Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Velkommen til support på optagelse.dk

klik videre herunder for at finde vejledninger, aktuelle beskeder og kontaktinformation til Optagelse.dk supporten

UI Text Box
colorlight-green
sizemedium
icontip

Optagelse.dk supports telefoner er sommerlukket fra den 6. juli til og med 28. juli
Den skriftlige support kører med normal bemanding og behandlingstid i uge 28 (8. - 12 juli)

UI Text Box
colorlight-yellow
sizemedium
iconinfo

Har du fået tildelt en reserveret plads, men ønsker at søge noget andet i stedet? → Lav omvalg ved at få din ansøgning videresendt

Info
iconfalse
Ansøger søger fx videregående uddannelse, ungdomsuddannelse eller andet

(eller dit barn) søger 10. klasse, erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller andre aktiviteter 

Info
iconfalse

Forælder

Du er forælder til en ansøger under 18 år

Videregående uddannelse

Til dig der skal søge ind på et erhvervsakademi, professionshøjskole eller universitet

Info
iconfalse

International applicant 

for

For higher education

Info
iconfalse

Medarbejder

Du er medarbejder på en skole eller

et uu-center

i den Kommunale Ungeindsats.

Info
iconfalse

Systemleverandør

Tekniske grænsefladebeskrivelser for systemleverandører

Info
iconfalse

Årshjul

Datoer og begivenheder på optagelse.dk i løbet af året


Inkludér side
Kontakt supporten på optagelse.dk
Kontakt supporten på optagelse.dk