For at eleverne kan deltage i en prøve, skal der oprettes en booking i test- og prøvesystemet.

En booking omfatter tilknytning af elever til en prøve og et prøvetidspunkt. Det er kun medarbejdere med rettigheden Inst.ledelse, der kan booke og redigere en booking til de digitale prøver. Forud for bookingperioden informerer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om de præcise datoer og tidspunkter for booking. Bookingen kan i den angivne periode redigeres med hensyn til at tilføje eller fjerne elever.

Booking til prøver er gjort enklere og nemmere for skolerne. Nedenfor beskrives, hvordan den nye bookingside fungerer.

Oprette og redigere, trin for trin

Unable to render {include} The included page could not be found.

Vælg prøve

Vælg prøve


Vælg elever

Vælg elever

På trin 2 vælges eleverne. Du har følgende muligheder:

Vælg en hel klasse – Du kan vælge en hel klasse ved at sætte flueben ved siden af klassenavnet.

Vælg en hel årgang – Du kan vælge en hel årgang ved at sætte flueben ved siden af klassetrinnet.

Vælg enkelte elever – Du kan folde en klasse ud ved at trykke på + til højre for klassens navn. Her kan du sætte flueben ved enkelte elever.

Såfremt det ikke er muligt at booke én eller flere af elever, vises der en advarsel samt information om, hvorfor bookingen ikke kan foretages:


Vælg et bookingnavn

Vælg et bookingnavn

Når 2. Vælg elever er foretaget, skal der vælges et bookingnavn. Afhængig af hvilke elever der er valgt, foreslår systemet et navn for bookingen. Hvis der i stedet ønskes et andet navn, er det muligt at ændre dette:

Når bookingen er færdig, vælges knappen Næste, hvorefter bekræftelsessiden vises.

Bookingoversigten

Bookingoversigten


Rediger booking

Rediger booking

En booking kan redigeres. Dette er aktuelt, hvis der for eksempel kommer en ny elev i klassen.