Du har modtaget et brev fra STIL om, at en eller flere af dine elever mangler en UPV.


Det kan skyldes:

  1. Ingen fra din skole har været logget på Optagelse.dk for at tjekke elevernes UPV
  2. Sociale og/eller personlige forudsætninger er ikke overført via dit elevadministrative system
  3. Eleven er registreret på forskellige klassetrin i Unilogin/Eleven får standpunktskarakterer på et andet klassetrin end det, eleven har i Optagelse.dk
  4. Optagelse.dk har rettet en uhensigtsmæssighed efter, at du afsluttede arbejdet med UPV. Derfor kan data være mangelfulde, indtil du logger på igen


1. Ingen fra din skole har været logget på Optagelse.dk for at tjekke elevernes UPV

Hvis du overfører data til Optagelse.dk og Karakterdatabasen via dit elevadministrative system, er det afgørende, at en skolemedarbejder efterfølgende OGSÅ logger ind på Optagelse.dk for at sikre, at data opdateres. Standpunktskarakterer overføres IKKE til Optagelse.dk, før du eller en kollega logger på og går til fanen Uddannelsesparathedsvurdering.

Du kan hurtigt få et overblik over hvor mange elever, der mangler en UPV i hver enkelt klasse. Klik på pilen, der peger op ad ud for klassen i overblikket, klassen "klapper sammen", og der vil stå hvor mange elever, der mangler en UPV.Når data er korrekt opdateret, ser du min. to rækker per elev.


2. Sociale og/eller personlige forudsætninger er ikke overført via dit elevadministrative system

Log på Optagelse.dk og se, at alle elever har data udfyldt i de tre kolonner med Forudsætninger. Hvis de mangler i Optagelse.dk, men findes i dit elevadministrative system, skal du kontakte din systemleverandør. Din systemleverandør kan se, om det skyldes en fejl hos dem eller hos Optagelse.dk.

3. Eleven er registreret på forskellige klassetrin i Unilogin/Eleven får standpunktskarakterer på et andet klassetrin end det, eleven har i Optagelse.dk

Vi har set eksempler på, at elever optræder på flere skoler og på flere klassetrin. Optagelse.dk kan ikke afgøre på, hvilket klassetrin elevens UPV skal gemmes, hvis eleven er registreret på forskellige klassetrin på forskellige skoler. Elevens oplysninger skal opdateres i dit elevadministrative system og overføres til Unilogin. Det kan også være nødvendigt at kontakte andre skoler, som har fejlregistreret din elev. Du kan på listen i Optagelse.dk se, hvilke andre skoler eleven er tilknyttet ved mouse-over på udråbstegnet ved eleven. Unilogin supporten kan kontaktes og se, hvor eleven er registreret.

Vær også opmærksom på, om eleven er registreret på samme klassetrin i Optagelse.dk, som det klassetrin standpunktskarakterer er indberettet på i Karakterdatabasen. De skal være ens for, at Optagelse.dk kan afgøre, hvor data skal gemmes.

4. Optagelse.dk har rettet en uhensigtsmæssighed efter, at du afsluttede arbejdet med UPV. Derfor kan data være mangelfulde, indtil du logger på igen

Optagelse.dk gennemførte den 24. november kl. 14:00 en række ændringer. Hvis du har afsluttet dit arbejde med dine elevers UPV’er FØR denne dato, er vi desværre nødt til at bede dig logge på igen og sikre, at data er korrekte. Data kan pga. en tidligere uhensigtsmæssighed risikere ikke at være gemt korrekt i systemet. Når du logger ind igen som skolemedarbejder, vil data blive genberegnet og gemt korrekt. Jf. pkt. 1 skal der være to rækker per elev og ikke kun en. Du behøver ikke foretage dig noget i systemet.


Se også vejledningen: Uddannelsesparathedsvurdering for skolemedarbejder og skolevejleder


For dig som er KUI-vejleder

Hvis du ser en elev, en hel klasse eller skole, som mangler den række, hvor du skal foretage helheds- eller revurdering af elever, kan du regne med, at skolen mangler at gøre noget for at elevernes UPV kan gemmes korrekt. Du kan hjælpe ved at kontakte skolen og bede dem logge ind på siden. Det kan jf. pkt. 1 ovenfor være nok. 


Elev får ikke standpunktskarakterer - sæt de faglige forudsætninger

Sæt de faglige forudsætninger ved at vinge af i 'Tillad ingen standpunktskarakterer'. Sæt flueben i 'Ingen standpunktskarakterer' udfor eleven. Sæt 'Ja' eller 'Nej' under Gym, Hf, Eud Dansk og Eud Matematik alt efter om elevens faglige forudsætninger svarer til det gennemsnit, der kræves for at være uddannelsesparat. Klik 'Gem'. Husk at klikke 'Gem ændringer', når du er helt færdig eller vil forlade siden.

Hvad betyder en tom cirkel og en cirkel med flueben? 

En tom cirkel betyder, at eleven ikke er vurderet uddannelsesparat.
En cirkel med flueben betyder, at eleven er vurderet uddannelsesparat.

Hvordan henter jeg standpunktskarakterer ind i Optagelse.dk?

Når du går ind på siden 'Uddannelsesparathedsvurdering', vil standpunktskarakterer automatisk blive hentet ind fra Karakterdatabasen for de elever, der har karakterer i Karakterdatabasen. Det sker dog kun i de åbne UPV perioder, se 'UPV overblik'.
Bliver en elevs parathedsvurdering ændret på bagrund af nye standpunktskarakterer, vil du, når du går ind på siden 'Uddannelsesparathedsvurdering', få besked om, hvilke resultater der er ændret og for hvilken elev.

Jeg vil gerne skrive en kommentar, hvad gør jeg?

Det er ikke muligt at skrive en kommentar. Men har du en elev, som du ønsker at drøfte med den kommunale ungeindsats, kan du vinge af i 'Ønsker at tale om elever' og sætte et flueben udfor eleven. Den kommunale ungeindsats vil nu kunne se, at du vil tale om eleven. Husk at klikke 'Gem ændringer'.