Title: Oprettelser og ændringer | ElevAdministrationen  
Author: Søren Resbo Jun 19, 2018
Last Changed by: Imran Bakhsh Jul 30, 2018
Tiny Link: (useful for email) https://viden.stil.dk/x/7AcGAQ
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
Styrelsen for It og Lærings vidensbase (2)
    Page: Sidemenu | ElevAdministrationen
    Page: ElevAdministrationen
Hierarchy
Parent Page
    Page: ElevAdministrationen
Children (9)
    Page: Import fra Elevadministration.stil.dk til Unilogin
    Page: Opret ny elev
    Page: Opret ny klasse
    Page: Rediger en elev
    Page: Rediger en klasse
    Page: Rediger en kontaktperson
    Page: Slet en eller flere elever
    Page: Slet en eller flere tomme klasser
    Page: Tilføj kontaktperson
Labels
Global Labels (1)
Outgoing Links
Styrelsen for It og Lærings vidensbase (1)     Page: ElevAdministrationen