For at eleverne kan deltage i en prøve, skal der oprettes en booking i test- og prøvesystemet.

En booking omfatter tilknytning af elever til en prøve og et prøvetidspunkt. Det er kun medarbejdere med rettigheden Inst.ledelse, der kan booke og redigere en booking til de digitale prøver. Forud for bookingperioden informerer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om de præcise datoer og tidspunkter for booking. Bookingen kan i den angivne periode redigeres med hensyn til at tilføje eller fjerne elever.

Booking til prøver er gjort enklere og nemmere for skolerne. Nedenfor beskrives, hvordan den nye bookingside fungerer.