Institutionsregisteret er et register over en række enheder, der udbyder undervisning. Desuden indeholder registeret også kontaktoplysninger på en række enheder knyttet til uddannelsesområdet, herunder centre for rådgivning og vejledning.
Oplysningerne i Institutionsregisteret er baseret på indberetninger fra de administrerende kommuner og regioner, samt indberetninger fra de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Bemærk: Data i produktions-miljøet opdateres kun én gang dagligt. Data i test-miljøet udstiller testdata og ikke 100% i sync med produktionsversionen af institutionsregisteret

For at kunne tilgå Institutionsregisterets webservices skal man tilsluttes.

Alle webservices er tilgænglige som både test- og produktionsversion.

Services

Web-services (Soap)

DataServiceXML

Servicen udstiller institutionsdata, hjælpetabeller og kodebroer fra institutionsregisteret.
Pt udstilles registeret i en serie af GetAll* metoder.
Derudover kan kan kode/hjælpetabeller hentes med GetLabels* og kodehierarkier GetHierarki*.

For yderligere dokumentation se her

Udbygges løbende med nye metoder efter behov.

PubData (bagudkompatibel)

Service kompatibel med den oprindelige (2008) soap baserede service. 

For yderligere dokumentation se her

Udbygges og vedligeholdes ikke. For nye brugere henvises til DataServiceXml eller InstregRestService

RestService

InstRegRestService

Servicen udstiller institutionsdata fra institutionsregisteret.
For yderligere dokumentation se her

Udbygges løbende med nye metoder efter behov.

Diverse

For andre end system-til-system brugere henledes opmærksomheden på vores udtrækfacilitet her, hvorfra data på eksisterende institutioner kan trækkes i csv format baseret på institutionstype eller kommune.

For træk at det fulde register eller historiske versioner i csv format, se her.

Support

Opret en supportsag hos STIL

Bemærk: Det kræver at du opretter dig i supportportalen for at du kan indmelde en supportsag. Læs eventuelt vejledningen Sådan opretter du dig som bruger i supportportalen.

Indmeld ændringer til Institutionsregisteret