For at kunne lave en tilslutningsaftale med en STIL webservice, skal du have oprettet et system på tilslutning.stil.dk.


Sådan gør du

 1. Log ind på tilslutning.stil.dk
 2. Klik på Opret nyt system


 3. Udfylde felterne i formularen
  Navn: Systemets navn. Navnet vises blandt andet i mailen, der bliver sendt til skolen ved en anmodning om dataadgang
  Beskrivelse: Beskrivelse af systemet. Beskrivelsen kan blandet andet ses af skolen inde på tilslutning.stil.dk i forbindelse med anmodning om dataadgang
  Link til beskrivelse: Linket til beskrivelse af systemet. Linket kan blandet andet ses af skolen inde på tilslutning.stil.dk i forbindelse med anmodning om dataadgang
  Beskrivelse link tekst: Titel på linket til beskrivelsen. Titlen vises i stedet for linket/url'en
  Kontaktperson: Kontaktperson for systemet. Kontaktpersonen vises blandt andet i mailen, der bliver sendt til skolen ved en anmodning om dataadgang

  Systemets navn er obligatorisk og skal udfyldes. Da systemets navn er synlig i anmodningen om dataadgang til en skole, er det en god idé at give systemet et navn, der er forståeligt og sigende. 
  De øvrige punkter er ikke obligatoriske, men udfylder I felterne, hjælper I skolen med bedre at kunne finde ud af, hvad systemet og anmodningen om dataadgang går ud på. Specielt at få tilkoblet en kontaktperson til systemet er en stor hjælp for skolen, hvis de har spørgsmål til systemet. 


 4. Klik Gem