Vælg en rettighed på listen herunder, og se de vigtige indstillinger der gør sig gældende for at rettigheden virker.

Alle ændringer af rettigheder og indstillinger skal foretages af jeres brugeradministrator på nemlog-ins brugeradministration:

https://brugeradministration.nemlog-in.dk 

Generelt for alle produkter/sider:

(error) LAD VÆRE MED AT TILDELE UNØDVENDIGE RETTIGHEDER. Brugere skal som udgangspunkt kun bruge én rettighed pr. produkt/side, og alle overflødige rettigheder eller dubletter skal slettes.

(error) Rettighederne herunder må ikke tildeles i kraft af brugergrupper - det kan tjekkes og rettes af din brugeradministrator. Hvis det ikke virker, bør I undersøge, om der ligger nogle rettigheder til produktet/siden på brugerens grupper.

(tick) Alle CVR og P-numre skal være i overensstemmelse med institutionsregistret. Tjek registret her: Institutionsregisteret

Som brugeradministrator kan du tildele en rettighed til en bruger, så den er begrænset til institutionens p-enhed. For at gøre dette, er der to ting der er vigtige:

1) Lad være med at sætte kryds i blokken "Uddannelse og prøver". Fold den ud ved at trykke på krydset til højre, og sæt hak i den individuelle rettighed.

Billedet viser hvor man skal trykke på krydset til højre  

2) Inden du klikker på "Tildel" i bunden, skal du være opmærksom på den grå boks. Har kan man vælge at tildele rettigheden på tre forskellige niveauer - CVR, P-nummer og SE-nummer. Vælg den midterste "Begræns til P-enhed" og find P-nummeret på listen i drop-down-menuen ved siden af. Herefter kan du tildele rettigheden.

Billedet viser hvor man vælger begræns til P-enhed på begrænsning af rettighed billedet 

Kontakt Erhvervsstyrelsens Kundecenter, hvis du har brug for mere hjælp til, hvordan du tildeler rettigheder eller anvender brugeradministrationsværktøjet i øvrigt. På linket finder du også de officielle vejledninger til værktøjet for brugeradministratorer.

Adgang til Optagelse.dk kræver én af de to følgende rettigheder (KUN én)

"Optagelse: Skolemedarbejder" | for dig der er medarbejder på en grundskole

(tick) Du skal bruge rettigheden, hvis du er medarbejder på en grundskole eller 10. klasseskole

Det kan fx være lærer, leder, administrativ medarbejder, skolesekretær eller vejleder på efterskole/privatskole

(tick) Rettigheden skal være begrænset til institutionens P-enhed.

Du kan tjekke om rettigheden er afgrænset til p-enhed, ved at logge på https://brugeradministration.nemlog-in.dk og gå ind under "Min Profil".

 • Hvis der står et p-nummer ud for rettigheden i kolonnen "Organisationsenhed" under "Brugerens rettigheder", er den afgrænset til p-nummer.
 • Hvis feltet er blankt, skal du bede din nemlog-in brugeradministrator om at 1) slette alle optagelses-relaterede rettigheder, og 2) tildele dig rettigheden på ny, så den er begrænset til dit p-nummer.
 • Hvis der optræder mere end én rettighed til optagelse, skal de overflødige fjernes, så der kun står én tilbage (rettigheder til andre produkter/sider må selvfølgelig gerne stå der).

SE EKSEMPEL

Billedet viser oplysninger under organisationsenhed under brugerens rettigheder

(error) Der må ikke være dubletter eller unødvendige rettigheder til optagelse.dk på en bruger - de skal slettes

 • Rettigheden må kun stå der én gang for hver p-enhed brugeren skal have adgang til.
 • Den må ikke der stå uden p-enheds-begrænsning
 • Den må ikke kombineres med rettigheden: "Optagelse: KUI Vejleder". Man må kun have én af de to. 

(question) Kendte problemer

ProblemLøsning
Når du logger ind, møder du en fejl-meddelelse om manglende CVR-tilknytning i institutionsregistret.Denne fejl betyder oftest, at rettigheden ikke er begrænset til p-nummer, eller at man har overflødige rettigheder liggende til optagelse.dk
Alt står præcis som det skal på nemlog-ins brugeradministration, men det virker stadig ikke.

Problemet kan skyldes, at rettigheden er tildelt til din brugergruppe. Hvis den er det, skal denne rettighed fjernes.

Det er din brugeradministrator der kan tjekke om det er tilfældet, og kan fjerne rettigheden igen. 

"Optagelse: KUI Vejleder" | for dig der er vejleder i den kommunale ungeindsats

(tick) Rettigheden gælder KUN  for vejledere i Den kommunale Ungeindsats, der skal bruge UPV-værktøjet og de øvrige funktioner på optagelse.dk

 • Hvis der optræder mere end én rettighed til optagelse, de overflødige fjernes, så der kun står én tilbage (rettigheder til andre produkter/sider må selvfølgelig gerne stå der).

(error) Der må ikke være dubletter eller unødvendige rettigheder til optagelse.dk på en bruger - de skal slettes

 • Rettigheden må kun være tildelt én gang til en bruger.
 • Den må ikke kombineres med rettigheden: "Optagelse: Skolemedarbejder".

(question) Kendte problemer

ProblemLøsning
Når du logger ind, møder du en fejl om manglende CPR-data. I nogle tilfælde hjælper det at fjerne alle rettigheder der har med optagelse at gøre, og tildele rettigheden som KUI vejleder på ny.
Din kommune er en del af et tværkommunalt KUI-samarbejde, men du kan ikke se nogen skoler når du logger påProblemet er ved at blive løst, og vi forventer det virker inden den 1. december.
Alt står præcis som det skal på nemlog-ins brugeradministration, men det virker stadig ikke

Problemet kan skyldes, at rettigheden er tildelt til din brugergruppe. Hvis den er det, skal denne rettighed fjernes.

