Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info
iconfalse

Ansøger

Du søger fx videregående uddannelse, ungdomsuddannelse eller andet

Info
iconfalse

Forælder

Du er forælder til en ansøger under 18 år

Info
iconfalse

International applicant 

for For higher education

Info
iconfalse

Medarbejder

Du er medarbejder på en skole eller et uu-centeri den Kommunale Ungeindsats.

Info
iconfalse

Systemleverandør

Tekniske grænsefladebeskrivelser for systemleverandører