Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Info
iconfalse

Nedenstående vejledning indeholder de trin (på nær punkt 6) som skal gennemgås snarrest for sikre dagtilbuddets fortsatte adgang til materialer og tjenester som benytter Unilogin. Dette gælder både login, evt. efterfølgende datatræk og adgange/licenser.

Vejledningen er kun relevant hvis du har dagtilbud som er både findes med et A-nummer (Institutionsnummer hvor første tegn er A) og med et G-nummer fra Dagtilbudsregisteret.

Dagtilbudsregisteret er autoritativt pr. 30/8-2020. Dette betyder at der ikke bør oprettes nye tilslutninger på dagtilbud som ikke er i Dagtilbudsregisteret (dagtilbud med A-nummer). Eksisterende tilslutninger bør oprettes på ny på det relevante dagtilbud i Dagtilbudsregisteret (G-nummer).

UI Steps
UI Step
UI Expand
titleSe hvilke dataaftaler du har i Tilslutning
UI Text Box
typewarning

Hvis du har adgang (licens) til materialer eller services (med Unilogin), som ikke kræver dataaftaler, vil de ikke kunne findes i Tilslutning. Disse adgange skal flyttes over på de nye institutionsnumre og du bør derfor også notere hvem du har adgang (licens) hos og hvad du har adgang (licens) til. Flytningen kan foretages af leverandøren (fx et forlag) af adgangen (licensen).

UI Step
UI Expand
titleFind dine institutioner og dine nye institutionsnummre i Dagtilbudsregisteret
 • Kontroller institutionsoplysninger i Dagtilbudsregisterets datastrukturoverblik eller i dit system til administration af institutioner i Dagtilbudsregisteret
  • Kontakt din leverandør af administrativt system hvis du ikke kan finde din institution i Dagtilbudsregisteret
 • Tilret institutionsoplysningerne hvis det viser sig nødvendigt
  • Kontakt din leverandør af administrativt system hvis du ikke kan tilrette institutionsoplysningerne
UI Text Box
typewarning

En tilretning kan medføre at institutionen får nyt institutionsnummer

 • Notér dine nye institutionsnumre (efter tilretning)
 • Notér sammenhængen mellem nye og gamle institutionsnumre (efter tilretning)
UI Step
UI Expand
titleUndersøg om du er klar til at oprette brugere (Unilogin) på de nye institutionsnumre?
 • Kan du oprette brugere på de nye institutionsnumre?
  • Institutionerne skal være oprettet med CVR/p-nummer - Kontakt evt. din leverandør af administrativt system til oprettelse og vedligehold af institutioner i Dagtilbudsregisteret
  • Brugere (Skolegrunddata og Unilogin) bør kun oprettes via wsaIMPORT - Kontakt evt. din leverandør af administrativt system til oprettelse og vedligehold af brugere i Unilogin
  • Dataadgange vedr. wsaIMPORT skal være godkendte i Tilslutning
 • Opret relevante brugere på de nye institutionsnumre
  • Kontakt evt. din leverandør af administrativt system til oprettelse og vedligehold af brugere i Unilogin
UI Text Box
typewarning

Hvis du ikke er klar til at oprette brugere skal du overveje at gå videre. Uden oprettede brugere vil ingen (på de ny institutionsnumre) kunne tilgå indkøbte materialer og tjenester som kræver Unilogin.

Hvis du ikke kan nå at blive klar til at oprette brugere (og har brug for det) senest 1/12-2020, skal du kontakte STILs support.

UI Button
colorblue
newWindowtrue
iconlink
tooltipOpret en supportsag hos STIL
titleOpret en supportsag hos STIL
urlhttps://stil.dk/support/kontakt-support

UI Text Box
typewarning

Med idriftsættelsen af det nye Unilogin forsvinder muligheden for at lave aftaler om dataadgange (i Tilslutning) mellem institutioner udenfor de formelle registre (Institutionsregisteret, Udbyderregisteret og Dagtilbudsregisteret) og tjenester (fx Aula).

UI Text Box
typewarning

Husk - om nødvendigt - at tilrette institutionerne i Dagtilbudsregisteret før du opretter brugere (se punkt 2). Tilretninger kan medføre at institutionen får nyt institutionsnummer.

UI Step
UI Expand
titleKontakt de leverandører din institution har dataaftaler med (eller licenser hos)
 • Giv dine leverandører noterne med sammenhængen/mapningen mellem de nye og de gamle institutionsnumre
 • Bed dine leverandører om at overføre abonnementer og aftaler til de nye institutionsnumre
  • Det gør dine leverandører i deres egne systemer
 • Bed dine leverandører om at anmode om dataadgang på dine nye institutionsnumre via Tilslutning
  • Dette gælder ikke ved licenser
UI Step
UI Expand
titleGodkend de nye aftaler om dataadgang i Tilslutning
UI Text Box
typetip

Læs mere om Tilslutning og dataadgange

UI Step
UI Expand
titleNedlæg de gamle institutionsnumre
 • Afvis evt. dataaftaler på dine gamle institutionsnumre
 • Anmod om nedlæggelse af de gamle institutionsnumre hos STILs support

...