Undersøg uddannelsesstedets krav til timetal og ansættelsens længde på deres hjemmeside. Der kan være forskellige krav på de forskellige uddannelser og uddannelsessteder.

12 månedersreglen: Uddannelsesstederne vurderer typisk kvote 2-aktiviteter inden for en periode, der svarer til 12 måneder.
Du skal angive hele den periode, som hver ansættelse har varet.

Du kan bruge en arbejdsgivererklæring til at dokumentere din ansættelse.
Hvis du ikke kan få en arbejdsgivererklæring, skal du tjekke på uddannelsesstedets hjemmeside, hvilken anden dokumentation de accepterer.

Undersøg krav og frister for dokumentation via linket Se krav for dokumentation på uddannelsesstedets egen hjemmeside, som du finder øverst i kvote 2-feltet i den enkelte ansøgning.


Sådan udfylder du felterne

  • Klik på blyanten yderst til højre, så du kan udfylde felterne
  • Udfyld felterne Arbejdsgiver og Arbejdets art fx pædagogmedhjælper
  • Vælg den dato du startede med at arbejde under feltet Fra
  • Vælg den dato du sluttede din ansættelse under feltet Til. Hvis du stadig er ansat og ikke kender slutdatoen, lader du feltet stå tomt
  • Skriv din gennemsnitlige ugentlig arbejdstid under feltet Ugentlig arbejdstid
  • Skriv hvor mange måneder, du har været ansat. Hvis du stadig er ansat skriver du antal måneder frem til eventuel studiestart
  • Klik på fluebenet, når du er færdig med at udfylde
  • Klik på plusset som kommer frem for at tilføje flere ansættelser, hvis det er relevant for dig
  • Klik på knappen Tilføj bilag nederst på siden for at uploade dokumentation for dine ansættelser. Du kan også uploade dokumentation senere under fanen Bilag