Her er en liste over de services der er udstillet på Integrationsplatformen.

WSDL

For at hente wsdl'en for en service, indsættes "?wsdl" i URL'en:

<endpoint>?wsdl

Eksempel: https://integrationsplatformen.dk/services/helloworld/v1.0?wsdl

Service list:

<endpoint>/services

Eksempel: https://integrationsplatformen.dk/services/helloworld/v1.0/services

Dokumentation

I kolonnen yderst til højre findes links til de underliggende services dokumentationer. Her vil det være muligt at finde hjælp til hvordan de enkelte services bruges, og links til de relevante supportkanaler.System

Service

Version

Endpoint (eksternt testmiljø)

Endpoint (produktion)

Dokumentation fra kildesystem

AMU-bevisarkivetHentAMUbeviser1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/AMUbevisarkivet/HentAMUbeviser/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/AMUbevisarkivet/HentAMUbeviser/v1.0
AMU-bevisarkivetHentPDFforAMUbevis1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/AMUbevisarkivet/HentPDFforAMUbevis/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/AMUbevisarkivet/HentPDFforAMUbevis/v1.0
AMU-bevisarkivetRetAMUbevis1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/AMUbevisarkivet/RetAMUbevis/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/AMUbevisarkivet/RetAMUbevis/v1.0
BevisServiceBevisService1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Bevisservice/Bevisservice/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Bevisservice/Bevisservice/v1.0
BrugerdatawsiDST2.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Brugerdata/wsiDST/v2.0https://integrationsplatformen.dk/services/Brugerdata/wsiDST/v2.0
CØSAIndberetUndervisningsAktivitet1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/COSA/IndberetUndervisningsAktivitet/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/COSA/IndberetUndervisningsAktivitet/v1.0
CØSAIndberetUndervisningsAktivitet esas1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/COSA/IndberetUndervisningsAktivitetESAS/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/COSA/IndberetUndervisningsAktivitetESAS/v1.0
CØSAUddannelsesmodellen1.5

https://et.integrationsplatformen.dk/services/COSA/UMO/v1.5

https://integrationsplatformen.dk/services/COSA/UMO/v1.5

Uddannelsesmodellen
DagtilbudsregisteretImportservice2.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/DTR/ImportService/v2.0https://integrationsplatformen.dk/services/DTR/ImportService/v2.0Dagtilbudsregisteret
DagtilbudsregisteretExportservice2.0

https://et.integrationsplatformen.dk/services/DTR/ExportService/v2.0

https://integrationsplatformen.dk/services/DTR/ExportService/v2.0Dagtilbudsregisteret
DatavarehusetAMU1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/DVH/AMU/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/DVH/AMU/v1.0
DatavarehusetEUD1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/DVH/EUD/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/DVH/EUD/v1.0
DatavarehusetFGU1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/DVH/FGU/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/DVH/FGU/v1.0
DatavarehusetGYM1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/DVH/GYM/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/DVH/GYM/v1.0
DatavarehusetKursist1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/DVH/Kursist/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/DVH/Kursist/v1.0
EASY-PElevIndberetningService1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/EASYP/ElevIndberetningService/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/EASYP/ElevIndberetningService/v1.0EASY-P
EASY-PPraktikforholdService1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/EASYP/PraktikforholdService/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/EASYP/PraktikforholdService/v1.0EASY-P
ElevdatabasenIndberetning1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Elevdatabasen/Indberetning/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Elevdatabasen/Indberetning/v1.0Elevdatabasen
ElevDataUdvekslingsPunkt (EDUP)EDUP1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/EDUP/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/EDUP/v1.0https://viden.stil.dk/display/OFFEDUPT
EksamensdatabasenAMU1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/AMU/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/AMU/v1.0Eksamensdatabasen
EksamensdatabasenEUD1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/EUD/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/EUD/v1.0Eksamensdatabasen
EksamensdatabasenFGU1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/FGU/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/FGU/v1.0Eksamensdatabasen
EksamensdatabasenGYM1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/GYM/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/GYM/v1.0Eksamensdatabasen
EksamensdatabasenGYMfetch1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/GYMfetch/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/GYMfetch/v1.0Eksamensdatabasen
EksamensdatabasenfetchBevisKontrol1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/fetchBevisKontrol/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/fetchBevisKontrol/v1.0Eksamensdatabasen
IntegrationsplatformenHelloWorld (ServiceFaultDetailer)1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/helloworld/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/helloworld/v1.0Integrationsplatformen
IntegrationsplatformenHelloWorld (ServiceFaultDetailerV2)2.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/helloworld/v2.0https://integrationsplatformen.dk/services/helloworld/v2.0Integrationsplatformen
KarakterdatabasenIndberetning1.0

