OM UDDANNELSESMODELLEN

Uddannelsesmodellen definerer kodesættet (syntaksen), der skal benyttes, når data skal udveksles mellem studieadministrative systemer og de eksterne systemer, og indeholder det gældende regelgrundlag på struktureret form. Udmelding af uddannelsesmodellen sker ugentligt og udstilles med webservice. Data i uddannelsesmodellen oprettes og vedligeholdes i CØSA.

KODENOTAT

EUD-bekendtførelser og uddannelsesordninger, der vedrører skoleåret 2021/2022, er implementeret i uddannelsesmodellen. Notat med indlejret regneark kan downloades herfra.

SENEST UDMELDTE UDDANNELSESMODELLER

Loading

Klik her for at se hele listenSUPPORT

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du oprette en supportsag.
Opret supportsag

REVIDEREDE AFGANGSÅRSAGER

Der er udmeldte reviderede afgangsårsager med uddannelsesmodellen. 
Klik her for at læse eller downloade vejledningen