Her er en liste over de services der er udstillet på Integrationsplatformen.

WSDL

For at hente wsdl'en for en service, indsættes "?wsdl" i URL'en:

<endpoint>?wsdl

Eksempel: https://integrationsplatformen.dk/services/helloworld/v1.0?wsdl

Service list:

<endpoint>/services

Eksempel: https://integrationsplatformen.dk/services/helloworld/v1.0/services

System

Service

Version

Endpoint (eksternt testmiljø)

Endpoint (produktion)

AMU-bevisarkivetHentAMUbeviser1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/AMUbevisarkivet/HentAMUbeviser/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/AMUbevisarkivet/HentAMUbeviser/v1.0
AMU-bevisarkivetHentPDFforAMUbevis1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/AMUbevisarkivet/HentPDFforAMUbevis/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/AMUbevisarkivet/HentPDFforAMUbevis/v1.0
AMU-bevisarkivetRetAMUbevis1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/AMUbevisarkivet/RetAMUbevis/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/AMUbevisarkivet/RetAMUbevis/v1.0
BrugerdatawsiDST2.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Brugerdata/wsiDST/v2.0https://integrationsplatformen.dk/services/Brugerdata/wsiDST/v2.0
CØSAIndberetUndervisningsAktivitet1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/COSA/IndberetUndervisningsAktivitet/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/COSA/IndberetUndervisningsAktivitet/v1.0
CØSAIndberetUndervisningsAktivitet esas1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/COSA/IndberetUndervisningsAktivitetESAS/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/COSA/IndberetUndervisningsAktivitetESAS/v1.0
CØSAUddannelsesmodellen1.5

https://et.integrationsplatformen.dk/services/COSA/UMO/v1.5

https://integrationsplatformen.dk/services/COSA/UMO/v1.5

DagtilbudsregisteretImportservice1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/DTR/ImportService/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/DTR/ImportService/v1.0
DagtilbudsregisteretExportservice1.0

https://et.integrationsplatformen.dk/services/DTR/ExportService/v1.0

https://integrationsplatformen.dk/services/DTR/ExportService/v1.0
DatavarehusetAMU1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/DVH/AMU/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/DVH/AMU/v1.0
DatavarehusetEUD1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/DVH/EUD/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/DVH/EUD/v1.0
DatavarehusetFGU1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/DVH/FGU/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/DVH/FGU/v1.0
DatavarehusetGYM1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/DVH/GYM/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/DVH/GYM/v1.0
DatavarehusetKursist1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/DVH/Kursist/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/DVH/Kursist/v1.0
EASY-PElevIndberetningService1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/EASYP/ElevIndberetningService/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/EASYP/ElevIndberetningService/v1.0
EASY-PPraktikforholdService1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/EASYP/PraktikforholdService/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/EASYP/PraktikforholdService/v1.0
ElevdatabasenIndberetning1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Elevdatabasen/Indberetning/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Elevdatabasen/Indberetning/v1.0
ElevDataUdvekslingsPunkt (EDUP)EDUP1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/EDUP/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/EDUP/v1.0
EksamensdatabasenAMU1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/AMU/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/AMU/v1.0
EksamensdatabasenEUD1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/EUD/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/EUD/v1.0
EksamensdatabasenFGU1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/FGU/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/FGU/v1.0
EksamensdatabasenGYM1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/GYM/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/GYM/v1.0
EksamensdatabasenGYMfetch1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/GYMfetch/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/GYMfetch/v1.0
EksamensdatabasenfetchBevisKontrol1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/fetchBevisKontrol/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/fetchBevisKontrol/v1.0
IntegrationsplatformenHelloWorld (ServiceFaultDetailer)1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/helloworld/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/helloworld/v1.0
IntegrationsplatformenHelloWorld (ServiceFaultDetailerV2)2.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/helloworld/v2.0https://integrationsplatformen.dk/services/helloworld/v2.0
KarakterdatabasenIndberetning1.0