https://et.integrationsplatformen.dk/services/Karakterdatabasen/Indberetning/v1.0

https://integrationsplatformen.dk/services/Karakterdatabasen/Indberetning/v1.0

Karakterdatabasen
MaterialeplatformenImportservice1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Materialeplatformen/Importservice/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Materialeplatformen/Importservice/v1.0Materialeplatformen
MaterialeplatformenExportservice1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Materialeplatformen/ExportService/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Materialeplatformen/ExportService/v1.0Materialeplatformen
NetprøverKarakterservice1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Netproever/Karakterservice/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Netproever/Karakterservice/v1.0Netprøver.dk
OptagelseftuAnsoegning1.2https://et.integrationsplatformen.dk/services/Optagelsedk/ftuAnsoegning/v1.2https://integrationsplatformen.dk/services/Optagelsedk/ftuAnsoegning/v1.2Optagelse.dk
OptagelseftuAnsoegning1.4https://et.integrationsplatformen.dk/services/Optagelsedk/ftuAnsoegning/v1.4https://integrationsplatformen.dk/services/Optagelsedk/ftuAnsoegning/v1.4Optagelse.dk
OptagelseftuAnsoegning1.5https://et.integrationsplatformen.dk/services/Optagelsedk/ftuAnsoegning/v1.5https://integrationsplatformen.dk/services/Optagelsedk/ftuAnsoegning/v1.5Optagelse.dk
OptagelseftuKUIAnsoegning1.3https://et.integrationsplatformen.dk/services/Optagelsedk/ftuKUIAnsoegning/v1.3https://integrationsplatformen.dk/services/Optagelsedk/ftuKUIAnsoegning/v1.3Optagelse.dk
OptagelseftuKUIAnsoegning1.4https://et.integrationsplatformen.dk/services/Optagelsedk/ftuKUIAnsoegning/v1.4https://integrationsplatformen.dk/services/Optagelsedk/ftuKUIAnsoegning/v1.4Optagelse.dk
OptagelseftuKUIAnsoegning1.5https://et.integrationsplatformen.dk/services/Optagelsedk/ftuKUIAnsoegning/v1.5https://integrationsplatformen.dk/services/Optagelsedk/ftuKUIAnsoegning/v1.5Optagelse.dk
OptagelseindberetUPV1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Optagelsedk/IndberetUPV/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Optagelsedk/IndberetUPV/v1.0Optagelse.dk
SPSAOrdreService1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/SPSA/OrdreService/v1.0/https://integrationsplatformen.dk/services/SPSA/OrdreService/v1.0/
Lærepladsen

IndberetElevoplysninger

1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Praktikpladsen/IndberetElevoplysninger/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Praktikpladsen/IndberetElevoplysninger/v1.0Lærepladsen.dk
LærepladsenFravaer1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Praktikpladsen/Fravaer/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Praktikpladsen/Fravaer/v1.0Lærepladsen.dk
LærepladsenLaerepladsforhold1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Praktikpladsen/Laerepladsforhold/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Praktikpladsen/Laerepladsforhold/v1.0Lærepladsen.dk
LærepladsenLaerepladsforhold2.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Laerepladsen/Laerepladsforhold/v2.0https://integrationsplatformen.dk/services/Laerepladsen/Laerepladsforhold/v2.0Lærepladsen.dk
Realkompetencevurdering (RKV)RKV1.0

https://et.integrationsplatformen.dk/services/RKV/Kompetencer/v1.0

https://integrationsplatformen.dk/services/RKV/Kompetencer/v1.0


UngedatabasenAbonnementForUddannelsesPaalaeg3.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/AbonnementForUddannelsespaalaeg/v3.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/AbonnementForUddannelsespaalaeg/v3.0Ungedatabasen
UngedatabasenAbonnementForUddannelsesPaalaeg4.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/AbonnementForUddannelsespaalaeg/v4.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/AbonnementForUddannelsespaalaeg/v4.0Ungedatabasen
UngedatabasenDataTilInstitution1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/DataTilInstitution/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/DataTilInstitution/v1.0Ungedatabasen
UngedatabasenDataTilInstitution2.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/DataTilInstitution/v2.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/DataTilInstitution/v2.0Ungedatabasen
UngedatabasenForberendeForloeb1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/ForberedendeForloeb/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/ForberedendeForloeb/v1.0Ungedatabasen
UngedatabasenHaendelserForSTAR2.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/HaendelserForSTAR/v2.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/HaendelserForSTAR/v2.0Ungedatabasen
UngedatabasenHaendelserForSTAR3.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/HaendelserForSTAR/v3.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/HaendelserForSTAR/v3.0Ungedatabasen
UngedatabasenHaendelserTilKommunen3.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/HaendelserTilKommunen/v3.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/HaendelserTilKommunen/v3.0Ungedatabasen
UngedatabasenHentInstitutionKontakt1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/HentInstitutionKontakt/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/HentInstitutionKontakt/v1.0Ungedatabasen
UngedatabasenHentStatusHenvisning1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/HentStatusHenvisning/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/HentStatusHenvisning/v1.0Ungedatabasen
UngedatabasenHentStatusUdslusning1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/HentStatusUdslusning/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/HentStatusUdslusning/v1.0Ungedatabasen
UngedatabasenIndberetningForberedendeGrundUddannelse1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/IndberetningForberedendeGrundUddannelse/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/IndberetningForberedendeGrundUddannelse/v1.0Ungedatabasen
Ungedatabasen

