For at du kan hente data fra en skole, skal du have en dataadgang. En forudsætning for at kunne få en dataadgang er, at du har en databehandleraftale med skolen. Processen med databehandleraftalen sker udenfor tilslutning.stil.dk. 

Når databehandleraftalen er på plads, du har fået adgang til tilslutning.stil.dk, oprettet et system og lavet en eller flere tilslutningsaftaler med STIL til en webservice, kan du lave en anmodning om dataadgang. Se fremgangsmåden ifm. at anmode om dataadgang i det nedenstående.

Fremgangsmåde - anmod om dataadgang

 1. Log ind på tilslutning.stil.dk
 2. Klik på linket 'Lav dataaftale med institutioner':
  Billedet viser hvor du finder linket Lav dataaftale med institutioner på tilslutning.stil.dk.

 3. I feltet 'Visning' vælges 'System'
 4. I feltet 'System' vælges det system, du vil lave en dataadgang på. Hvis du kun har ét system, vil det være valgt på forhånd
  1. I feltet 'Service' vælges den webservice, du vil lave en dataadgang på. Muligheden for at vælge service kommer kun frem, hvis dit system har tilslutninger til flere STIL webservices
 5. Klik på knappen 'Anmod om dataadgang':
  Billedet er et skærmbillede, der viser felterne Visning, System og Service samt knappen Anmod om dataadgang.

 6. Indtast institutions-/udbydernummeret på den skole, du vil anmode om dataadgang. Du kan sende anmodningen til flere skoler på én gang 
 7. Klik på knappen 'Tilføj'
 8. Har du tastet forkert, kan du slette skolen ved at klikke på skraldespanden
 9. I feltet 'Kommentar til udbydere og institutioner' kan du skrive en besked, som sendes sammen med anmodningen. Vær opmærksom på, at hvis du anmoder flere skoler om dataadgang, modtager alle skolerne beskeden. Ønsker du at sende beskeder til skolerne enkeltvis, skal du lave en anmodning til hver skole separat.
 10. Klik på knappen 'Send':
  Billedet viser skrivefeltet til indtastning og kommentarfeltet til eventuelle kommentarer. Derudover ses skraldespanden til sletning og de to knapper Tilføj og Send.