Nogle uddannelser vurderer på erhvervserfaring i kvote 2. Du kan bruge arbejdsgivererklæringen, når du skal dokumentere din erhvervserfaring. 

Arbejdsgivererklæringen er gyldig alene med arbejdsgivers underskrift, hvis din arbejdsgiver ikke har noget stempel.


Arbejdsgivererklæring.pdf