Statussidens fane Opgaveafprøvning informerer om status på elevernes opgaveafprøvning.


Billedet viser statussidens fane Opgaveafprøvning


Kategorien 'Skal bookes' dækker over elever, der endnu ikke har været booket til test, samt elever der har været i gang med testen, men har løst under halvdelen af alle opgaver.

Kategorien 'Bør bookes' dækker over elever, der har løst over halvdelen af alle opgaver i testen, men endnu ikke har afsluttet.


Skolelederen kan fra forsiden se skolens status på opgaveafprøvningen


Billedet viser forsiden hvor man kan se status på opgaveafprøvningen


Læreren kan fra forsiden se skolens status på opgaveafprøvningen


Billedet viser forsiden hvor man kan se status på opgaveafprøvningen