Har du fået en af følgende fejlbeskeder ved login i Optagelse.dk, kan du på denne side læse, hvad du kan gøre for at kunne logge ind. 

Billedet viser fejlbeskeden Vi kunne ikke finde dit cvr nummer tilknyttet din rettighedBilledet viser fejlbeskeden Vi kunne ikke finde dit p nummer tilknyttet din rettighed


Fejlbesked vedr. CVR-nummer ved login

Har du fået en fejlbesked ved login, hvor der står, at Optagelse.dk ikke kan finde CVR-nummeret, skal du gøre følgende: 

  • Slå dit institutionsnummer op i Institutionsregistret - klik på institutionsnummeret for at se detaljer om din institution.
  • Tjek, at det er det samme CVR-nummer i fejlbeskeden, som står i Institutionsregistret. Du finder CVR-nummeret under Kontakt oplysninger.
  • Hvis CVR-nummeret ikke er det samme, skal du bede din NemLog-in administrator om at ændre CVR-nummeret på dit medarbejdercertifikat. Eller bede den ansvarlige på din institution om at indberette det manglende CVR-nummer til Institutionsregistret.
  • Tjek også gerne, hvilken dato der står under Godkend-dato under Statusoplysninger. Er datoen dags dato eller dagen før, så vent gerne en dag eller to og prøv at logge ind i Optagelse.dk igen. Dermed kan du sikre, at godkendelsen er registreret korrekt. 


Fejlbesked vedr. p-nummer ved login

Har du fået en fejlbesked ved login, hvor der står, at Optagelse.dk ikke kan finde p-nummeret, skal du gøre følgende: 

  • Slå dit institutionsnummer op i Institutionsregistret - klik på institutionsnummeret for at se detaljer om din institution.
  • Tjek, at det er det samme p-nummer i fejlbeskeden, som står i Institutionsregistret. Du finder p-nummeret under Kontakt oplysninger.
  • Hvis p-nummeret ikke er det samme, skal du bede din NemLog-in administrator om at ændre p-nummeret på dit medarbejdercertifikat. Eller bede den ansvarlige på din institution om at indberette det manglende p-nummer til Institutionsregistret.
  • Tjek også gerne, hvilken dato der står under Godkend-dato under Statusoplysninger. Er datoen dags dato eller dagen før, så vent gerne en dag eller to og prøv at logge ind i Optagelse.dk igen for at sikre, at godkendelsen er registreret korrekt. 


Fejlbesked på siden Uddannelsesparathedsvurdering

Har du fået fejlbesked om CVR- eller p-nummer på siden Uddannelsesparathedsvurdering? Fejlbeskeden kan skyldes, at ikke alle elever er i Unilogin.

  • Tjek at alle dine elever står korrekt i jeres elevadministrative system, og det er opdateret til UniLoginStår elever, CVR- og p-nummer korrekt, prøv at logge ind i Optaglese.dk igen. Får du fortsat en fejlbesked, kan du tage fat i STIL Support.