Det er - for kommuner, hovedskoler og institutioner uden enheder - muligt at indmelde ændringer (oprettelse, nedlæggelse og opdatering) til STILs support, som derefter vil foretage ændringerne i Institutionsregisteret.

For ændringer til stamoplysninger på frie grundskoler, skal der tages kontakt til CIT på mail: friegrundskoler@stukuvm.dk. For ændringer til stamoplysninger på efterskoler og frie fagskoler (frie kostskoler), skal der tages kontakt til mail: friekostskoler@stukuvm.dk.

Sådan gør du

Rettelserne tilføjes supportsagen

Hvis STIL beder om det, skal kommunen/enkeltinstitutionen send anmodning om rettelserne til STIL med sikker post.

STIL modtager ændringerne, kvitterer i supportsagen og giver et estimat på hvornår ændringerne kan forventes at slå igennem

STIL foretager ændringerne i Institutionsregisteret

STIL trækker det nye oplysninger fra Institutionsregisteret og påfører det supportsagen

Kommunen/enkeltinstitutionen kontrollerer udtrækket fra supportsagen og visningen i Institutionsregisteret og kvitterer - i supportsagen - derefter for ændringerne

STIL afslutter sagen