Nogle uddannelser ser på erhvervserfaring, når de vurderer din ansøgning i kvote 2.

Du kan tjekke om feltet Erhvervserfaring, erhvervspraktik, militærtjeneste og barsel er vist i den enkelte ansøgning. Er feltet ikke vist, betyder det, at uddannelsen ikke vurderer på erhvervserfaring. 
Er feltet vist kan du bruge arbejdsgivererklæringen nedenfor til at dokumentere din ansættelse.

Kan du ikke få en arbejdsgivererklæring, skal du tjekke på uddannelsesstedets hjemmeside, hvilken anden dokumentation de accepterer.

Undersøg uddannelsesstedets krav til timetal og ansættelsens længde på deres hjemmeside. Der kan være forskellige krav på de forskellige uddannelser.

Arbejdsgivererklæringen er gyldig alene med arbejdsgivers underskrift, hvis din arbejdsgiver ikke har noget stempel.


Arbejdsgivererklæring.pdf