Det er - for kommuner, hovedskoler og institutioner uden enheder - muligt at indmelde ændringer (oprettelse, nedlæggelse og opdatering) til STILs support, som derefter vil foretage ændringerne i Institutionsregisteret.

For ændringer til stamoplysninger på frie grundskoler, skal der tages kontakt til CIT på mail: friegrundskoler@stukuvm.dk. For ændringer til stamoplysninger på efterskoler og frie fagskoler (frie kostskoler), skal der tages kontakt til mail: friekostskoler@stukuvm.dk.

Sådan gør du

Er der ændringer, som skal registreres i institutionsregisteret, kan du skrive til supporten med oplysninger herom.

Lav eventuelt et udtræk fra https://statistik.uni-c.dk/instregudtraek/ for at kontrolleret de registrerede oplysninger


STIL foretager ændringerne i Institutionsregisteret og afslutter sagen med besked om, at ændringerne er foretaget