System

Service

Version

Endpoint (eksternt testmiljø)

Endpoint (produktion)

BrugerdatawsiDST1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Brugerdata/wsiDST/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Brugerdata/wsiDST/v1.0
CØSAIndberetUndervisningsAktivitet1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/COSA/IndberetUndervisningsAktivitet/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/COSA/IndberetUndervisningsAktivitet/v1.0
CØSAIndberetUndervisningsAktivitet esas1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/COSA/IndberetUndervisningsAktivitetESAS/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/COSA/IndberetUndervisningsAktivitetESAS/v1.0
CØSAUddannelsesmodellen1.5

https://et.integrationsplatformen.dk/services/COSA/UMO/v1.5

https://integrationsplatformen.dk/services/COSA/UMO/v1.5

DagtilbudsregisteretImportservice1.0

DagtilbudsregisteretExportservice1.0

DatavarehusetAMU1.0

DatavarehusetEUD1.0

DatavarehusetFGU1.0

DatavarehusetGYM1.0

DatavarehusetKursist1.0

EksamensdatabasenAMU1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/AMU/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/AMU/v1.0
EksamensdatabasenEUD1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/EUD/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/EUD/v1.0
EksamensdatabasenGYM1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/AMU/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/AMU/v1.0
EksamensdatabasenGYMfetch1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/GYMfetch/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/GYMfetch/v1.0
EksamensdatabasenfetchBevisKontrol1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/fetchBevisKontrol/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Eksamensdatabasen/fetchBevisKontrol/v1.0
EASY-PPraktikforholdService1.0

EASY-PElevIndberetningService1.0

EDUPEDUP1.0

IntegrationsplatformenHelloWorld1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/helloworld/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/helloworld/v1.0
KarakterdatabasenIndberetning1.0

https://et.integrationsplatformen.dk/services/Karakterdatabasen/Indberetning/v1.0

https://integrationsplatformen.dk/services/Karakterdatabasen/Indberetning/v1.0

MaterialeplatformenImportservice1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Materialeplatformen/Importservice/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Materialeplatformen/Importservice/v1.0
MaterialeplatformenExportservice1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Materialeplatformen/ExportService/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Materialeplatformen/ExportService/v1.0
NetprøverKarakterservice1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Netproever/Karakterservice/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Netproever/Karakterservice/v1.0
PraktikpladsenFravær1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Praktikpladsen/Fravaer/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Praktikpladsen/Fravaer/v1.0
PraktikpladsenUddannelsesforløb1.0https://et.integrationsplatformen.dk/services/Praktikpladsen/Uddannelsesforloeb/v1.0https://integrationsplatformen.dk/services/Praktikpladsen/Uddannelsesforloeb/v1.0
RKVRKV1.0

https://et.integrationsplatformen.dk/services/RKV/Kompetencer/v1.0

https://integrationsplatformen.dk/services/RKV/Kompetencer/v1.0

UngedatabasenKommer senere


VoksenuddannelseKommer senere


XPRSIndberetning


XPRSIndberetningStatus


XPRSOpslag


XPRSUdmelding