https://et.integrationsplatformen.dk/services/Karakterdatabasen/Indberetning/v1.0

https://integrationsplatformen.dk/services/Karakterdatabasen/Indberetning/v1.0

MaterialeplatformenImportservice1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Materialeplatformen/Importservice/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Materialeplatformen/Importservice/v1.0
MaterialeplatformenExportservice1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Materialeplatformen/ExportService/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Materialeplatformen/ExportService/v1.0
NetprøverKarakterservice1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Netproever/Karakterservice/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Netproever/Karakterservice/v1.0
Optagelse

ftuAnsoegning

1https://et.integrationsplatformen.dk/services/Optagelsedk/ftuAnsoegning/v1https://integrationsplatformen.dk/services/Optagelsedk/ftuAnsoegning/v1
OptagelseftuAnsoegning1.1https://et.integrationsplatformen.dk/services/Optagelsedk/ftuAnsoegning/v1.1https://integrationsplatformen.dk/services/Optagelsedk/ftuAnsoegning/v1.1
Optagelse

ftuKUIAnsoegning

1https://et.integrationsplatformen.dk/services/Optagelsedk/ftuKUIAnsoegning/v1https://integrationsplatformen.dk/services/Optagelsedk/ftuKUIAnsoegning/v1
OptagelseftuKUIAnsoegning1.1https://et.integrationsplatformen.dk/services/Optagelsedk/ftuKUIAnsoegning/v1.1https://integrationsplatformen.dk/services/Optagelsedk/ftuKUIAnsoegning/v1.1
OptagelseindberetUPV1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Optagelsedk/IndberetUPV/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Optagelsedk/IndberetUPV/v1.0
Lærepladsen

IndberetElevoplysninger

1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Praktikpladsen/IndberetElevoplysninger/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Praktikpladsen/IndberetElevoplysninger/v1.0
LærepladsenFravaer1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Praktikpladsen/Fravaer/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Praktikpladsen/Fravaer/v1.0
LærepladsenLaerepladsforhold1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Praktikpladsen/Laerepladsforhold/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Praktikpladsen/Laerepladsforhold/v1.0
Realkompetencevurdering (RKV)RKV1.0

https://et.integrationsplatformen.dk/services/RKV/Kompetencer/v1.0

https://integrationsplatformen.dk/services/RKV/Kompetencer/v1.0

UngedatabasenAbonnementForUddannelsesPaalaeg2.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/AbonnementForUddannelsesPaalaeg/v2.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/AbonnementForUddannelsesPaalaeg/v2.0
UngedatabasenAbonnementForUddannelsesPaalaeg3.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/AbonnementForUddannelsespaalaeg/v3.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/AbonnementForUddannelsespaalaeg/v3.0
UngedatabasenDataTilInstitution1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/DataTilInstitution/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/DataTilInstitution/v1.0
UngedatabasenDataTilInstitution2.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/DataTilInstitution/v2.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/DataTilInstitution/v2.0
UngedatabasenForberendeForloeb1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/ForberedendeForloeb/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/ForberedendeForloeb/v1.0
UngedatabasenHaendelserForSTAR2.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/HaendelserForSTAR/v2.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/HaendelserForSTAR/v2.0
UngedatabasenHaendelserTilKommunen1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/HaendelserTilKommunen/v1.0

https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/HaendelserTilKommunen/v1.0

UngedatabasenHaendelserTilKommunen2.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/HaendelserTilKommunen/v2.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/HaendelserTilKommunen/v2.0
UngedatabasenHaendelserTilKommunen3.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/HaendelserTilKommunen/v3.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/HaendelserTilKommunen/v3.0
UngedatabasenHentInstitutionKontakt1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/HentInstitutionKontakt/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/HentInstitutionKontakt/v1.0
UngedatabasenHentStatusHenvisning1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/HentStatusHenvisning/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/HentStatusHenvisning/v1.0
UngedatabasenHentStatusUdslusning1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/HentStatusUdslusning/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/HentStatusUdslusning/v1.0
UngedatabasenIndberetningForberedendeGrundUddannelse1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/IndberetningForberedendeGrundUddannelse/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/IndberetningForberedendeGrundUddannelse/v1.0
Ungedatabasen