IndberetInstitutionKontakt

1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/IndberetInstitutionKontakt/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/IndberetInstitutionKontakt/v1.0Ungedatabasen
UngedatabasenIndberetningKontaktJobOgUddOensker1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/IndberetningKontaktJobOgUddOensker/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/IndberetningKontaktJobOgUddOensker/v1.0Ungedatabasen
UngedatabasenKontaktOgTilbudstid1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/KontaktOgTilbudstid/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/KontaktOgTilbudstid/v1.0Ungedatabasen
UngedatabasenUngdomsuddannelse1.1https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/Ungdomsuddannelse/v1.1https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/Ungdomsuddannelse/v1.1Ungedatabasen
UngedatabasenValideringsSvarOgAdvis1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/ValideringsSvarOgAdvis/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/ValideringsSvarOgAdvis/v1.0Ungedatabasen
UngedatabasenVideregaaendeUddannelse1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/VideregaaendeUddannelse/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/VideregaaendeUddannelse/v1.0Ungedatabasen
VoksenuddannelseAUBGensendNotifikationer1https://et.integrationsplatformen.dk/services/VEU/AUBGensendNotifikationer/v1https://integrationsplatformen.dk/services/VEU/AUBGensendNotifikationer/v1Voksenuddannelse.dk
VoksenuddannelseAUBHentTilmelding1https://et.integrationsplatformen.dk/services/VEU/AUBHentTilmelding/v1https://integrationsplatformen.dk/services/VEU/AUBHentTilmelding/v1/Voksenuddannelse.dk
VoksenuddannelseHentOptagedePladser1

https://et.integrationsplatformen.dk/services/VEU/HentOptagedePladser/v1

https://integrationsplatformen.dk/services/VEU/HentOptagedePladser/v1Voksenuddannelse.dk
VoksenuddannelseHentTilmeldingerVeuInteressenter1https://et.integrationsplatformen.dk/services/VEU/HentTilmeldingerVeuInteressenter/v1https://integrationsplatformen.dk/services/VEU/HentTilmeldingerVeuInteressenter/v1Voksenuddannelse.dk
VoksenuddannelseHentUdbud1https://et.integrationsplatformen.dk/services/VEU/HentUdbud/v1https://integrationsplatformen.dk/services/VEU/HentUdbud/v1Voksenuddannelse.dk
VoksenuddannelseSyncHentOpsamledeData4https://et.integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncHentOpsamledeData/v4https://integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncHentOpsamledeData/v4Voksenuddannelse.dk
VoksenuddannelseSyncHoldEsas1https://et.integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncHoldEsas/v1https://integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncHoldEsas/v1Voksenuddannelse.dk
VoksenuddannelseSyncHold1https://et.integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncHold/v1https://integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncHold/v1Voksenuddannelse.dk
VoksenuddannelseSyncLokationer1https://et.integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncLokationer/v1https://integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncLokationer/v1Voksenuddannelse.dk
VoksenuddannelseSyncSkoledagskalendere1https://et.integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncSkoledagskalendere/v1https://integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncSkoledagskalendere/v1Voksenuddannelse.dk
VoksenuddannelseSyncTilmeldinger4https://et.integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncTilmeldinger/v4/https://integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncTilmeldinger/v4/Voksenuddannelse.dk
VoksenuddannelseSyncTilstededage2https://et.integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncTilstededage/v2https://integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncTilstededage/v2Voksenuddannelse.dk
XPRSIndberetning3.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/XPRS/Indberetning/v3.0https://integrationsplatformen.dk/services/XPRS/Indberetning/v3.0

XPRS

Grænsefladebeskrivelse finde sunder menuen XPRS

XPRSIndberetningStatus1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/XPRS/IndberetningStatus/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/XPRS/IndberetningStatus/v1.0
XPRSOpslag1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/XPRS/Opslag/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/XPRS/Opslag/v1.0
XPRSUdmelding2.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/XPRS/Udmelding/v2.0https://integrationsplatformen.dk/services/XPRS/Udmelding/v2.0