Hvis den samme elev er indberettet - og ikke afgangsmeldt - fra to skoler, vil eleven være synlig på begge skolers elevoversigt med uddannelsen fra elevens seneste GF2. I sådanne situationer vil skoler opleve, at opgørelsen ikke er retvisende.

Skolen kan i sådanne tilfælde tjekke elevens oplysninger i EASY-P. Tjek i PP00 'Person oversigt' hvorvidt der i boksen 'Elevtyper fra studieadministrative systemer' er mere end én aktiv elevtype. Hvis der mangler slutdato i elevtype, eller der er periodeoverlap, giver det forkerte oplysninger i tabellen 'Elever uden aftale'. Skolerne kan indbyrdes afklare, hvor eleven er aktiv, og den anden skole opfordres til at afgangsmelde eleven i det studieadministrative system.