Introduktion

Erfaringerne med de første institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der har skiftet studieadministrativt system, har aktualiseret et behov for at styrke den tværgående uddannelsesadministration decentralt. Skolerne skal kunne håndtere de udfordringer, der opstår som følge af, at der er flere forskellige studieadministrative løsninger på markedet, som ikke i udgangspunktet kan kommunikere indbyrdes.

Understøttelse af dataudveksling

EDUP er udviklet, så det understøttes følgende dataudveksling til brug for den tværgående uddannelsesadministration:

    • Elevflytning, dvs. når en elev flytter fra en institution til en anden
    • Elevudlån, dvs. når en elev tager dele af sin uddannelse på en anden institution
    • Elevdeling, dvs. når en elev får undervisning på to forskellige institutioner ifm. uddannelsen, fx når erhvervsuddannelseselever har gymnasiale fag, der gennemføres på et nærliggende teknisk gymnasium
    • Booking af skolehjem, dvs. booking af skolehjemsværelse for erhvervsuddannelseselever der bor langt fra deres uddannelsesinstitution
    • AMU-udlån, dvs. når en institution udlåner en AMU-godkendelse til en anden institution og herefter skal udveksle data til brug for indberetning af tilskudsudløsende aktiviteter


Skitse af integrationsarkitekturen