usynlig. Hvis du stadig søger praktikplads, skal du logge ind og gemme din profil igen. Mvh. Lærepladsen.dk

Præfabrikerede filtre til søgning på elever

I det nedenstående er forslag til filtre, der efter login som skolevejleder, blot skal klikkes på, for at tilgå søgningen på elevoversigten. Filtrene kan naturligvis udbygges med fx uddannelse eller anden periode afhængig af behov.Filter og søgeresultat kan genbruges ved at gemme siden som et bogmærke i browseren. Gem siden med et relevant navn, så du let kan genkende søgningen. Når du senere klikker på bogmærket i browseren, vil du få vist dine valgte filtre og søgeresultater igen.


Se elevs aktivitetslog

Som skolevejleder har du mulighed for at se en elevs aktiviteter på Lærepladsen.dk i elevens aktivitetslog. Det fremgår blandt andet af aktivitetsloggen, hvornår eleven har gjort sin profil synlig, og hvornår den eventuelt er gjort usynlig.

Find en elevs aktivitetslog

 1. Log på MitID organisationsadministrationer med medarbejdersignatur
 2. Klik på 'Min profil' og tjek om du har rettigheden 'Lærepladsen.dk Skolevejleder'
 3. Klik på menupunktet 'Elevoversigt'
 4. Fremsøg eleven og klik på elevens navn
 5. Klik på 'Aktivitetslog' 

Bemærk: Du bør kun se oplysninger om de elever, du har et aktuelt arbejdsbetinget behov for at se oplysninger om.

Hjælp elever i deres søgning efter stillingsopslag og læreplads

Du kan efter aftale med elever hjælpe dem i forbindelse med deres søgning efter stillingsopslag og lærepladser. Helt konkret har du mulighed for at logge ind i Lærepladsen.dk som eleven.

Du har herefter mulighed for:

 • At søge efter stillingsopslag og lærepladser via det almindelige søgeværktøj, som også tager afstand fra elevens bopæl i betragtning. Herfra kan opslag og godkendte læresteder overføres direkte til elevens søgelog med brug af bogmærker
 • At gå til elevens søgelog og her registrere virksomheder, som eleven kan søge

Bemærk: Du må kun logge ind som eleven efter specifik aftale herom.

Vælg elever til din egen elevoversigt

Du bør kun se de elever, som du har et aktuelt, arbejdsbetinget behov for at se oplysninger om. Du vælger de elever, som du skal kunne se informationer om, ved at følge nedenstående fremgangsmåde.

Udvælg elever til din elevoversigt 

 1. Log på MitID organisationsadministrationer med medarbejdersignatur
 2. Klik på menupunktet 'Elevoversigt'
 3. Klik på 'Vælge dine elever'
 4. Klik på stjernen ud for elevens navn
 5. Når du er færdig med at vælge dine elever, trykker du på 'Afslut'
 6. Når du logger ind på Lærepladsen.dk næste gang, vil dine valgte elever være gemt

Bemærk: Listen over dine elever opdateres ikke automatisk med nye elever, så hvis du bliver tilknyttet nye elever, skal du følge ovenstående beskrivelse og tilføje dem. 

Skolers indberetning af elevers fravær danner grundlag for information om fravær til virksomheder

Virksomheder kan abonnere på fraværsbeskeder om de elever, som er tilknyttet deres virksomhed. Det har stor betydning for beskedernes værdi for virksomhederne, at skolerne er præcise i deres registrering af elevers fravær. Nedenstående er de typer beskeder, som virksomhederne kan abonnere på. STIL opfordrer til, at fravær registreres straks det konstateres, så virksomhederne er godt informerede og har mulighed for at reagere på beskederne.

Beskedtype

Tidspunkt for afsendelse af besked

Straksbesked om fraværSendes senest 30 minutter efter, at fraværet er registreret - dog kun i tidsrummet kl. 7.00 – 18.00. Der sendes ikke fraværsbesked om fravær registreret efter kl. 17.00.
Opsummeret fraværsbesked pr. dagDen daglige opsummering sendes om eftermiddagen kl. 16 på dagen for fraværet. Dvs. hvis fraværet registreres efter kl. 16, modtager virksomheden ikke denne besked.
Opsummeret fraværsbesked pr. ugeDen ugentlige opsummering sendes mandag morgen kl. 8 for den foregående uges fravær.

Ofte stillede spørgsmål