Sådan sorterer du i oversigten over prøvehold

For lettere at få overblik over og finde frem til de prøvehold, som du skal tjekke, kan du sortere oversigten. Det kan du gøre ved hjælp af filtrene: ”Prøvetermin”, ”Tidsfiltrering” og ”Status”.

Eksempel a: Du vil sortere oversigten og finde de prøver frem, som er i sommerterminen 2017: Tryk på pilen i feltet ud for ”Prøvetermin (1)” og vælg filtret ”S 2017” på drop-down listen, der folder sig ud.

Eksempel b: Du vil sortere oversigten og finde de prøver frem, som er i gang: Tryk på pilen i feltet ud for ”Status (2)” og vælg filtret ”I gang” på drop-down listen, der folder sig ud.

Eksempel c: Du vil filtrere oversigten efter tid: Tryk på pilen i feltet ud for ”Tidsfiltrering” og vælg det filter på drop-down listen, du vil filtrere efter.

Ved at vælge ”Deltagerperiode starter” får du mulighed for at angive en periode inden for hvilken, du vil se alle de prøvehold, der starter.

Du kan også kombinere de tre filtre, ”Prøvetermin”, ”Tidsfiltrering” og ”Status”.

Endelig kan du sortere oversigten ved at trykke på kolonneoverskrifterne. Kolonnerne ”Navn” (dvs. prøveholdets navn), ”Fag”, og ”Lokale” sorteres alfabetisk, A-Z eller Z-A. Kolonnerne ”Start” og ”Slut” sorteres efter tidligste/seneste tidspunkt, stigende eller faldende, og kolonnen ”Status” sorteres efter, hvor langt prøven er fremskreden. Når du sorterer ved hjælp af kolonneoverskrifterne, kan du kun bruge én parameter ad gangen, dvs. enten ”Navn” eller ”Fag” eller ”Lokale” og så fremdeles.