Det er din brugeradministrator der kan tjekke om det er tilfældet, og kan fjerne rettigheden igen. 

Adgang til Karakterdatabasen.dk kræver én af de to følgende rettigheder (KUN én)

"Karakterdatabasen for grundskoler: Giv rettigheder til at se data" | for dig der indberetter gennem et studieadministrativt system

(tick) Rettigheden skal gives til medarbejdere på grundskoler eller 10. klasseskoler, der indberetter gennem et studieadministrativt system

Med rettigheden kan du logge på karakterdatabasen og se hvad skolen har indberettet af karakterer og beviser, samt tilgå elevoverblikket for 9. klasse.

(tick) P-nummer skal være tilknyttet brugerens signatur

Du kan tjekke om din institutions p-nummer er tilknyttet din medarbejdersignatur, ved at

SE EKSEMPEL

Billedet viser brugeradministration.nemlog-in.dk hvor P-nummer fremgår

(tick) Personnummer (CPR) skal være tilknyttet medarbejdersignaturen.

Du kan tjekke om dit CPR-nummer fremgår af din medarbejdersignatur ved at

SE EKSEMPEL

Billedet viser medarbejdersignatur.dk hvor man skal trykke på medarbejdersignatur og kolonnen cpr nummer er fremhævet

(question) Kendte problemer

ProblemLøsning
Efter man er logget på, bliver man smidt af igen så snart man trykker på noget.

Prøv at fjerne alle rettigheder til Karakterdatabasen, tjek at

 • P-nummer står på signaturen (se ovenfor)
 • CPR-nummer er tilknyttet signaturen (se ovenfor)

og tildel rettigheden på ny.

Alt står præcis som det skal på nemlog-ins brugeradministration, men det virker stadig ikke.

Problemet kan skyldes, at rettigheden er tildelt til din brugergruppe. Hvis den er det, skal denne rettighed fjernes.

Det er din brugeradministrator der kan tjekke om det er tilfældet, og kan fjerne rettigheden igen. 

"Karakterdatabasen for grundskoler: Giv rettigheder til at se og indberette data" | for dig der indberetter manuelt (kræver dataaftale med STIL)

(tick) Rettigheden skal gives til medarbejdere på grundskoler eller 10. klasseskoler, der indtaster karakterer og beviser direkte i karakterdatabasen

 • Med rettigheden kan du indberette ved at indtaste karakterer og beviser direkte i indberetningsmodulet på karakterdatabasen.dk.
 • Du kan også se hvad skolen har indberettet af karakterer og beviser, samt tilgå elevoverblikket for 9. klasse.

(error) Rettigheden skal IKKE bruges af skoler, der indberetter via et studieadministrativt system.

Brug i stedet rettigheden der hedder "Karakterdatabasen for grundskoler: Giv rettigheder til at se data" - se ovenfor.

(tick) P-nummer skal være tilknyttet brugerens signatur

Du kan tjekke om din institutions p-nummer er tilknyttet din medarbejdersignatur, ved at

SE EKSEMPEL

Billedet viser brugeradministration.nemlog-in.dk hvor P-nummer fremgår

(tick) Personnummer (CPR) skal være tilknyttet medarbejdersignaturen.

Du kan tjekke om dit CPR-nummer fremgår af din medarbejdersignatur ved at

SE EKSEMPEL

Billedet viser medarbejdersignatur.dk hvor man skal trykke på medarbejdersignatur og kolonnen cpr nummer er fremhævet

(tick) Rettigheden kan KUN bruges, hvis man samtidig har en dataaftale med STIL

 • Dette kan man tjekke på tilslutning.stil.dk - kontakt supporten hvis du er i tvivl. 
 • Kontakt supporten, hvis I har behov for at oprette en dataaftale
 • Kontakt supporten, hvis I har en dataaftale som I ikke længere benytter jer af (fx. hvis i er overgået til at indberette via et studieadministrativt system).  

(question) Kendte problemer

ProblemLøsning
Efter man er logget på, bliver man smidt af igen så snart man trykker på noget.

Prøv at fjerne alle rettigheder til Karakterdatabasen, tjek at

 • P-nummer står på signaturen (se ovenfor)
 • CPR-nummer er tilknyttet signaturen (se ovenfor)

og tildel rettigheden på ny.

Hvis man trykker på knappen "indberet" bliver man smidt af, I mangler en dataaftale med STIL. Oret en skriftlig henvendelse til supporten.
Du skal bruge adgang til at indberette på andre institutioner end din egen.Dette er i øjeblikket ikke teknisk muligt.
Alt står præcis som det skal på nemlog-ins brugeradministration, men det virker stadig ikke.

Problemet kan skyldes, at rettigheden er tildelt til din brugergruppe. Hvis den er det, skal denne rettighed fjernes.

Det er din brugeradministrator der kan tjekke om det er tilfældet, og som kan fjerne rettigheden igen. 

Har du brug for mere hjælp?

Gå til erhvervsstyrelsens support-side på dette link. Her kan du finde vejledninger, svar på ofte stillede spørgsmål og kontakte deres tekniske support.

Læs mere om tilkøb af CPR-tilknytning på dette link: https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/medarbejdersignatur/administrator/Pages/tilkoeb-cpr-tilknytning.aspx