Nyeste Version 5.6 - 15. september 2023 - se øvrige releasenotes her.

Udvidelser

Notificeringer: Bekræft afmelding

Nogle brugere oplevede at de uden en kendt årsag blev afmeldt notifikationer på deres e-mailadresse. Der er indført bekræftelse af afmelding som afhjælper dette.

Lærlingeoversigt: Vis periode for udstationering

På lærlingeoversigten vises perioden for udstationering under virksomhedsnavnet, på den virksomhed lærlingen er udstationeret til/fra.

Aftaleoversigt: Vis navn på elever der endnu ikke er indberettet

På aftaleoversigten og elevoverblikket kan skolen se navn på personer der endnu ikke er indberettet elevdata for. Det samme gælder for virksomheder på lærlingeoversigten.

Fejlrettelser

Elevoversigt: Nogle elever med nuværende eller kommende aftaler vises ikke

Nogle skoler oplevede, at visse nuværende og kommende uddannelsesaftaler, oprettet på Lærepladsen.dk, ikke blev vist sammen med eleven på elevoversigten. Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftaler: Afslutningsgrund på oplæring i udlandet

Nogle skoler oplevede at få fejl ved angivelse af afslutningsgrund på "Oplæring i udlandet". Fejlen er rettet.

Uddannelsesaftaler: Ophævelser med en underskrevet erklæring kan slettes

Skoler og virksomheder oplevede, at de ikke kunne slette en ophævelse, hvis der var en underskrevet erklæring. Fejlen er rettet.

Kendte fejl

Registrering af lærepladsforhold er under udvikling. Der er registreret en række ønsker, fejl og forbedringer. Disse kan ses på  Lærepladsen.dk | Erhvervsskole | Uddannelsesaftaler | Administration af lærepladsforhold#Listeoverkendtefejlmangler

Releasedato 15. september 2023