IndberetInstitutionKontakt

1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/IndberetInstitutionKontakt/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/IndberetInstitutionKontakt/v1.0
UngedatabasenIndberetningKontaktJobOgUddOensker1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/IndberetningKontaktJobOgUddOensker/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/IndberetningKontaktJobOgUddOensker/v1.0
UngedatabasenKontaktOgTilbudstid1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/KontaktOgTilbudstid/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/KontaktOgTilbudstid/v1.0
UngedatabasenUngdomsuddannelse1.1https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/Ungdomsuddannelse/v1.1https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/Ungdomsuddannelse/v1.1
UngedatabasenValideringsSvarOgAdvis1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/ValideringsSvarOgAdvis/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/ValideringsSvarOgAdvis/v1.0
UngedatabasenVideregaaendeUddannelse1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/UDB/VideregaaendeUddannelse/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/UDB/VideregaaendeUddannelse/v1.0
VoksenuddannelseAUBGensendNotifikationer1https://et.integrationsplatformen.dk/services/VEU/AUBGensendNotifikationer/v1https://integrationsplatformen.dk/services/VEU/AUBGensendNotifikationer/v1
VoksenuddannelseAUBHentTilmelding1https://et.integrationsplatformen.dk/services/VEU/AUBHentTilmelding/v1https://integrationsplatformen.dk/services/VEU/AUBHentTilmelding/v1/
VoksenuddannelseHentOptagedePladser1

https://et.integrationsplatformen.dk/services/VEU/HentOptagedePladser/v1

https://integrationsplatformen.dk/services/VEU/HentOptagedePladser/v1
VoksenuddannelseHentTilmeldingerVeuInteressenter1https://et.integrationsplatformen.dk/services/VEU/HentTilmeldingerVeuInteressenter/v1https://integrationsplatformen.dk/services/VEU/HentTilmeldingerVeuInteressenter/v1
VoksenuddannelseHentUdbud1https://et.integrationsplatformen.dk/services/VEU/HentUdbud/v1https://integrationsplatformen.dk/services/VEU/HentUdbud/v1
VoksenuddannelseSyncHentOpsamledeData4https://et.integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncHentOpsamledeData/v4https://integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncHentOpsamledeData/v4
VoksenuddannelseSyncHoldEsas1https://et.integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncHoldEsas/v1https://integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncHoldEsas/v1
VoksenuddannelseSyncHold1https://et.integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncHold/v1https://integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncHold/v1
VoksenuddannelseSyncLokationer1https://et.integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncLokationer/v1https://integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncLokationer/v1
VoksenuddannelseSyncSkoledagskalendere1https://et.integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncSkoledagskalendere/v1https://integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncSkoledagskalendere/v1
VoksenuddannelseSyncTilmeldinger4https://et.integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncTilmeldinger/v4/https://integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncTilmeldinger/v4/
VoksenuddannelseSyncTilstededage2https://et.integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncTilstededage/v2https://integrationsplatformen.dk/services/VEU/SyncTilstededage/v2
XPRSIndberetning3.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/XPRS/Indberetning/v3.0https://integrationsplatformen.dk/services/XPRS/Indberetning/v3.0
XPRSIndberetningStatus1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/XPRS/IndberetningStatus/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/XPRS/IndberetningStatus/v1.0
XPRSOpslag1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/XPRS/Opslag/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/XPRS/Opslag/v1.0
XPRSUdmelding2.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/XPRS/Udmelding/v2.0https://integrationsplatformen.dk/services/XPRS/Udmelding/v2.0