I får et nyt Unilogin

Unilogin er et digitalt ID for elever, medarbejdere og forældre på uddannelsesområdet. Unilogin bruges i dag bredt til adgang til fx nationale tjenester, det kommende AULA og en lang række pædagogiske og didaktiske digitale værtøjer.

Styrelsen for IT og Læring har sammen med KL og Digitaliseringsstyrelsen udviklet et nyt og forbedret Unilogin, som sættes i drift i starten af 2020. Den præcise dato udmeldes snarest.

Formålet med det nye Unilogin er at forbedre sikkerhed og brugervenligheden. Dette omfatter både et nyt udseende og ny funktionalitet i Unilogin, samt to-faktor login målrettet børn under 15 år, som ikke kan få et NemID. Dertil udvikles også en ny bagvedliggende infrastruktur.

Det nye Unilogin omfatter:

  • Ny politik for elevers adgangskoder: Adgangskodens kompleksitet afhænger af elevens klassetrin.
  • To-faktor login: Mulighed for, at elever uden NemID kan tilgå indhold, der kræver ekstra sikkerhed med hjælp fra en voksen (på hjemmesider, læringsplatforme mv.)
  • Nulstilling af adgangskode: Mulighed for at yngre elever kan få nulstillet adgangskode med hjælp fra en voksen. Derudover får de større elever og voksne mulighed for selv at bestemme deres adgangskode.

Elevadgang – nyt værktøj for lærerne

Lærerne vil skulle lære en ny applikation; 'Elevadgang' at kende. Det vil være i den, at elever kan 'steppes' op i sikkerhed og få nulstillet adgangskoden, hvis de har glemt den.

Tjenester, der bruger Unilogin, skal ikke gøre noget

Forandringerne i Unilogin er især rettet mod slutbrugerne. De tjenester (digitale læremidler, læringsplatforme mv.), der benytter Unilogin, skal ikke foretage sig noget. STIL sørger for, at disse tjenester bliver vist over til det nye Unilogin.

Synkronisering af adgangskoder stopper

Skolerne anvender i dag en synkroniseringstjeneste fra STIL, som gør det muligt at udveksle og synkronisere Unilogins adgangskode mellem STIL's centrale system og skolernes lokale AD. Denne synkroniseringsmulighed vil stoppe med at virke, når det nye Unilogin sættes i drift.

Sammen med KL har Styrelsen for IT og Læring udarbejdet en analyse af konsekvenser og muligheder som følge af udfasningen af Uni-Sync's synkroniseringstjeneste. Analysens indhold er målrettet tekniske profiler og projektledere.

Yderligere information

Fra september og frem vil Styrelsen for IT og Læring udsende en række informationsmaterialer målrettet hhv. ledelsen på uddannelsesinstitutionerne, lærere og medarbejdere, elever samt forældre. Formålet er at klæde uddannelsesinstitutionerne på til forandringerne ifm. udrulningen af det nye Unilogin. Informationsmaterialerne vil være udformet, så skolen selv kan tilpasse dem.

Der er op til skolerne at beslutte, hvordan informationsmaterialet udsendes til de relevante målgrupper. STIL vil derfor sende materialet til den centrale postkasse for hver uddannelsesinstitution.

Detaljeret information om Unilogin på viden.stil.dk

STIL har udarbejdet mere detaljeret information om det nye Unilogin på siden viden.stil.dk/Unilogin, der kan tilgås via dette link. Her kan skolerne læse mere om, hvad det nye Unilogin omfatter. Viden.stil.dk vil løbende blive opdateret med mere information.


OBS: Når det nye Unilogin er idriftsat, vil alle brugere opleve en ny loginside. Et vigtigt element i den nye løsning er den nye politik for adgangskoder, som blandt andet indebærer, at alle brugere skal have tildelt en ny adgangskode.