I grundskolen afhænger kravene til adgangskodens kompleksitet af elevens klassetrin. Desuden lever den nye politik for adgangskoder i Unilogin op til gængse politikker på området (dvs. for at tvungen skift af adgangskode, krav til kompleksitet mv.).

En central del af politikken for adgangskoder er, at adgangskoden er personlig og privat: Det er eleven selv, som får tildelt en adgangskode og det er eleven selv, der kan bede om en ny.

Medarbejder eller brugeradministrator kan ikke opbevare lister med brugernes adgangskoder, ligesom medarbejder eller brugeradministrator heller ikke selv kan give en bruger en adgangskode eller bestemme, hvad adgangskoden skal være.


Tvunget adgangskodepolitik

Brugeradministratorerne har mulighed for at ændre adgangskodepolitik på elevniveau. De kan f.eks. sætte elever med kognitive udfordringer til adgangskodepolitik for indskolingen og dermed vil disse blive mødt af billedeadgangskoder

 Se hvordan..
  1. Log ind som brugeradministrator på elevadgang.unilogin.dk
  2. Fremsøg eleven du ønsker at ændre adgangskodepolitik for
  3. Klik på knappen 'Vis brugerinfo' ud for eleven
  4. I venstre side kan du sætte en ny regel
    1. Sæt regel
    2. Sæt flueben ved at du forstår konsekvenserne ved ændringen
    3. Tryk på knappen 'Angiv regel' i bunden